1. Innledning

WSJT-X er et dataprogram utformet for å gjøre det mulig med enkel radiokommunikasjon ved bruk av svært svake signaler. De første fire bokstavene i programnavnet står for “Weak Signal communication by K1JT,” mens suffikset “-X” forteller at WSJT-X startet som en utvidet (extended) og eksperimentell gren av programmet WSJT, først utgitt i 2001. Bill Somerville, G4WJS, og Steve Franke, K9AN, har vært store bidragsytere til programutviklingen, henholdsvis fra 2013 og 2015.

WSJT-X Versjon 2.2 tilbyr ti forskjellige protokoller eller modus: FT4, FT8, JT4, JT9, JT65, QRA64, ISCAT, MSK144, WSPR og Echo. De seks første er utformet for å kunne gjennomføre pålitelige QSO-er under utbredelsesforhold med svake signaler. De bruker nesten identisk meldingsstruktur og kildekoding. JT65 og QRA64 ble utformet for EME (“moonbounce”) på VHF/UHF-båndene og har også vist seg svært effektive for verdensomspennende QRP-kommunikasjon på HF-båndene. QRA64 har noen fordeler sammenlignet med JT65, blant annet bedre ytelse for EME på de høyere mikrobølgebåndene. JT9 ble opprinnelig utformet for LF, MF og de lavere HF-bånd. Submodusen JT9A er 2 dB mer følsom enn JT65, selv om den bruker mindre enn 10% av båndbredden. JT4 tilbyr mange forskjellige avstander mellom tonene og har vist seg svært effektivt for EME på mikrobølgebånd opp til 24 GHz. Disse fire "trege" modusene bruker ettminutts tidskontrollerte sekvenser der programmet veksler mellom sending og mottak, slik at en minimums-QSO tar fire til seks minutter — to eller tre sendinger fra hver stasjon, der den ene sender i odde UTC-minutter og den andre sender i like. FT8 er operasjonelt lik, men fire ganger raskere (15-sekunds sende/mottasekvenser) og er noen få dB mindre følsom. FT4 er enda raskere (7,5 sekunders sende/mottasekvenser) og spesielt velegnet for radiokonkurranser. På HF-båndene er det mulig med verdensomspennende QSO-er med alle disse modusene ved bruk av sendeeffekt på noen få watt (eller til og med milliwatt) og enkle antenner. På VHF-båndene og høyere er QSO-er mulige (med EME og andre typer signalutbredelse) på signalnivåer 10 til 15 dB under de som kreves for CW.

Legg merke til at selv om sende/mottasekvensene er korte, så er FT4 og FT8 klassifiserte som trege modus fordi deres meldingsrammer sendes bare én gang per sending. Alle raske modus i WSJT-X sender sine meldingsrammer gjentatte ganger, så mange ganger som det er plass til innenfor sendesekvensens lengde.

ISCAT, MSK144 og submodusalternativer som JT9E-H er “raske” protokoller utformet for å kunne utnytte korte signalforsterkninger fra ioniserte meteorhaler, fly-scatter, og andre typer scatter-forhold. Disse modusene bruker tidskontrollerte sekvenser på 5, 10, 15 eller 30 s varighet. Brukermeldinger sendes flere ganger med høy hastighet (opptil 250 karakterer i sekundet for MSK144) for å dra nytte av de korteste refleksjonene fra meteorhaler eller “pings”. ISCAT bruker meldinger opptil 28 karakterer i fritt format, mens MSK144 bruker de samme strukturerte meldingene som de trege modusene samt et valgfritt forkortet format med kodede (hashed) kallesignaler.

WSPR (uttales “whisper”) står for Weak Signal Propagation Reporter. WSPR-protokollen ble utformet for å teste potensielle signalutbredelsesveier ved bruk av sendinger med lav effekt. WSPR-meldinger inneholder normalt sendestasjonens kallesignal, Maidenhead-lokator, og sendereffekt i dBm, og de kan dekodes med signal/støyforhold så lave som -31 dB i 2500 Hz båndbredde. WSPR-brukere med internettforbindelse kan automatisk laste opp sine mottaksrapporter til en sentral database som kalles WSPRnet som inneholder en karttjeneste, arkivlagring og mange andre funksjoner.

Echo-modus gjør det mulig for deg å lese og måle din egen stasjons ekkoer fra månen, selv om de ligger langt under terskelen for hørbare signaler.

WSJT-X inneholder spektrumvisning av mottakerens passbånd i opptil 5 kHz båndbredde, fleksibel riggkontroll for nesten alle radioer som brukes av amatører, og mange spesialhjelpemidler som for eksempel automatisk Doppler-sporing av EME-QSO-er og Echo-testing. Programmet kjører like godt på Windows-, Macintosh- og Linux-systemer, og installasjonspakker er tilgjengelige for alle tre plattformer.

Versjonsnummer: Utgivelsesnummereringen for WSJT-X har hovednummer, undernummer og patch-nummer adskilt av punktum: for eksempel, WSJT-X versjon 2.1.0. Midlertidige “beta”-utgivelseskandidater lages noen ganger før en ny ordinær versjon, for å få tilbakemeldinger fra brukere. For eksempel vil versjon 2.2.0-rc1, 2.2.0-rc3 etc. være betautgivelser som leder opp til den endelige versjonen av v2.2.0. Utgivelseskandidater skal bare brukes i en kort testperiode. De utgis med en innebygd forpliktelse til å gi tilbakemelding til programutviklingsgruppen. Kandidatutgivelser skal ikke brukes på luften etter at den ordinære versjonen med samme nummer er utgitt.

1.1. Nytt i versjon 2.2.0-rc3

Forbedring av dekodere

FT4: Rettet feil som forhindret AP (a priori)-dekoding og/eller multipassdekoding i noen situasjoner. Forbedret og utvidet algoritmen for AP-dekoding.

FT8: Dekoding gjøres nå i tre omganger. Den første starter 11,8 sekunder inn i en mottakssekvens og gir typisk rundt 85 % av de mulige dekodingene, slik at du ser de fleste dekodingene mye tidligere enn før. Den andre dekodingsomgangen starter etter 13,5 sekunder og den siste etter etter 14,7 sekunder. Det samlede dekodingsresultatet på tettpakkede bånd er forbedret med 10 % eller mer. Systemer med mottaksforsinkelser på mer enn 0,2 sekund vil oppleve mindre forbedring, men vil likevel se mange dekodinger tidligere enn før.

SNR-estimatene stopper ikke lenger på +20 dB, og sterke signaler i passbåndet fører ikke lenger til at SNR for svake signaler estimeres til å være svakere enn de virkelig er. Tidspunkt som skrives til den stadig voksende journalfilen ALL.TXT er nå korrekte også når dekodingen skjer etter at neste sendesekvens er begynt. I FT8 DX-pedisjonsmodus brukes nå AP-dekoding for Hound-stasjoner når Fox (DX-stasjonen) har et sammensatt kallesignal.

JT4: Formatering og visning av gjennomsnittsdekodinger og Deep Search-dekodinger er ryddet og gjort konsistente med andre modus som brukes for å kjøre EME og ekstremt svake signaler på mikrobølgebånd.

JT65: Det er gjort mange forbedringer for gjennomsnittsdekodinger og Deep Search- dekodinger og hvordan de vises til brukeren. For detaljer, se JT65 i seksjonen Funksjoner for VHF+ i denne veiledningen.

WSPR: Det er gjort betydelige forbedringer i WSPR-dekoderens sensitivitet, dekoderens evne til å håndtere mange signaler i et tettpakket bånd, samt andelen av falske dekodinger som dekoderen ikke oppdager. Vi bruker nå opptil tre dekodingsomganger. Første og andre dekodingsomgang bruker ikke-sammenhengende demodulering av enkeltsymboler og tillater frekvensdrift opp til ±4 Hz i en sending. Tredje dekodingsomgang antar at det ikke er frekvensdrift og detekterer sammenhengede blokker på opptil tre symboler. Den bruker også bit-for-bit-normalisering av bit-måling av enkeltsymbol, en teknikk som har vist seg nyttig for signaler som er blitt forstyrret av feilsignaler fra subtraksjonen av sterkere signaler og også for LF/MF-signaler som er sterkt forurenset av lynsignaler. Med disse forbedringene øker antallet dekodinger i WSPR-båndene typisk med 10 til 15 %.

Nytt meldingsformat: Når EU VHF Contest er valgt, vil Tx2- og Tx3-meldingene — de som inneholder signalrapport, serienummer og 6-karakterers lokator — nå bruke symbolkoder (hash-koder) for begge kallesignaler. Denne endringen er ikke bakoverkompatibel med tidligere versjoner av WSJT-X, så alle brukere av meldinger for EU VHF Contest må avgjort oppgradere til versjon 2.2.0. Se 7.4. Konkurransemeldinger for detaljer.

Mindre forbedringer og feilrettinger

 • Save None skriver nå ikke lenger .wav-filer til harddisken, ikke en gang midlertidig.

 • Et eget valg for WW Digi Contest er lagt til under Special operating activities i fanen Settings | Advanced.

 • Konkurransemodusen FT4 bruker nå alltid RR73 i Tx4-meldingen.

 • Tastatursnarveier er lagt til som en hjelp for tilgjengelighet: Alt+R setter Tx4-meldingen til RR73, Ctrl+R setter den til RRR.

 • Statusfeltet viser nå antall dekodinger som finnes i den siste mottakssekvensen.

 • Som en hjelp til de som er delvis fargeblinde, har de “omvendte målstengene” som markerer mottaksfrekvensen på frekvensskalaen i Wide Graph fått en mørkere grønnfarge.

1.2. Konvensjoner i dokumentasjonen

I denne håndboken blir de følgende ikonene brukt for å rette oppmerksomheten mot spesielle informasjonstyper:

Merknader som inneholder opplysninger som kan være interessante for spesielle grupper av brukere.
Tips om programfunksjoner eller egenskaper som ellers kunne blitt oversett.
Advarsel om bruk som kan føre til uønskede konsekvenser.

1.3. Brukergrensensitt på andre språk

Takket være Xavi Perez, EA3W, i samarbeid med G4WJS, er WSJT-X-brukergrensesnittet nå tilgjengelig på katalansk. Spansk vil følge snart, og andre språk når oversettelsene er gjort. Når et oversatt brukergrensesnitt er tilgjengelig for datamaskinens standard systemspråk, vil det vises automatisk når programmet starter.

1.4. Hvordan du kan bidra

WSJT-X er en del av et prosjekt med åpen kildekode, utgitt under GNU General Public License (GPLv3). Hvis du har programmerings- eller dokumentasjonsferdigheter eller har lyst til å bidra til prosjektet på andre måter, ber vi om at du gjør din interesse kjent for utviklingsgruppen. Vi oppfordrer særlig dem med oversettelsesferdigheter til å melde seg frivillig, enten for denne Brukerveiledningen eller for programmets brukergrensesnitt.

