Digital

4 06, 2020

WSJT-X 2.2.0 er klar for nedlasting

By |2020-06-04T22:22:59+00:004.6.2020|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

WSJT-X 2.2.0 i endeleg versjon vart tilgjengeleg for nedlasting 2. juni 2020. Den kan nedlastast frå WSJT-X sine heimesider.

Versjon 2.2.0 inneheld klare forbetringar av dekodinga for nesten alle modusa i WSJT-X. Til dømes dekoder FT8 no meldingane i tre omgongar mot slutten av kvar 15 sekunds mottakssekvens, første gong etter 11,8 sekund og siste gong etter 14,7 sekund. Når det er tett på bandet, gjev dette gjennomsnittleg 10 % fleire dekodingar. I tillegg er det no laga eige meldingsformat for WW Digi DX Contest (som kjem i slutten av august). Meldingsformatet for EU VHF Contest endra og er ikkje lenger kompatibelt med tidlegare versjonar av WSJT-X, så dersom du skal delta i contest som bruke dette meldingsformatet, du bruke den nye versjon 2.2.0.

Brukarvegleiinga for WSJT-X 2.2.0 er omsett til norsk og finst både på WSJT-X sine heimesider og på WSJT-X 2.2.0 Norsk brukerveiledning. Frå og med denne versjonen er grensenittet for WSJT-X førebudd også for andre språk enn engelsk og det vil eg nok også sjå på om litt.

Last ned WSJT-X 2.2.0  og prøv dei nye funksjonane.

Lukke til.

73 Frode LA6VQ

 

 

 

29 05, 2020

WSJT-X 2.2.0-rc3 klar for testing – med norsk brukarvegleiing

By |2020-05-29T18:41:07+00:0029.5.2020|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

WSJT-X versjon 2.2.0 er kommen i betaversjon nr 3, kalla WSJT-X 2.2.0-rc3. Dersom du vil vere med på betatesting av dette svært populære programmet for svake signal, kan du laste det ned frå WSJT-X si heimeside.

Brukarvegleiing på norsk finst på Norsk brukarvegleiing for WSJT-X 2.2.0-rc3. Den er omsett til norsk av LA6VQ Frode.

Den viktigaste endringa i denne tredje betaversjonen er oppdatering av hamlib-koden som vert brukt til dataassistert styring av mange typar radioar. Elles er det nokre rettinger av mindre feil i dei to føregåande betaversjonane.

Det er venta at den endelege versjonen av WSJT-X 2.2.0 (dvs. utan -rc#) vert utgjeven første veka i juni.

God testing til dei som vil betateste og god pinse til alle.

73 LA6VQ Frode

 

23 05, 2020

WSJT-X 2.2.0-rc1 – Ny betaversjon av WSJT-X er ute

By |2020-05-23T20:33:48+00:0023.5.2020|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

WSJT-X, programmet for svake digitale signal,  er komme i ny beta-versjon kalla WSJT-X 2.2.0-rc1. Brukarvegleiinga til den nye versjonen finn du på WSJT-X 2.2.0-rc1 – Brukerveiledning, norsk. Den er omsett av LA6VQ Frode, som gjerne høyrer frå deg om du finn feil eller noko du ikkje forstår.

“-rc1” står for “release candidate 1” (utgjevingskandidat 1), dvs. ein beta-versjon som er sendt ut for testing i større skala. Tek du den i bruk, er det viktig at du melder tilbake til utviklargruppa dersom du finn feil eller at programmet oppfører seg på ein uventa måte. Sidan den nye versjonen er ei beta-utgåve, kan den kun brukast til 10. juni 2020. Ifølgje e-post frå Joe Taylor, K1JT, vil det komme ny beta-versjon måndag 25. mai.

WSJT-X 2.2.0-rc1 inneheld mange forbetringar. For FT8 er dekodinga no delt i tre omgangar, der første dekodingomgang startar etter 11,8 sekund av den 15 sekund lange mottakssekvensen og gjev deg omlag 85 % av dekodingane. Den to siste startar etter 13,5 sekund og 14,7 sekund. Samla sett gjev dette omlag 10 % fleire dekodingar på eit tettpakka band. Signalrapportane er no meir korrekte både for sterke og svake signal. For andre modus som FT4, JT4, JT65 og WSPR er det også gjort endringar som gjev betre dekoding.

Måten ein sender og dekoder meldingsformatet for EU VHF Contest er endra og er ikkje kompatibel med tidlegare versjoner.  Alle som vil køyre contestar som nyttar meldingsformatet til EU VHF Contest må derfor laste ned den nye versjon 2.2.0 straks den kjem i endeleg utgåve. Det er også laga eit eige meldingsformat for WW Digi DX Contest som går siste helga i august.

Lukke til med testinga.

73 Frode LA6VQ

27 11, 2019

Ny versjon: WSJT-X versjon 2.1.2 er ute, med norsk brukarvegleiing

By |2019-11-27T17:19:59+00:0027.11.2019|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

Måndag 25. november publiserte WSJT-X-gruppa ei oppdatering av WSJT-X, no til versjon 2.1.1. Denne oppdateringa retta mindre feil som fanst i versjon 2.0.1 som kom i sommar. På grunn av ein nylaga feil i det innebygde riggstyringsprogrammet OmniRig kom det neste dag ein versjon 2.1.2 som retta den nye OmniRig-feilen.