Prosjektets arkiv for kildekode kan finnes på SourceForge, og kommunikasjon mellom utviklerne finner sted på e-postgruppen wsjt-devel@lists.sourceforge.net. Meldinger om feil og forslag til nye funksjoner, forbedringer av WSJT-X Brukerhåndbok, etc., kan også sendes dit. Du må bli medlem av gruppen før du kan poste meldinger til e-postlisten.

2. Systemkrav

 • SSB-transceiver og antenne

 • Datamaskin som kjører Windows 7 eller senere, Linux eller OS X

 • 1,5 GHz eller raskere CPU og 200 MB tilgjengelig minne; raskere maskiner er bedre

 • Skjerm med oppløsning på minst 1024 x 780

 • Grensesnitt for datamaskin-til-radio ved bruk av en serieport eller tilsvarende USB-utstyr for sende-/mottaveksling, eller CAT-kontroll, eller VOX, alt etter hva som trengs for dine tilkoblinger mellom radio og datamaskin

 • Inngangs- og utgangsutstyr for audiosignaler som støttes av ditt operativsystem og som er konfigurert for en samplingsrate på 48000 Hz, 16 bits

 • Audiotilkoblinger eller tilsvarende USB-tilkoblinger mellom transceiver og datamaskin

 • En metode for synkronisering av datamaskinens klokke til UTC innenfor ±1 sekund

3. Installasjon

Installasjonspakker for utgitte versjoner for Windows, Linux, og OS X finnes på hjemmesiden for WSJT. Klikk på linken WSJT-X i venstre marg og velg den riktige pakken for ditt operativsystem.

3.1. Windows

Last ned og start installasjonen av filpakken wsjtx-2.2.1-rc3-win32.exe (Win 7, Win 8, Win10, 32-bit) eller wsjtx-2.2.0-rc3-win64.exe (Win 7, Win 8, Win10, 64-bit), ved å følge disse instruksjonene:

 • Installer WSJT-X i sin egen filkatalog, for eksempel C:\WSJTX eller 'C:\WSJT\WSJTX', heller enn å installere programmet i den vanlige katalogen for programmer C:\Program Files ...\WSJTX.

 • Alle programfiler som har med WSJT-X å gjøre vil bli lagret i den valgte installasjonskatalogen og dennes underkataloger.

 • Logger og andre skrivbare filer vil vanligvis finnes i filkatalogen

C:\Users\<username>\AppData\Local\WSJT-X.

Datamaskinen din kan være satt opp (konfigurert) slik at denne filkatalogen er “usynlig”. Men filkatalogen er der og den er tilgjengelig. Et alternativt (snarvei) filkatalognavn er "%LocalAppData%\WSJT-X\".
 • Den innebygde Windows-funksjonen for tidssynkronisering er vanligvis ikke tilstrekkelig. Vi anbefaler programmet Meinberg NTP (se Network Time Protocol Setup for instruksjoner for nedlasting og installasjon) eller Dimension 4 fra Thinking Man Software. Nylige versjoner av Windows 10 er nå utsendt med en mer kapabel tjeneste for tidssynkronisering mot Internett. Dersom den blir konfigurert på riktig måte, kan også den brukes.

 • <em>WSJT-X</em> LoTW download TLS error WSJT-X krever at også OpenSSL-biblioteker installeres, og passende biblioteker kan allerede være installert på ditt system. Dersom de ikke er installert, vil du se denne feilmeldingen straks etter oppstart. For å ordne dette må du installere OpenSSL-biblioteker.

  • Du kan laste ned en passende OpenSSL-pakke fra Windows OpenSSL Packages. Du trenger den siste Windows v1.0.2 Lite- versjonen. For 32-bit-utgaven av WSJT-X må du bruke Win32 v1.1.x-versjonen av OpenSSL-biblioteker. For 64-bit-utgaven av WSJT-X må du bruke Win64 v1.1.x-versjonen av OpenSSL-biblioteker. (Merk at du kan installere begge utgaver på et 64-bit-system.) Når dette skrives, er de siste versjonene henholdsvis Win32 OpenSSL Lite Package og Win64 OpenSSL Lite Package. Det er OK å installere begge versjoner på en 64-bit-maskin.

  • Installer pakken og aksepter standardinnstillingene, inkludert valget om å kopiere DLL-filene i OpenSSL til Windows sin systemkatalog. Det er ingen plikt til å donere penger til Open SSL-prosjektet, så du kan fjerne alle avkryssingsalternativer om donasjoner, om du ønsker det.

Hvis du fortsatt får den samme nettverksfeilen etter å ha installert OpenSSL-biblioteker, så må du også installere komponenten Microsoft VC++ 2013 Redistributable. Fra nedlastingssiden velger du filen vcredist_x86.exe for bruk med 32-bit WSJT-X eller vcredist_x64.exe for 64-bit-utgaven. Deretter kjører du den nedlastede filen for å installere den.
Hvis du ikke kan installere OpenSSL-bibliotekene eller ikke har internettforbindelse på den datamaskinen du bruker for å kjøre WSJT-X 2.2, kan du laste ned LoTW-filen manuelt. Gå til https://lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv i en nettleser, last ned filen, flytt den så til filkatalogen for WSJT-X sine loggfiler. Denne filkatalogen kan åpnes ved å velge File | Open log directory.
 • WSJT-X forventer at lydkortet ditt gjør sin råsampling på 48000 Hz. For å være sikker på dette vil være riktig når du kjører nylige versjoner av Windows, må du åpne datamaskinens Kontrollpanel (engelskspråklig Windows: Control Panel) og velge Lyd (Sound) eller Lydkontrollpanel og etter tur velge fanene for Innspilling (Recording) og Avspilling (Playback). Klikk på Egenskaper (Properties), deretter Avansert (Advanced), og velg 16 bit, 48000 Hz (DVD-kvalitet). Skru av alle lydforbedringsfunksjoner for disse enhetene.

 • Du kan avinstallere WSJT-X ved å klikke Avinstaller (Uninstall)-linken i Windows Start-menyen, eller ved å bruke Avinstaller eller endre et program (Uninstall a Program) i Windows Kontrollpanel Programmer og funksjoner (Windows Control Panel Programs and Functions) eller i Innstillinger Apper og funksjoner (Settings Apps and Features) i Windows 10.

3.2. Linux

Debian, Ubuntu og andre Debian-baserte systemer inkludert Raspbian:

Prosjektgruppen utgir binære installasjonspakker for Linux når en ny WSJT-X-utgivelse blir annonsert. Disse er bygget for å passe til en samtidig versjon av en Linux-distribusjon. Selv om disse virker på nye Linux-versjoner eller til og med på forskjellige distribusjoner, så er det usannsynlig at de vil virke på eldre versjoner. Undersøk merknadene som følger utgivelsen angående detaljer om hvilke Linux-distribusjoner og -versjoner som passer for utgivelsen. Dersom den binære pakken ikke er kompatibel med din Linux-distribusjon eller versjon, må du bygge applikasjonen fra kildekoden.

Det kan også hende at du må iverksette den følgende kommandoen i en terminal:

sudo apt install libqt5multimedia5-plugins libqt5serialport5 libqt5sql5-sqlite libfftw3-single3

Fedora, CentOS, Red Hat, og andre rpm-baserte systemer:

Det kan også hende at du må iverksette den følgende kommandoen i en terminal:

sudo dnf install fftw-libs-single qt5-qtmultimedia qt5-qtserialport

3.3. OS X og macOS

OS X 10.13 og senere versjoner: Last ned filen wsjtx-2.2.0-rc3-Darwin.dmg til ditt skrivebord, dobbelklikk på filen og undersøk ReadMe-filen for viktige installasjonsmerknader.

Hvis du allerede har installert en tidligere versjon, kan du bevare den ved å endre navnet på den tidligere filen i filkatalogen Applications (for eksempel fra WSJT-X til WSJT-X_2.1). Du kan så gå videre til installasjonsfasen.

Merk deg også det følgende:

 • Bruk Mac-ens tjeneste Audio MIDI Setup for å konfigurere ditt lydkort for 48000 Hz, to kanaler, 16-bit format.

Hvis du bruker macOS med eksternt audioutstyr og opplever at "Tx audio" spontant bytter til lydenheten på datamaskinens hovedkort etter noen få sendinger, kan du prøve å sette samplingsfrekvensen til 44100 Hz i stedet for den ellers anbefalte 48000 Hz.
 • Bruk System Preferences for å velge en ekstern tidskilde for å holde systemklokken din synkronisert til UTC.

 • For å avinstallere programmet kan du helt enkelt dra WSJT-X-applikasjonen fra Applications til Trash Can.

4. Innstillinger

Velg Settings fra File-menyen eller ved trykke på F2-tasten. (På Macintosh velger du Preferences fra WSJT-X-menyen, eller bruk tastatursnarveien Cmd+,). De følgende avsnittene beskriver oppsettsalternativer som er tilgjengelige på hver av de åtte fanene som du kan velge nær toppen av hovedvinduet.

4.1. Fanen General

Velg fanen General i Settings-vinduet. Under Station Details skriver du inn kallesignal, Maidenhead-lokator (helst lokator med 6 karakterer) og IARU Region-nummer. Region 1 er Europa, Afrika, Midtøsten og Nord-Asia; Region 2 er Nord- og Sør-Amerika, og Region 3 er Sør-Asia og Stillehavet. Denne informasjonen vil være tilstrekkelig for innledende tester.

Settings Window

Meningen med de gjenstående valgene på General-fanen skulle være selvforklarende etter at du har brukt WSJT-X i noen QSO-er. Du kan komme tilbake senere og endre valgene slik du måtte foretrekke.

Hvis du bruker et kallesignal med et tilleggsprefiks eller -suffiks, eller ønsker å kjøre en stasjon som bruker et slikt kallesignal, bør du absolutt lese avsnittet om Ikke-standard kallesignaler.
Krysser du av for Enable VHF/UHF/Microwave features vil du skru av JT65-egenskapen for bredbånds multidekoding. I de fleste situasjoner bør du skru av denne funksjonen når du opererer på HF.

4.2. Fanen Radio

WSJT-X tilbyr CAT-kontroll (CAT = Computer Aided Transceiver) av aktuelle egenskaper ved de fleste moderne transceivere. For å konfigurere programmet for din radio velger du fanen Radio.

Radio Tab
 • Velg din radiotype fra nedtrekkslisten merket Rig, eller None dersom du ikke ønsker å bruke CAT-kontroll.

  • Alternativt, hvis du har konfigurert stasjonen for å bli styrt av DX Lab Suite Commander, Flrig, Ham Radio Deluxe, Hamlib NET rigctl eller Omni-Rig, kan du velge et av disse programnavnene fra listen under Rig. I disse tilfellene vil innskrivingsfeltet rett under CAT Control bli omdøpt til Network Server. La dette feltet stå åpent dersom du ønsker å bruke kontrollprogrammets standardinnstillinger, når kontrollprogrammet kjøres fra samme datamaskin som WSJT-X. Dersom styringsprogrammet kjøres på en annen datamaskin og/eller port, må du oppgi det her. Før musepekeren over innskrivningsfeltet for å se de nødvendige formateringsdetaljene.

  • Velg Omni-Rig Rig 1 eller Omni-Rig Rig 2 for å koble til en Omni-Rig-server som er installert på samme datamaskin. Omni-Rig vil bli startet automatisk av WSJT-X.

  Omni-Rig er kun tilgjengelig for Windows.
 • Sett Poll Interval til det ønskede intervall for WSJT-X å forespørre radioen din om styringssignal. For de fleste radioer vil et lavt tall (for eksempel 1 – 3 s) være passende.

 • CAT-kontroll: For at WSJT-X skal kontrollere radioen direkte heller enn gjennom et annet program, må du gjøre de følgende innstillingene:

  • Velg den Serial Port eller Network Server som inneholder det serieportnummeret som brukes for å kommunisere med din radio.

   En spesiell verdi for USB er tilgjengelig for spesialtilpassede USB-enheter, eksempelvis slike som brukes av enkelte SDR-sett. Dette er ikke den samme virtuelle serieport som oppstår når transceivere og CAT-grensesnitt kobles til med USB. For slike USB-tilkoblede transceivere og CAT-grensesnitt må du bruke den COM-port eller serieport som henviser til disse.
  • Serial Port Parameters: Sett inn verdier for Baud Rate, Data Bits, Stop Bits og Handshake-metode. Sjekk radioens brukerhåndbok for å finne de riktige parameterverdiene.

  CAT-grensesnitt som krever "handshaking" vil ikke respondere før den riktige Handshake-innstillingen er satt.
  • Force Control Lines: Noen få stasjonsoppsett krever at CAT-serieportens kontrollinjer for RTS og/eller DTR tvinges til å stå innstilt som "high" eller "low". Kryss av disse rutene bare dersom du er sikker på de er nødvendige (for eksempel for å levere strøm til radioens seriegrensesnitt).

 • PTT Method: Velg VOX, CAT, DTR eller RTS som den ønskede metoden for sende-/mottaveksling. Hvis ditt valg er DTR eller RTS, velger du den ønskede serieporten (som kan være den samme serieporten som brukes til CAT-kontroll.

  Når du bruker en mellomliggende (proxy) applikasjon for riggkontroll, er CAT vanligvis det riktige valget for PTT Method under forutsetning av at den mellomliggende applikasjonen selv er i stand til å nøkle transceiveren på egen hånd.
 • Transmit Audio Source: Noen radioer tillater at du velger den tilkoblingen som vil ta imot det audiosignalet som skal sendes ut (Tx audio). Dersom dette valget er aktivert, velger du Rear/Data eller Front/Mic.

 • Mode: WSJT-X bruker øvre sidebåndsmodus for både sending og mottak. Velg USB eller velg Data/Pkt dersom din radio tilbyr en slik mulighet og bruker den til å aktivere audiolinjeinngangen på radioens bakre panel. Noen radioer tilbyr også bredere og/eller flatere passbånd når de settes til modusen Data/Pkt. Velg None dersom du ikke ønsker at WSJT-X skal endre radioens Mode-innstilling.

 • Split Operation: Betydelige fordeler oppstår når du bruker Split-modus (separate VFO-er for mottak (Rx) og sending (Tx)), dersom radioen din støtter det. Dersom radioen ikke gjør det, kan WSJT-X etterligne slik operasjon. Begge metoder vil resultere i et renere utsendt signal ved at det utsendte audiosignalet alltid holdes i området 1500 til 2000 Hz, slik at harmoniske audiosignal ikke kan slippe gjennom senderens sidebåndsfilter. Velg Rig for å bruke radioens Split-modus, eller Fake It for å få WSJT-X til å justere VFO-frekvensen når sende-/mottaveksling skjer. Velg None dersom du ikke ønsker å bruke splittoperasjon.

Når alle nødvendige innstillinger er gjort, klikker du på Test CAT for å teste kommunikasjonen mellom WSJT-X og din radio. Knappen skal skifte farge til grønn for å vise at kommunikasjon er etablert på riktig måte. Dersom CAT-kontrolltesten feiler, blir knappen rød og viser en feilmelding. Etter en vellykket CAT-test, trykk Test PTT-knappen for å bekrefte at din valgte metode for sende-/mottakontroll virker slik den skal. (Hvis du valgte VOX som PTT Method, kan du teste S/M-vekslingen senere ved å bruke Tune-knappen i hovedvinduet.)

4.3. Fanen Audio

Velg fanen Audio for å konfigurere ditt lydsystem.

_WSJT-X_ Audio Configuration Screen
 • Soundcard: Velg de audioenhetene som skal brukes til Input og Output. Vanligvis vil Mono-innstillingene være tilstrekkelig, men i spesielle tilfeller kan du velge Left, Right eller Both stereokanaler.

  • Vær sikker på at audioenheten din er konfigurert til å sample på 48000 Hz, 16 bits.

   Dersom du velger den audioenheten som også er standard audioenhet for din datamaskin, må du være sikker på at alle systemlyder er skrudd av, for å forhindre at du sender dem ut på luften uten å være klar over det.
   Windows 7 og senere Windows-versjoner kan komme til å konfigurere audioenheter ved bruk av Texas Instruments PCM2900 series CODEC for mikrofoninngangen heller enn linjeinngangen. (Denne brikken er brukt i mange radioer med innbygde USB CODEC-er, så vel som i forskjellige andre audiogrensesnitt.) Dersom du bruker en slik enhet, må du være sikker på at du har satt mikrofonnivået under Egenskaper i Lydkontroll Innspilling (Recording Device Properties) til 0 dB.
 • Save Directory: WSJT-X kan lagre sine mottatte audiosekvenser som .wav-filer. Det er satt opp en standard filkatalog for disse filene, men du kan velge en annen filkatalog dersom du ønsker det.

 • AzEl Directory: En fil kalt azel.dat vil dukke opp i den spesifiserte filkatalogen. Filen inneholder informasjon som kan brukes i et annet program for automatisk sporing av solen og månen, så vel som for kalkulering av Doppler-skift for det oppgitte EME-signalveien. Filen blir oppdatert en gang hvert sekund når vinduet Astronomical Data blir vist.

 • Remember power settings by band: Avkryssing av hver av disse gjøre at WSJT-X husker innstillingen for Pwr-glidebyteren for den aktuelle operasjonen for hvert enkelt bånd. For eksempel, når Tune blir avkrysset her og du klikker på Tune-knappen i hovedvinduet, så vil glidebryteren for effekt endre seg til den siste innstillingen som ble brukt for Tune på det båndet som er i bruk.

4.4. Fanen Tx Macros

Tx Macros er et hjelpemiddel for å sende korte og hyppig brukte fritekstmeldinger som i eksemplene vist nedenfor.

Tx Macros Screen
 • For å legge til en ny melding på listen over makroer, skriver du den ønskede teksten (opptil 13 karakterer) i innskrivingsfeltet øverst og så klikker du på Add.

 • For å fjerne en uønsket melding, klikker du på meldingen og så på Delete.

 • Du kan endre rekkefølgen på makromeldingene ved å bruke trekk-og-slipp. Den nye rekkefølgen vil bli bevart når WSJT-X blir startet på nytt.

 • Meldinger kan også legges til fra Tx5-feltet på fane 1 i hovedvinduet eller Free msg-feltet på fane 2. Meldingen lagrer seg som my makro når du trykker [Enter] etter at meldingen er skrevet inn.

4.5. Fanen Reporting

Reporting Screen
 • Logging: Velg det alternativet du måtte ønske fra denne gruppen. Operatører på en multioperatørstasjon kan registrere sine egne hjemmekallesignal under Op Call.

 • Network Services: Kryss av for Enable PSK Reporter Spotting dersom du vil sende mottaksrapporter til karttjenesten PSK Reporter.

 • UDP Server: Denne gruppen av alternativer kontrollerer nettverksnavnet eller den adressen og portnummeret som brukes for å utveksle informasjon med en tredjepartsapplikasjon som arbeider sammen med WSJT-X. Utvekslet informasjon omfatter dekodede meldinger, generell programstatus, loggede QSO-er, utheveing av kallesignal i WSJT-X sitt båndaktivitetsvindu, og begrensede funksjoner for å starte en QSO som svar på CQ- eller QRZ-meldinger. Alle detaljer om protokollen kan finnes i kommentarene øverst i denne filen eller i kildekodelageret i: https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjtx/ci/master/tree/Network/NetworkMessage.hpp

Programmer som JTAlert bruker UDP Server-funksjonen for å skaffe seg informasjon fra ett eller flere kjørende WSJT-X-programmer. Hvis du bruker JTAlert for å kontrollere WSJT-X, må du huske på å krysse av i boksen Accept UDP requests.

4.6. Fanen Frequencies

Som standardinnstilling inneholder tabellen under Working Frequencies en liste over de frekvenser som vanligvis brukes for modusene FT8, JT4, JT9, JT65, MSK144, WSPR og Echo. Disse vanlige frekvensene kan endres over tid eller ved at brukere foretrekker andre frekvenser. Du kan endre frekvenstabellen slik du måtte ønske.

Frequency Screen
 • For å endre en oppført frekvens kan du dobbeltklikke for å redigere den, skrive en ønsket frekvens i MHz eller velge nedtrekkslisten over redigeringsalternativer. Deretter kan du trykke Enter på tastaturet. Programmet vil formatere din endrede oppføring på riktig måte.

 • For å legge til en ny oppføring kan du høyreklikke hvor som helst på frekvenstabellen og velge Insert. Skriv inn en frekvens i MHz i sprettoppboksen og velg den ønskede modus (eller la valget for Mode være All). Deretter klikker du OK. Tabellen kan inneholde mer enn én frekvens for et gitt bånd.

 • For å slette en oppføring høyreklikker du på den og velger Delete. Flere registreringer kan slettes samtidig ved å markere dem før du høyreklikker.

 • For å gjenopprette tabellen til standardinnstilling kan du høyreklikke hvor som helst i tabellen og klikke Reset-knappen.

Andre og mer avanserte vedlikeholdstiltak er tilgjengelige på hurtigmenyen som dukker opp ved høyreklikk. Disse skulle være selvforklarende.

Frequency Calibration: Dersom du har kalibrert radioen din ved bruk av WWV eller andre pålitelige frekvensreferanser, eller kanskje ved bruk av teknikken beskrevet i Accurate Frequency Measurements with your WSPR Setup, kan du legge inn de målte verdiene for Intercept A og Slope B i likningen

Dial error = A + B*f

der “Dial error” og A er i Hz, f er frekvens i MHz, og B er i deler per million (ppm, parts per million). Frekvensverdier som blir sendt til og mottatt fra radioen vil da bli justert slik at de frekvenser som vises av WSJT-X er nøyaktige.

Station Information: Du kan lagre informasjon om Band, Offset og Antenna Description for din stasjon. Antenneinformasjonen vil bli inkludert i mottaksrapporter som sendes til PSK Reporter. Standardinnstillingen er at frekvensavviket for hvert bånd er null. Avvik som ikke er null kan legges til dersom (for eksempel) en transverter er i bruk.

 • For å forenkle ting kan det hende at du ønsker å slette uønskede bånd  —  for eksempel bånd som du ikke har utstyr for. Klikk da på en Frequency-oppføring og skriv Ctrl+A for å “velge alle”, og dra-og-slipp oppføringen mellom linjene i tabellen for Station Information. Da kan du legge til eventuelle transverter-avvik og antennedetaljer.

 • For å unngå å måtte skrive inn den samme informasjonen mange ganger, kan du dra-og-slippe oppføringer mellom linjene i tabellen for Station Information.

 • Når alle innstillinger er konfigurert slik du liker det, klikker du OK for å gjøre deg ferdig med Settings-vinduet.

4.7. Fanen Colors

Colors Screen
Fargeutheving av dekodede signaler
 • WSJT-X bruker farger for å utheve dekodede CQ-meldinger av spesiell interesse. Kryss av i ruten Show DXCC, grid, and worked-before status på fanen Settings | General, og i de rutene som måtte være av interesse for deg på fanen Colors. Du kan dra en linje oppover eller nedover for å gi den høyere eller lavere logisk prioritet. Høyreklikk hvilken som helst linje for å velge en ny forgrunns- eller bakgrunnsfarge. Forgrunns- og bakgrunnsfarger velges hver for seg, og nøye valg av forgrunn, bakgrunn og prioritet kan gi deg to ulike indikasjoner om du har kjørt stasjonen tidligere.

 • Dersom du vil tilbakestille alle fargeinnstillingene til standardinnstillinger trykker på Reset Highlighting-knappen.

 • Kryss av for Highlight by Mode dersom du ønsker at statusen for "kjørt tidligere" skal vises per modus.

 • Statusen for "kjørt tidligere" beregnes fra filen fra WSJT-X ADIF Logging. Du kan bytte ut ADIF-loggfilen fra WSJT-X med en som du har eksportert fra din stasjons loggprogram. Rescan ADIF Log gjenoppbygger WSJT-X sine indekser for "kjørt tidligere" med den aktuelle ADIF-loggfilen.

  Loggoppføring WSJT-X sin ADIF-fil må inneholde "CALL"-feltet. Feltene "BAND", "MODE" og "GRIDSQUARE" er valgfrie avhengig av dine mål for DX-ing. Data for DXCC-enhet, kontinent, CQ-sone og ITU-sone for ulike kallesignalprefikser og andre velkjente overstyringer av disse, hentes fra databasen cty.dat som blir nedlastet sammen med WSJT-X (Se Logging for detaljer).
Validering av brukere av Logbook of The World

Stasjoner som har lastet opp sine logger til ARRL LoTW sin elektroniske tjeneste for QSL-verifisering kan utheves. Dataene som brukes for å bekrefte dette er tilgjengelige på internett.

 • Knappen Fetch Now vil laste ned et ferskt datasett fra Users CSV file URL. Normalt oppdaterer LoTW-gruppen dette datumet hver uke.

 • Du kan tilpasse Age of last upload less than til en periode som begrenser hvor lenge siden stasjonen sist kan ha lastet opp loggen sin til LoTW, for at utheving skal vises.

4.8. Fanen Advanced

Settings Advanced

JT65 VHF/UHF/Microwave decoding parameters

 • Random erasure patterns skalerer logaritmisk antallet kvasi-tilfeldige forsøk som benyttes av Franke-Taylor JT65-dekoderen. Høyere tall gir litt bedre følsomhet, men tar litt lenger tid. For de fleste formål vil 6 eller 7 være en god innstilling.

 • Aggressive decoding level setter terskelverdien for akseptable dekodinger når Deep Search brukes. Høyere tall vil vise resultater med lavere konfidensnivå (flere dekodinger, men høyere risiko for feildekodinger).

 • Kryss av i ruten for Two-pass decoding for å aktivere et andre dekodingspass etter at signalene som frembringer dekodingen i første dekodingspass er trukket fra den mottatte datastrømmen.

Miscellaneous

 • Sett inn et positivt tall i Degrade S/N of .wav file for å legge til kjente mengder kvasi-tilfeldig støy til data som leses fra en .wav-fil. For å sikre at den resulterende signal/støy-svekkelsen er nær det ønskede antall dB, setter du Receiver bandwidth til ditt beste anslag for mottakerens effektive støybåndbredde.

 • Sett Tx delay til et tall som er høyere enn standardinnstillingen på 0,2 s for å skape en større forsinkelse mellom utførelsen av en kommando for å aktivere PTT og igangsettelsen av utsendt audiosignal.

  For å ta vare på dine releer for sending/mottak og din eksterne forforsterker, anbefaler vi sterkt å bruke en sekvensstyringsenhet (sequencer) og å teste at inn-/utkoblingsrekkefølgen er riktig.
 • Kryss av for x 2 Tone spacing eller x 4 Tone spacing for å generere utgående audiosignal (Tx audio) med to eller fire ganger normal toneavstand. Denne egenskapen er tenkt brukt med spesielle sendere for LF/MF som dividerer de genererte frekvensene med 2 eller 4 som en del av sendeprosessen.

Special Operating Activity: Generation of FT4, FT8 og MSK144 messages

 • Kryss av i denne ruten og velg aktivitetstype for å aktivere automatisk generering av spesielle meldingsformater for konkurranser og DX-pedisjoner. For ARRL Field Day skriver du inn din operasjonsklasse og ARRL/RAC section; for ARRL RTTY Roundup skriver du inn din stat eller provins. Bruk “DX” for section eller state dersom du ikke befinner deg i USA eller Canada. I RTTY Roundup må stasjoner i Alaska og Hawaii skrive inn “DX”.

 • Kryss av for Fox dersom du er en DX-pedisjonsstasjon som opererer i FT8 DX-pedisjonsmodus. Kryss av for Hound dersom du ønsker å gjennomføre QSO-er med en slik Fox. Vær sikker på at du har lest nøye gjennom operasjonsinstruksene i FT8 DX-pedisjonsmodus Brukerveiledning.

4.9. Mørk stil

En valgfri Mørk stil er tilgjengelig. For at den skal fungere effektivt, vil det trolig være formålstjenlig å endre fargeinnstillingene dine. I Windows eller Linux kan du starte programmet fra Kjør-vinduet ved bruk av følgende kommando, eller ved å endre WSJT-X-snarveien på skrivebordet tilsvarende:

wsjtx --stylesheet :/qdarkstyle/style.qss

I macOS kan du skrive inn den følgende kommandoeen fra en terminal:

open /Applications/wsjtx.app --args -stylesheet :/qdarkstyle/style.qss

Avhengig av ditt operativsystem vil hovedvinduet i WSJT-X se noenlunde slik ut:

Windows Dark

5. Oppsett av transceiver

Mottakerens støynivå
 • Hvis den ikke allerede er uthevet i grønt, klikker du på Monitor-knappen for å starte normal mottaksoperasjon.

 • Vær sikker på at transceiveren din er innstilt på USB-modus (eller USB Data)-modus.

 • Bruk mottakerens kontroller for signalstyrke og/eller datamaskinens kontroller for audiomikser for å sette nivået for bakgrunnsstøy (skalaen på nedre venstre del av hovedvinduet) til omtrent 30 dB når ingen signaler finnes. Det er vanligvis best å skru av AGC eller å redusere RF-signalforsterkningen (RF Gain) for at AGC skal aktiveres minst mulig.

  Datamaskinens audiomikser har normalt to glidebrytere, en for hver applikasjon som er tilkoblet datamaskinen, som bør settes til maksimum (0dB FS) siden den ikke kan hjelpe med forvrengning fra svært høye eller lave inngangsnivåer fra din mottaker, og en annen for Master-nivå som er analogt dempeledd på lydkortet før analog-til-digitalkonverteren (ADC). Master-nivået kan benyttes til å justere signalnivået som mottas av WSJT-X.
Båndbredde og frekvenssetting
 • Dersom din transceiver tilbyr mer enn én båndbreddeinnstilling i USB-modus, kan det være en fordel å velge den som har størst mulig båndbredde, opp til omtrent 5 kHz. Dette valget har den ønskelige fordelen at det gjør det mulig for Wide Graph (fossefallvisning og 2D-spektrumvisning) å vise de vanlige subbåndene for JT65 og JT9 samtidig på de fleste HF-bånd. Flere detaljer om dette finnes i Opplæring i grunnleggende bruk. Visning av større båndbredde er også nyttig på VHF og høyere, der FT8-, JT4-, JT65- og QRA64-signaler kan finnes over et langt bredere frekvensområde.

 • Dersom du kun har et standard SSB-filter, vil du ikke være i stand til å vise mer enn omtrent 2,7 kHz båndbredde. Avhengig av den nøyaktige frekvensinnstillingen vil du på HF-båndene være i stand til å vise hele subbåndet som vanligvis brukes for en modus.

Audionivå for senderen
 • Klikk på Tune-knappen i hovedvinduet for å sette radioen i sendemodus og generere en stabil audiotone.

 • Lytt til den genererte audiotonen ved hjelp av radioens Monitor-funksjon. Den utsendte tonen skal være fullstendig glatt, uten noen klikk eller bortfall. Forsikr deg om at dette er riktig også når du samtidig bruker datamaskinen til å gjøre andre oppgaver som e-post, internettsøk, etc.

 • Juster Pwr-glidebryteren (på høyre kant av hovedvinduet) nedover fra sitt maksimum inntil RF-utgangssignalet fra senderen faller litt. Dette er generelt et passende nivå for audiodrivsignalet.

 • Klikk en gang til på Tune-knappen eller klikk på Halt Tx for å stoppe testsendingen.

6. Opplæring i grunnleggende bruk

Denne seksjonen gir en innføring i grunnleggende brukerkontroll og hvordan WSJT-X-programmet oppfører seg, med særlig vekt på JT9-, JT65- og FT8-modusene. Vi anbefaler at alle brukere bør gå gjennom hele den HF-orienterte opplæringen, fortrinnsvis mens man sitter ved radioen. Merk at mot slutten av 2018 har digital aktivitet på HF-båndene for det meste flyttet fra JT65 og JT9 til FT8. Så det kan være nyttig å være spesielt oppmerksom på FT8, i seksjon 6.6.

De følgende kapitlene inneholder ytterligere detaljer for Gjennomføring av QSO-er, WSPR-modus og Funksjoner for VHF+.

6.1. Innstillinger i hovedvinduet

 • Klikk på Stop-knappen i hovedvinduet for å stanse all datainnhenting.

 • Velg JT9 fra Mode-menyen og Deep fra Decode-menyen.

 • Sett audiofrekvensene til Tx 1224 Hz og Rx 1224 Hz.

  Glidebrytere og tallbokser responderer når du trykker på Pil-tastene og Page Up/Down-tastene, og med større utslag når du trykker på Page-tastene. Du kan også skrive tallverdier direkte inn i tallboksene eller bruke hjulet på musen.
 • Velg Tab 2 (nedenfor Decode-knappen) for å velge det alternative settet med kontroller for generering og valg av utgående meldinger.

6.2. Nedlasting av eksempelmeldinger

 • Velg Download samples…​ fra Help-menyen.

 • Last ned noen eller alle de tilgjengelige eksempelfilene ved å bruke avkryssingsboksene i vinduet vist nedenfor. For denne opplæringen vil du trenge i alle fall JT9- og JT9+JT65-filene.

Download Samples

6.3. Innstillinger for Wide Graph

 • Bins/Pixel = 4

 • Start = 200 Hz

 • N Avg = 5

 • Palette = Digipan

 • Flatten = avkrysset

 • Velg Cumulative for visning av data

 • Glidebryterne Gain og Zero for henholdsvis fossefallvisningen og spektrumvisningen setter du nær midten av skalaen.

 • Spec = 25%

 • Bruk musen for å ta tak i venstre eller høyre kant av Wide Graph, og juster bredden slik at øvre frekvensgrense er omtrent 2400 Hz.

6.4. JT9

For dette avsnittet og det neste, kan du late som du er K1JT ved å skrive inn dette kallesignalet midlertidig som My Call i fanen Settings | General. Dine resultater skulle da bli identiske med dem som vises i skjermbildet nedenfor.

Åpne en Wave-fil:
 • Velg File | Open og velg filen ...\save\samples\JT9\130418_1742.wav. Når filen er åpnet skal du se noe som ligner på følgende skjermbilde:

Main UI and Wide Graph
Oversikt over dekoding

Dekoding finner sted på slutten av en mottakssekvens og fortsetter i to steg. Den første dekodingen blir gjort på den valgte mottaksfrekvensen, som vises med den U-formede grønne markøren på frekvensskalaen for fossefallet. Resultatene vises både i det venstre (Band Activity) og høyre (Rx Frequency) tekstvinduet i hovedvinduet. Deretter finner og dekoder programmet alle signaler for det valgte modus over hele det valgte frekvensområdet. Den røde markøren på fossefallskalaen viser din sendefrekvens.

Sju JT9-signaler finnes i eksempelfilen, alle er dekodbare. Da denne filen ble tatt opp holdt KF4RWA på å avslutte en QSO med K1JT. Siden den grønne markøren var plassert på hans audiofrekvens, 1224 Hz, ble hans melding K1JT KF4RWA 73 dekodet først og vises i Rx Frequency-vinduet. Band Activity-vinduet viser denne meldingen pluss alle dekodingene på andre frekvenser. Som standardinnstilling blir alle linjer som inneholder CQ uthevet i grønt, og linjer som inneholder My Call (i dette tilfelle K1JT) utheves i rødt.

Kontroller for dekoding

For å få litt følelse for kontroller som ofte brukes når du gjennomfører QSO-er, kan du prøve å klikke med musen på de dekodede tekstlinjene og på spektrumvisningen av fossefallet. Da bør du kunne få bekreftet at det følgende skjer:

 • Klikk eller dobbeltklikk på hvilken som helst av de dekodede linjene som utheves i grønt. Disse handlingene gir følgende resultat:

  • Kallesignal og lokator for en stasjon som kaller CQ kopieres til innskrivingsfeltene DX Call og DX Grid.

  • Meldinger genereres for en standard minimums-QSO.

  • Kryss i ruten Tx even settes inn eller slettes på rett måte, slik at du vil sende i de riktige (odde eller like) minuttene.

  • Markøren for mottaksfrekvens flyttes til sendefrekvensen for CQ-stasjonen.

  • Radioknappen Gen Msg (“generated message”, generert melding) i nedre høyre hjørne i hovedvinduet blir valgt.

  • Dobbeltklikk gjør alt det ovenstående og aktiverer også Enable Tx slik at en sending vil starte automatisk på riktig tidspunkt.

  • Du kan endre virkningen av dobbeltklikk ved å holde nede Skift-tasten slik at bare sendefrekvensen endres eller ved å holde nede Ctrl-tasten for å flytte både mottaks- og sendefrekvensene.

  Du kan hindre at sendefrekvensen endres hvis du krysser av i ruten Hold Tx Freq.
 • Dobbeltklikk på den dekodede meldingen K1JT N5KDV EM41, uthevet i rødt. Resultatene vil være tilsvarende som i forrige steg. Sendefrekvensen (rød markør) flyttes ikke uten at Shift eller Ctrl holdes nede. Meldinger uthevet i rødt kommer vanligvis som svar på ditt eget CQ eller fra en som kaller straks du slutter å sende (halekaller, tail-ender), og du vil sannsynligvis ønske at din sendefrekvens forblir der den var.

 • Klikk et eller annet sted på fossefallet for å sette mottaksfrekvensen (grønn markør på fossefallskalaen).

 • Skift-klikk på fossefallet for å sette sendefrekvensen (rød markør).

 • Ctrl-klikk på fossefallet for å sette både mottaks- og sendefrekvensene.

 • Dobbeltklikk på et signal i fossefallet for å sette mottaksfrekvens og starte en smalbåndet dekoding der. Dekodet tekst vil vises kun i det høyre vinduet.

 • Ctrl-dobbeltklikk på et signal for å sette både mottaks- og sendefrekvensene og dekode på den nye frekvensen.

 • Klikk Erase for å slette innholdet i det høyre vinduet.

 • Dobbeltklikk Erase for å slette innholdet i begge tekstvinduene.

6.5. JT9+JT65

Hovedvindu:
 • Velg JT9+JT65Mode-menyen.

 • Klikk på Tx mode-knappen til den viser Tx JT65 #, og sett sende- og mottaksfrekvensene til 1718 Hz.

 • Dobbeltklikk på Erase for å slette innholdet i begge tekstvinduene.

Innstillinger for Wide Graph:
 • Bins/Pixel = 7

 • JT65 .... JT9 = 2500

 • Tilpass bredden på Wide Graph-vinduet slik at den øvre frekvensgrensen er omtrent 4000 Hz.

Åpne en Wave-fil:
 • Velg File | Open og naviger til ...\save\samples\JT9+JT65\130610_2343.wav. Fossefallet skal se ut noenlunde slik:

Wide Graph Decode 130610_2343

Posisjonen til den blå markøren på fossefallskalaen settes ved hjelp av tallboksen JT65 nnnn JT9, der nnnn er en audiofrekvens i Hz. I JT9+JT65-modus vil programmet automatisk dekode JT9-signaler kun over denne frekvensen. JT65-signaler vil bli dekodet over hele det viste frekvensområdet.

JT9-signaler vises i Cumulative-spektrumet som nesten rektangulære figurer ca. 16 Hz brede. De har ingen klart synlig synkroniseringstone slik som den som finnes på den laveste frekvensen på alle JT65-signaler. Den nominelle frekvensen for både JT9- og JT65-signaler er ved konvensjon fastsatt til å være den laveste tonen, på venstre side av signalets spektrum.

Denne eksempelfilen inneholder 17 dekodbare signaler — ni i JT65-modus (flagget med karakteren # i vinduene for dekodet tekst) og åtte i JT9-modus (flagget med @). På datamaskiner med prosessor med flere kjerner kjøres dekoderne for JT9 og JT65 samtidig, slik at resultatene vil være blandet. Vinduet for Band Activity inneholder alle dekodinger (det kan hende du må bla/rulle tilbake i vinduet for å se alle). Et signal på den frekvensen som er merket med den grønne markøren blir prioritert i dekodingen, og meldingen fra dette signalet blir også vist i vinduet for Rx Frequency.

decodes
 • Bekreft at adferden som følge av ulike museklikk er slik som beskrevet tidligere, i Eksempel 1. WSJT-X finner selv ut modusen for hver JT9- eller JT65-melding.

  Når du dobbeltklikker på et signal i fossefallet, vil det være riktig dekodet selv om det skulle være på “feil” side av markøren JT65 nnnn JT9. Sendemodusen bytter automatisk til det samme som det dekodede signalet og markørene for mottaks- og sendefrekvens på fossefallskalaen forandrer størrelse i henhold til signaltypen. Når du velger et JT65-signal, klikk på synkroniseringstonen i venstre kant av signalet.
 • Dobbeltklikk på fossefallet nær 815 Hz: en JT65-melding som kom fra W7VP vil bli dekodet og vises i vinduet for Rx Frequency. Mellom kolonnene for UTC og Freq på den dekodede tekstlinjen finner du dB, det målte signal/støyforholdet og DT, signalets tidsavvik i sekunder i forhold til din datamaskins klokke.

UTC dB DT Freq Mode Message

2343

-7

0.3

815

#

KK4DSD W7VP -16

 • Dobbeltklikk på fossefallet på 3196 Hz. Programmet vil dekode en JT9-melding fra IZ0MIT:

UTC dB DT Freq Mode Message

2343

-8

0.3

3196

@

WB8QPG IZ0MIT -11

 • Rull tilbake i Band Activity-vinduet og dobbeltklikk på meldingen CQ DL7ACA JO40. Programmet vil sette Tx mode til JT65 og mottaksfrekvensen til frekvensen for DL7ACA, 975 Hz. Hvis du holder nede Ctrl-tasten, vil både mottaks- og sendefrekvensene bli flyttet. Dersom du hadde krysset av for Double-click on call sets Tx Enable i Setup-menyen, ville programmet konfigurert seg selv til å begynne en sending og starte en QSO med DL7ACA.

 • Hold Ctrl nede og dobbeltklikk på den dekodede JT65-meldingen CQ TA4A KM37. Programmet vil sette sendemodus til JT9 og mottaks- og sendefrekvensene til 3567 Hz. Programmet er nå riktig innstilt for en JT9-QSO med TA4A.

Åpne den første eksempelfilen en gang til:
 • Velg File | Open og naviger til …​\save\samples\130418_1742.wav.

Utnytting av alle fordeler med bredbånds dobbeltmodusegenskapene i WSJT-X, krever en mottaksbåndbredde på minst 4 kHz. Dataene i wav-filen nevnt ovenfor ble tatt opp med en langt smalere mottaksbåndbredde, omtrent 200 til 2400 Hz. Hvis du ikke har mottaksfilter som er bredere enn omtrent 2,7 kHz, vil du bruke data på denne måten. For å se best mulig kan du justere Bins/Pixel og bredden på Wide Graph slik at kun den aktive delen av spektrumet vises, la oss si 200 til 2400 Hz. For enhver endring du gjør i Bins/Pixel eller bredden på Wide Graph, bør du åpne eksempelfilen for å gjenoppfriske fossefallet.

Alle signalene i denne filen er JT9-signaler. For å dekode dem automatisk i JT9+JT65-modus, vil du måtte flytte skilletegnet JT65 nnnn JT9 ned til 1000 Hz eller lavere.

Kontroller for fossefallet

Dette er et passende tidspunkt for å prøve deg fram med Start -kontrollen og glidebryterne som kontrollerer styrke og nullpunkt for plotting av fossefallet og spektrumet. Start bestemmer hvilken frekvens som vises på venstre side av fossefallskalaen. Glidebryterne fastsetter nivået for basislinjen og styrken for fossefallet og de mange spektrumtypene. Gode startverdier bør være nær midten av skalaen. Det kan være lurt å fjerne avkryssingen for Flatten når du justerer glidebryterne. Du bør åpne wave-filen på nytt etter hver endring, for å se de nye resultatene.

6.6. FT8

Hovedvindu:
 • Velg FT8Mode-menyen.

 • Sett sendefrekvensen til 1600 Hz og mottaksfrekvensen til 1442 Hz.

 • Dobbeltklikk på Erase for å slette innholdet i begge tekstvinduene.

Innstillinger for Wide Graph:
 • Bins/Pixel = 5, Start = 100 Hz, N Avg = 2

 • Tilpass bredden på Wide Graph-vinduet slik at øvre frekvensgrense er omtrent 3300 Hz.

Åpne en Wave-fil:
 • Velg File | Open og naviger deg fram til ...\save\samples\FT8\181201_180245.wav. Fossefallet og vinduet for dekodet tekst (Band Activity) skal da se ut noenlunde som skjermbildet nedenfor. (Dette opptaket ble gjort under konkurransen "FT8 Roundup" slik at de fleste sendingene bruker meldingsformater for RTTY Roundup.)

Wide Graph Decode 170709_135615
ft8 decodes
 • Klikk med musen hvor som helst på fossefallvisningen. Den grønne markøren for mottaksfrekvens vil hoppe til din valgte frekvens, og kontrollen for mottaksfrekvens i hovedvinduet vil bli oppdatert tilsvarende.

 • Gjør det samme mens du holder nede Shift-tasten. Nå vil den røde sendefrekvensmarkøren og dens tilhørende kontroll i hovedvinduet følge dine frekvensvalg.

 • Gjør det samme mens du holder nede Ctrl-tasten. Nå vil begge de fargede markørene og begge tallboksene følge dine valg.

 • Dobbeltklikking på hvilken som helst frekvens på fossefallet gjør alle de tingene som nettopp er beskrevet og aktiverer også dekoderen i et lite område rundt mottaksfrekvensen. For å dekode et spesielt signal, kan du dobbeltklikke nær den venstre kanten på signalets spor i fossefallet.

 • Nå kan du dobbeltklikke på hvilken som helst av linjene med dekodet tekst i Band Activity- vinduet. Hver av linjene vil visse samme adferd og vil flytte mottaksfrekvensen til mottaksfrekvensen for den valgte linjen og la sendefrekvensen være uendret. For å endre både mottaks- og sendefrekvensene holder du Ctrl nede når du dobbeltklikker.

For å unngå QRM fra konkurrerende kallere vil det vanligvis være best å besvare et CQ på en annen frekvens enn den som brukes av den stasjonen som kaller CQ. Det samme gjelder når du halekaller (tail-end) på en annen QSO. Velg en sendefrekvens som ser ut til å være ledig. Det kan være smart å krysse av i ruten for Hold Tx Freq.
Tastatursnarveiene Shift+F11 og Shift+F12 gir deg en enkel måte å flytte din sendefrekvens nedover eller oppover i steg på 60 Hz.
En nettbasert FT8 Operating Guide av ZL2IFB tilbyr mange tilleggstips om operasjonsprosedyrer.
FT8 DX-pedisjonsmodus:

Denne spesielle operasjonsmodusen gjør det mulig for DX-pedisjoner å gjennomføre FT8-QSO-er i svært høy takt. Begge stasjoner må bruke WSJT-X versjon 1.9 eller senere. En detaljert FT8 DX-pedisjonsmodus Brukerveiledning er tilgjengelig på internett. Ikke prøv å bruke DX-pedisjonsmodus uten å lese disse instruksjonene nøye!

FT8 DX-pedisjonsmodus er tenkt brukt av DX-pedisjoner til sjeldne DXCC-enheter og under andre uvanlige omstendigheter der vedvarende QSO-rater godt over 100/time forventes. Ikke bruk disse multisignalegenskapene dersom du ikke tilfredsstiller dette kravet, og ikke bruk DX-pedisjonsmodus i de vanlige subbåndene for FT8. Dersom du vurderer å operere som Fox og bruke DX-pedisjonsmodus, må du finne en passende frekvens som stemmer overens med regionale båndplaner og publisere denne frekvensen for de operatører du håper å kunne kjøre. Husk at den reelle signalfrekvensen på lufta vil være opp til 4 kHz høyere enn den frekvensen som vises på skjermen.
Når du er ferdig med denne opplæringen, må du ikke glemme å skrive inn igjen ditt eget kallesignal som My Call i fanen Settings | General.

6.7. FT4

FT4 er utformet for konkurranser, spesielt på HF-båndene og 6 meter. Sammenlignet med FT8 er FT4 3,5 dB mindre sensitiv og trenger 1,6 ganger båndbredden til FT8, men den har potensial for dobbelt så høy QSO-rate. FT4 er ikke anbefalt for hverdagsbruk.

Hovedvinduet:
 • Velg FT4Mode-menyen.

 • Dobbeltklikk på Erase for å viske ut innholdet i begge tekstvinduer.

Wide Graph-innstillinger:
 • Bins/Pixel = 5, Start = 100 Hz, N Avg = 1

 • Juster bredden på Wide Graph-vinduet slik at øvre frekvensgrense er omtrent 3300 Hz.

Åpne en Wave-fil:
 • Velg File | Open og naviger deg frem til ...\save\samples\FT4\200514_182053.wav. Fossefallet og Band Activity-vinduet skal se ut noenlunde som de følgende skjermbildene. Denne eksempelfilen ble tatt opp under en øvingskonkurranse, slik at mesteparten av de dekodede meldingene bruker meldingsformatene for RTTY Roundup.

Wide Graph Decode FT4
ft4 decodes
 • Klikk med musen hvor som helst på fossefallet. Den grønne markøren for mottaksfrekvens vil hoppe til din valgte frekvens, og kontrollen for mottaksfrekvens i hovedvinduet vil bli oppdatert til tilsvarende frekvens.

 • Gjør det samme mens du holder Shift-tasten nede. Nå vil den røde markøren for sendefrekvens og den tilhørende kontrollen i hovedvinduet følge dine frekvensvalgs.

 • Gjør det samme mens du holder Ctrl-tasten nede. Nå vil begge de fargede markørene og begge rullekontroller følge dine valg.

 • Nå kan du dobbeltklikke på en av linjene med dekodet tekst i Band Activity-vinduet. Alle linjene vil vise samme adferd, ved at mottaksfrekvensen settes til mottaksfrekvensen for den valgte meldingen, mens sendefrekvensen er uendret. For å endre både mottaks- og sendefrekvensene, må du holde nede Ctrl-tasten når du dobbeltklikker.

Best S+P-knappen

Brukergrensesnittet for FT4 inneholder en ny knapp merket Best S+P.

Best S+P

Klikker du Best S+P i løpet av en mottakssekvens, vil programmet undersøke alle dekodede CQ-meldinger ved slutten av mottakssekvensen. Programmet vil velge den beste potensielle QSO-partner (sett fra et konkurranseperspektiv) og håndtere det som om du hadde dobbeltklikket på den aktuelle linjen med dekodet tekst. Her betyr "beste potensielle QSO-partner" "Ny multiplikator" (første prioritet) eller "Nytt kallesignal på båndet" (andre prioritet). "Ny multiplikator" blir for tiden tolket som "Nytt DXCC"; en noe videre definert multiplikatorkategori (for ARRL RTTY Roundup-reglene) vil bli iverksatt når tiden er inne. Det er mulig vi vil innarbeide andre prioritetsrangeringer, for eksempel “Ny storrute på båndet” (nyttig for nordamerikanske VHF-konkurranser), sortering etter signalstyrke, etc.

Best S+P er en nyttig funksjon bare dersom du har definert hva du mener "best" skal bety. Dette gjøres ved å konfigurere passende alternativer i fanen Settings | Colors. Valg av alternativer og rekkefølge for utheving av farger bestemmer hvilke QSO-partnere som vil bli valgt av "Best S+P"-funksjonen. Hva som er de beste valgene vil variere fra konkurranse til konkurranse. I en konkurranse basert på RTTY Roundup-reglene anbefaler vi å aktivisere My Call in message, New DXCC, New Call on Band, CQ in message og Transmitted message, lest fra topp til bunn.

Tastatursnarveiene Shift+F11 og Shift+F12 gir deg en enkel måte å flytte sendefrekvensen for FT4 nedover eller oppover i steg på 90 Hz.
Du kan enkelt kontrollere utgående meldinger fra tastaturet dersom du krysser av for Alternate F1–F6 bindings i fanen Settings | General. På samme måte som ved contest-kjøring kan du da enkelt trykke på F1-tasten for å invitere til QSO ved å sende CQ. På samme måte vil tastene F2 til F5 sende meldingene i meldingsfeltene Tx2 til Tx5. Flere detaljer om contest-kjøring kan du finne i FT4-protokollen for digital contesting.
Når du er ferdig med denne opplæringen, må du ikke glemme å skrive inn igjen ditt eget kallesignal i My Call i fanen Settings | General.

7. Gjennomføring av QSO-er

7.1. Standard meldingsutveksling

Etter veletablert tradisjon består en gyldig QSO minimum av utveksling av kallesignal, en signalrapport eller annen informasjon og bekreftelser på at disse er mottatt. WSJT-X er utformet for å gjøre det mulig å gjennomføre slike minimums-QSO-er ved bruk av korte, strukturerte meldinger. Prosessen virker best dersom du bruker disse formatene og følger standard operasjonspraksis. Den anbefalte standard-QSO-en går omtrent slik:

CQ K1ABC FN42             #K1ABC kaller CQ
         K1ABC G0XYZ IO91   #G0XYZ svarer
G0XYZ K1ABC –19            #K1ABC sender rapport
         K1ABC G0XYZ R-22   #G0XYZ sender R+rapport
G0XYZ K1ABC RRR            #K1ABC sender RRR
         K1ABC G0XYZ 73    #G0XYZ sender 73

Standardmeldinger består av to kallesignal (eller CQ, QRZ eller DE og ett kallesignal) fulgt av sendestasjonens lokator, en signalrapport, R pluss en signalrapport, eller de avsluttende bekreftelser RRR eller 73. Disse meldinger er komprimert og kodet på en høyeffektiv og pålitelig måte. I ukomprimert form (som vist på skjermen) kan de inneholde så mange som 22 karakterer. Noen operatører foretrekker å sende RR73 heller enn RRR. Dette kan gjøres fordi RR73 er kodet som en gyldig lokator, men som sannsynligvis aldri vil bli brukt av en amatørstasjon.

Signalrapporter er oppgitt som signal/støyforhold(S/N) i dB, ved bruk av en standard referansebåndbredde for støy på 2500 Hz. Det betyr at i eksempelmeldingen ovenfor opplyser K1ABC til G0XYZ at hans signal er 19 dB under støyeffekten i en båndbredde på 2500 Hz. I meldingen kl. 0004, bekrefter G0XYZ mottak av denne rapporten og svarer med en signalrapport på –22 dB. Rapportene for JT65 er begrenset til å ligge i området –30 til –1 dB, og verdiene er betydelig komprimerte over omtrent -10 dB. JT9 støtter et utvidet område fra –50 til +49 dB og tildeler mer pålitelige tall til relativt sterke signaler.

Signaler blir synlige på fossefallet rundt S/N = –26 dB og hørbare (for noen med veldig god hørsel) rundt –15 dB. Tersklene for å kunne dekode signalene ligger rundt -20 dB for FT8, -23 dB for JT4, –25 dB for JT65 og –27 dB for JT9.
Flere alternativer er tilgjengelige for omstendigheter der raske QSO-er er ønskelige. Dobbeltklikk Tx1-kontrollen under Now eller Next for å bytte mellom bruk av Tx2-meldingen heller enn Tx1 for å starte en QSO. Tilsvarende, dobbeltklikk Tx4-kontrollen for bytte mellom å sende RRR og RR73 i den meldingen. RR73-meldingen bør bare brukes dersom du er rimelig sikker på at ingen gjentakelser vil være nødvendig.

7.2. Meldinger i fritekst

Brukere legger ofte til litt vennlig småprat på slutten av en QSO. Friformatmeldinger som “TNX ROBERT 73” eller “5W VERT 73 GL” støttes opptil maksimalt 13 karakterer, inkludert mellomrom. Generelt bør du unngå karakteren / i fritekstmeldinger, siden programmet da kan prøve å tolke din konstruksjon som en del av et sammensatt kallesignal. Det skulle være åpenbart at JT4-, JT9- og JT65-protokollen ikke er utformet for eller velegnet til omfattende konversasjoner eller langprat (rag-chewing).

7.3. Automatisk meldingsrekkefølge

De 15-sekunds sende/mottasyklusene for FT8 gir deg bare omtrent to sekunder til å undersøke de dekodede meldingene og avgjøre hvordan du skal svare, noe som ofte ikke er nok. De sakte modusene JT4, JT9, JT65 og QRA64 tillater nesten 10 sekunder for denne oppgaven, men operatører kan synes at dette fortsatt er for lite når arbeidsbelastningen er høy, spesielt på EME. Av disse grunner tilbys en enkel funksjon for automatisk meldingsrekkefølge (Auto Seq).

Kryss av Auto Seq i hovedvinduet for å aktivere denne funksjonen:

AutoSeq

Når du kaller CQ, kan du også velge å krysse av i ruten Call 1st. WSJT-X vil da automatisk svare den første dekodede stasjonen som svarer på ditt CQ.

Når Auto-Seq er aktivert vil programmet deaktivere Enable Tx på slutten av hver QSO. Det er ikke hensikten at WSJT-X skal kunne gjennomføre helautomatiske QSO-er.

7.4. Konkurransemeldinger

De nye FT4-, FT8- og MSK144-protokollene støtter spesialmeldinger som er optimalisert for NA VHF- og EU VHF-konkurranser. FT4 og FT8 støtter også meldinger for ARRL Field Day, ARRL RTTY Roundup og WW Digi-contesten. Dekoderne gjenkjenner og dekoder disse meldingene til enhver tid. Ved å velge en av de støttede operasjonsaktivitetene i fanen Settings | Advanced kan du konfigurere programmet slik at det automatisk genererer de nødvendige meldingstypene for konkurransemeldinger og automatisk utfører den riktige meldingsrekkefølgen ("auto-sequencing"). Modell-QSO-er forløper som følger, angitt for hver aktivitetstype:

NA VHF Contest

CQ K1ABC FN42
           K1ABC W9XYZ EN37
W9XYZ K1ABC R FN42
           K1ABC W9XYZ RRR
W9XYZ K1ABC 73

Det ene eller det andre av kallesignalene (eller begge) kan ha tillegget /R. Du kan bruke RR73 i stedet for RRR, og det avsluttende 73 er valgfritt.

EU VHF Contest

CQ TEST G4ABC IO91
           G4ABC PA9XYZ JO22
<PA9XYZ> <G4ABC> 570123 IO91NP
           <G4ABC> <PA9XYZ> R 580071 JO22DB
PA9XYZ G4ABC RR73

Det ene eller det andre av kallesignalene (eller begge) kan ha tillegget /P.

Meldingen som inneholder signalrapporter, QSO-serienummer og 6-karakterers lokator har blitt endret i WSJT-X v2.2 og er ikke kompatible med de formatene som ble brukt i tidligere programversjoner. Du må huske på å oppgradere WSJT-X dersom du vil bruke konkurransemeldinger for EU VHF Contest.

ARRL Field Day

CQ FD K1ABC FN42
           K1ABC W9XYZ 6A WI
W9XYZ K1ABC R 2B EMA
           K1ABC W9XYZ RR73

ARRL RTTY Roundup

CQ RU K1ABC FN42
           K1ABC W9XYZ 579 WI
W9XYZ K1ABC R 589 MA
           K1ABC W9XYZ RR73

WW Digi Contest

CQ K1ABC FN42
           K1ABC S52XYZ JN76
S52XYZ K1ABC R FN42
           K1ABC S52XYZ RR73

Contest-QSO-er blir regnet som ugyldige dersom de finnes i en stasjons logg, men ikke i loggen til den påståtte QSO-partneren. For å unngå straff for Not-in-Log (NIL, Ikke-i-loggen) for deg selv og andre, anbefaler vi de følgende retningslinjene for contest-logging med FT4, FT8 og MSK144:

 • Aktiver F1-F6-tastene i fanen Settings | General og lær deg å bruke dem.

 • Logg alltid en QSO når du har mottatt RRR, RR73 eller 73 fra en stasjon du kjører.

 • Logg en QSO når du sender RR73 eller 73 dersom du er ganske sikker på at det vil bli lest av mottaker. Pass på å se etter ethvert tegn på at sendingen din ikke ble mottatt og sett da i verk de nødvendige handlinger for å fullføre QSO-en. For eksempel, dersom du på ny mottar en Tx3-melding (R pluss konkurransemelding), trykk på F4 for å sende din RR73 på nytt.

7.5. Ikke-standard kallesignaler

FT4, FT8 og MSK144

Sammensatte kallesignal som xx/K1ABC eller K1ABC/x og spesielle kallesignaler som YW18FIFA støttes for normale QSO-er, men ikke for konkurransemeldinger. Modell-QSO-er ser omtrent slik ut:

CQ PJ4/K1ABC
           <PJ4/K1ABC> W9XYZ
W9XYZ <PJ4/K1ABC> +03
           <PJ4/K1ABC> W9XYZ R-08
<W9XYZ> PJ4/K1ABC RRR
           PJ4/K1ABC <W9XYZ> 73

De sammensatte eller ikke-standard kallesignalene blir automatisk gjenkjent og behandlet ved bruk av spesielle meldingsformat. Ett slikt kallesignal og ett standard kallesignal kan dukke opp i det fleste meldinger, forutsatt at ett av dem er innelukket i < > vinkelparenteser. Hvis meldingen inneholder en lokator eller en numerisk signalrapport, må parentesene omslutte det sammensatte eller ikke-standard kallesignalet; ellers kan parentesen være rundt hvilket som helst av kallesignalene.

Vinkelparenteser tilsier at det omsluttede kallesignal ikke blir sendt fullstendig, men heller som en nøkkelkode (hash-kode) ved bruk av et mindre antall bits. Mottakende stasjoner vil vise det fullstendige ikke-standard kallesignalet dersom hele kallesignalet er blitt mottatt i nær fortid. Ellers vil det bli vist som < . . . >. Disse begrensningene hensyntas automatisk av den algoritmen som genererer standardmeldinger for minimums-QSO-er. Med unntak for spesialtilfellene med /P eller /R som brukes i VHF-konkurranser, tilbyr ikke WSJT-X 2.2 støtte for at to ikke-standard kallesignaler skal kunne kjøre hverandre.

Bruk av et ikke-standard kallesignal har sine kostnader. Det begrenser hvilke typer informasjon som kan inkluderes i en melding. Det medfører at du ikke kan inkludere din lokator i standardmeldinger, noe som nødvendigvis reduserer nytten av å bruke verktøy som PSK Reporter.

JT4, JT9, JT65 og QRA64

I 72-bitsmodusene blir sammensatte kallesignal behandlet på en av to mulige måter:

Sammensatte kallesignal av Type 1

En liste av omtrent 350 av de vanligste prefiksene og suffiksene kan vises fra Help-menyen. Ett enkelt sammensatt kallesignal som omfatter et prefiks eller suffiks fra denne listen kan brukes i stedet for det standard tredje ordet i en melding (normalt en lokator, signalrapport, RRR eller 73). De følgende eksemplene er akseptable meldinger som inneholder sammensatte kallesignal av Type 1:

CQ ZA/K1ABC
CQ K1ABC/4
ZA/K1ABC G0XYZ
G0XYZ K1ABC/4

De følgende meldinger er ikke gyldige, fordi et tredje ord ikke er tillatt i noen melding som inneholder et sammensatt kallesignal av Type 1:

ZA/K1ABC G0XYZ -22    #Disse meldingene er ugyldige; hver av dem vil
G0XYZ K1ABC/4 73     # bli sendt uten sitt tredje "ord"

En QSO mellom to stasjoner som bruker meldinger med sammensatte kallesignal av Type 1 kan se slik ut:

CQ ZA/K1ABC
          ZA/K1ABC G0XYZ
G0XYZ K1ABC –19
          K1ABC G0XYZ R–22
G0XYZ K1ABC RRR
          K1ABC G0XYZ 73

Merk at det fullstendige sammensatte kallesignalet blir sendt og mottatt i de to første sendingene. Deretter utelater operatørene tilleggsprefikset eller -suffikset og bruker de standard strukturerte meldingene.

Sammensatte kallesignal av Type 2

Prefikser og suffikser som ikke finnes i den visbare kortlisten behandles ved bruk av sammensatte kallesignal av Type 2. I dette tilfellet må det sammensatte kallesignalet være det andre ordet i en melding på to eller tre ord, og det første ordet må være CQ, DE eller QRZ. Prefiksene kan ha 1 til 4 karakterer, suffikser 1 til 3 karakterer. Et tredje ord med lokator, rapport, RRR eller 73 er tillatt. De følgende er gyldige meldinger som inneholder sammensatte kallesignal av Type 2:

CQ W4/G0XYZ FM07
QRZ K1ABC/VE6 DO33
DE W4/G0XYZ FM18
DE W4/G0XYZ -22
DE W4/G0XYZ R-22
DE W4/G0XYZ RRR
DE W4/G0XYZ 73

I hvert av tilfellene blir de sammensatte kallesignalene behandlet som Type 2 fordi tilleggsprefikset eller -suffikset ikke er et av dem som finnes i den faste listen. Merk at et kallesignal nummer to aldri kan tillates i disse meldingene.

Under en sending vil din utgående melding vises i det første feltet i Statusfeltet og den vises nøyaktig slik den andre stasjonen vil motta den. Du kan sjekke for å se at du faktisk sender den meldingen du ønsker å sende.

QSO-er som omfatter sammensatte kallesignaler av Type 2 kan se ut som en av de følgende sekvensene:

CQ K1ABC/VE1 FN75
          K1ABC G0XYZ IO91
G0XYZ K1ABC –19
          K1ABC G0XYZ R–22
G0XYZ K1ABC RRR
          K1ABC/VE1 73
CQ K1ABC FN42
          DE G0XYZ/W4 FM18
G0XYZ K1ABC –19
          K1ABC G0XYZ R–22
G0XYZ K1ABC RRR
          DE G0XYZ/W4 73

Operatører med et sammensatt kallesignal bruker dets fullstendige form når de kaller og muligens også i en 73-sending, alt etter hva som kreves av lisensmyndighetene. Andre sendinger under en QSO kan bruke standard strukturert meldinger uten kallesignalsprefiks eller -suffiks.

Dersom du bruker et sammensatt kallesignal, kan du prøve å eksperimentere med valget Message generation for type 2 compound callsign holders på fanen Settings | General, slik at meldinger blir generert slik de best passer dine behov.

7.6. Sjekkliste før QSO

Før du prøver din første QSO med en av WSJT-modusene, bør du gå gjennom Opplæring i grunnleggende operasjon ovenfor så vel som den følgende sjekklisten:

 • Ditt kallesignal og din lokator skal være satt til korrekte verdier

 • PTT- og CAT-kontroll (hvis den brukes) er riktig konfigurert og testet

 • Datamaskinens klokke er riktig synkronisert til UTC innenfor ±1 sekund

 • Utstyret for audioinngang og -utgang er konfigurert for samplingsrate på 48000 Hz, 16 bits

 • Radioen er satt til USB-modus (øvre sidebånd)

 • Radiofiltrene er sentrert og satt til det videste tilgjengelige passbånd (opptil 5 kHz).

Husk at FT4, FT8, JT4, JT9, JT65 og WSPR i mange tilfeller ikke krever høy effekt. Under de fleste propagasjonsforhold for HF er QRP normen.

8. Funksjoner for VHF+

WSJT-X støtter et antall funksjoner som er utformet for bruk på VHF og høyere bånd. Disse funksjonene inkluderer:

 • FT4, utformet spesielt for contesting

 • FT8, utformet for å gjøre raske QSO-er med svake, varierende signaler

 • JT4, spesielt nyttig for EME på mikrobølgebånd

 • JT9 raske modus, nyttig for scatter-forhold på VHF-båndene

 • JT65, utbredt bruk for EME på VHF og høyere bånd

 • QRA64, enda en modus for EME

 • MSK144, en modus for meteorscatter

 • ISCAT, beregnet for fly-scatter og andre typer scatter-forhold

 • Echo-modus, for detektering og måling av dine egne ekkoer fra månen

 • Doppler-sporing, som blir stadig mer viktig for EME på bånd over 1,2 GHz.

 • Valgfri Automatisk meldingsrekkefølge (Auto-Sequencing) i JT4, JT9 og JT65 så vel som FT8 og QRA64.

8.1. VHF-oppsett

For å aktivere funksjonene for VHF og oppover:

 • På fanen Settings | General krysser du av for Enable VHF/UHF/Microwave features og Single decode.

 • For EME, kryss av for Decode after EME delay for å gjøre rom for ekstra forsinkelse langs signalveien på mottatte signaler.

 • Hvis du vil bruke automatisk Doppler-sporing og radioen din tillater frekvenssettingskommandoer mens den sender, krysser du av for Allow Tx frequency changes while transmitting. Det er kjent at de følgende transceiverne tillater slike endringer: IC-735, IC-756 Pro II, IC-910-H, FT-847, TS-590S, TS-590SG, TS-2000 (med Rev 9 eller senere oppgraderinger av fastvare (firmware), Flex 1500 og 5000, HPSDR, Anan-10, Anan-100 og KX3. For å få full nytte av Doppler-sporing bør radioen din tillate frekvensendringer under CAT-styring i steg på 1 Hz.

Hvis radioen din ikke tillater kommandoer som endrer frekvensen under sending, vil Doppler-sporingen bli gjort på en tilnærmet måte ved at det gjøres en enkelt justering av sendefrekvens før sending starter der det brukes en verdi som er beregnet for midten av sendeperioden.
 • På fanen Radio velger du Split Operation (bruk enten Rig eller Fake It; det kan hende du må prøve deg fram med begge alternativer for å finne ut hva som virker best med din radio).

 • På høyre side av hovedvinduet velger du Tab 1 for å vise det tradisjonelle formatet for innskriving og endring av utgående meldinger.

Hovedvinduet vil rekonfigurere seg selv etter behov for å vise de kontrollene som støtter funksjonene i hver modus.

 • Hvis du bruker transvertere, kan du sette de riktige frekvenskompensasjonene (offset) på fanen Settings | Frequencies. Kompensasjonen er definert som (vist frekvens på transceiver) minus (frekvens på luften). Når du for eksempel bruker en 144 MHz radio på 10368 MHz, Offset (MHz) = (144 - 10368) = -10224,000. Hvis båndet allerede finnes i tabellen, kan du redigere kompensasjonen ved å dobbeltklikke på selve offset-feltet. Ellers kan et nytt bånd legges til ved å høyreklikke i tabellen og velge Insert.

stasjon informasjon
 • View-menyen kan du velge Astronomical data for å vise et vindu med viktig informasjon for sporing av månen og for å gjennomføre automatisk Doppler-kontroll. Den høyre delen av vinduet blir synlig når du krysser av for Doppler tracking.

Astronomical data

Fem forskjellige typer Doppler-sporing kan brukes:

 • Velg Full Doppler to DX Grid dersom du kjenner din QSO-partners lokator og han/hun ikke kommer til å bruke noen Doppler-kontroll.

 • Velg Own Echo for å aktivere EME Doppler-sporing av din mottaksfrekvens til din egen ekkofrekvens. Din sendefrekvens vil forbli fast og er satt til sked-frekvensen. Denne modusen kan brukes når du annonserer at ditt CQ-anrop vil skje på en spesifikk frekvens og lytter til din egen ekkofrekvens. Den kan også brukes til ekkotesting med Echo-modus.

 • Velg Constant frequency on Moon for å korrigere ditt eget enveis Doppler-skift til eller fra månen. Hvis din QSO-partner gjør det samme, vil begge stasjoner ha den nødvendige Doppler-kompensasjonen. I tillegg kommer at enhver som bruker dette alternativet vil høre dere begge uten behov for manuelle frekvensendringer.

 • Velg On Dx Echo når din QSO-partner ikke bruker automatisert Doppler-sporing, og annonserer sin sendefrekvens og lytter til sin egen ekkofrekvens. Når du klikker på denne Doppler-metoden, vil den sette din riggfrekvens på mottak slik at den korrigerer for gjensidig Doppler-skift. På sending vil riggfrekvensen bli satt slik at dine QSO-partner vil motta deg på den samme frekvens som deres eget ekko ved starten av QSO. Etter som QSO-en løper fremover vil din QSO-partner motta deg på sin startfrekvens slik at de ikke trenger å avstemme sin mottaker på nytt etter som Doppler-effekten endrer seg. Sked-frekvens i dette tilfellet settes til den frekvensen som er annonsert av din QSO-partner.

 • Velg Call DX etter at du har gjort manuell avstemming av radioen, dersom du ønsker å finne en stasjon som innledningsvis har satt sitt Doppler-modus til None. Det kan være at du søker på båndet etter tilfeldige stasjoner, eller på en frekvens der stasjonen er sett på en SDR-skjerm. Det er vanligvis nødvendig å holde nede Ctrl-tasten mens du avstemmer radioen. Fra det øyeblikk Call DX er trykket ned, vil sendefrekvensen din være satt slik at ditt ekko vil falle på den samme frekvensen som du (og DX-stasjonen) lytter til.

 • Se Astronomical Data for detaljer om verdiene som vises i dette vinduet.

8.2. JT4

JT4 er utformet spesielt for EME på mikrobølgebåndene, 2,3 GHz og over.

 • Velg JT4 fra Mode-menyen. Den sentrale delen av hovedvinduet vil se ut omtrent som dette:

VHF Controls
 • Velg den ønskede Submodus, som bestemmer avstandene mellom de sendte tonene. Større toneavstand brukes på de høyere mikrobølgebåndene for å gjøre det mulig med større Doppler-spredning. For eksempel blir submodusen JT4F vanligvis brukt på EME på 5,7 og 10 GHz-båndene.

 • For EME-QSO-er bruker noen operatører JT4-meldinger i kortform som består av en enkelt tone. For å aktivere automatisk generering av slike meldinger, kan du krysse av i ruten som er merket Sh. Dette aktiverer også generering av en enkelt tone på 1000 Hz ved å velge Tx6 for å hjelpe til å finne signaler innledningsvis. Ruten som er merket Tx6 endrer Tx6-meldingen fra 1000 Hz til 1250 Hz for å fortelle den andre stasjonen at du er klar til å motta meldinger.

 • Velg Deep fra Decode-menyen. Du kan også velge Enable averaging over flere etterfølgende sendinger og/eller Enable deep search (korrelasjonsdekoding).

dekode Menu

Det følgende skjermbildet viser en sending fra en EME-QSO på 10 GHz ved bruk av submodusen JT4F.