Som vanleg er den norske omsetjinga av brukarvegleiinga til versjon 2.1.2 raskt oppdatert og finst på WSJT-X 2.1.2 Brukerveiledning, norsk, på LA1B.no og på WSJT-X sine heimesider WSJT-X 2.1.2 Brukerveiledning, norsk, på K1JT sin WSJT-X-side.

Det er mykje nyttig å lære om ein bruker litt tid til å setje seg inn korleis programmet verkar.

73 og god lesnad, Frode LA6VQ

2 08, 2019

WSJT-X 2.1.0 Norsk brukarvegleiing – Ny konkurranse for FT4 og FT8

By |2019-08-02T13:28:15+00:002.8.2019|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

Framsida på WSJT-X 2.1.0 Brukerveiledning

WSJT-X-programmet kom ut i ny versjon i midten av juli. Versjon 2.1.0 inneheld ein ny modus kalla FT4. Denne modusen er utvikla for å vere ein konkurransemodus, ikkje for vanleg operasjon. Med sendesekvens og mottakssekvens kvar på 7,5 sekund er FT4 dobbelt så rask som FT8. For å greie det treng FT4 83,3 Hz bandbreidd mot 50 Hz for FT8. FT4 har også ein noko høgare terskel for dekoding. FT4 dekoder ved signal-støyforhold ned til -17,5 dB, medan FT8 dekoder ned til -21 dB, dvs. 3,5 dB djupare enn FT4.

WSJT-X 2.1.0 inneheld også forbetringar i korleis signalbølgeformene vert genererte, raskare dekoding og fleire andre mindre forbetringer. Fram til no har Windows-utgåvene av programmet vore like for Windows 32-bit og 64-bit operativsystem. Windows-utgåva av WSJT-X 2.1.0 kjem no i både 32-bit- og 64-bit-versjonar, der 64-bit-versjonen gjev endå raskare dekoding enn før.

Som tidlegare har eg oppdatert brukarvegleiinga også for versjon 2.1.0.  WSJT-X 2.1.0 Brukerveiledning på norsk finn du her. Du vil også finne den på WSJT-X si heimeside når Joe Taylor K1JT får tid til å laste den opp.

Det kan vere smart å bokmerke linken i nettlesaren din og også å gjere den tilgjengeleg når du ikkje er tilkobla internettet. Som alltid er det mykje å lære for den som vil setje seg inn i korleis WSJT-X verkar.

 

World Wide Digi DX Contest – Ny verdsomspennande konkurranse for FT4 og FT8

Dei som vil prøve FT4 og FT8 i konkurranse får høve til det i den nye store konkurransen World Wide Digi DX Contest som vil  gå føre seg seg frå laurdag 31. august 12oo UTC til søndag 1. september 1159 UTC. De finn reglane for WW Digi DX Contest, med norsk omsetjing i høgre sidestolpe.

Lukke til med WSJT-X 2.1.0.

Finn du trykkfeil eller andre feil i omsetjingane, høyrer eg gjerne frå deg.

73 Frode LA6VQ

8 03, 2019

DMR repeater på Rundemanen

By |2019-08-25T21:20:18+00:008.3.2019|Digital, VHF/UHF|

Den nye DMR repeateren på Rundemanen er satt i drift.

LD5BR er en ren DMR repeater på UHF, tilkoblet det populære nettverket BrandMeister.

 • Frekvens: 434.825/432.825 MHz
 • Color Code: 1
 • Admit criteria: Color Code free

Repeateren følger standard oppsett for BrandMeister-repeatere i Norge. Det vil si at tidsluke 1 i utgangspunktet er forbeholdt oppkall i nasjonal/regional talegruppe, mens tidsluke 2 brukes for QSOer. Dette er en praksis som gjør at flest mulig vil få glede av repeaterene samtidig.

TG242 (nasjonal) og TG2424 (vestlandet) brukes for oppkall i tidsluke 1. TG242210 er satt opp som lokal QSO talegruppe (tidsluke 2), men her kan også andre brukeraktiverte talegrupper benyttes fritt.

Anbefalinger i forhold til valg av radio, eksempler på programmeringsoppsett for de mest populære radioene og generell info rundt bruk av systemet er tilgjengelig her.

 


73 de LA5NTA/Martin

25 02, 2019

DMR simplex i 70cm-båndet

By |2019-02-25T12:34:23+00:0025.2.2019|Digital, VHF/UHF|

DMR (Digital Mobile Radio) er en stadig voksende “mode” for 2m/70cm, både i Norge, Europa og ellers i verden. Det er kjekt å se at også flere i Bergensgruppen har fått øynene opp for denne europeiske standarden for digital tale og data.

Noen i gruppen har valgt å gå til innkjøp av hotspot, mens andre velger å vente på en etterlengtet DMR-repeateren i 70cm-båndet for Bergensområdet. Mulighetene som DMR gir i kombinasjon med en internett-link er veldig spennende, men det kan også være spennende å utforske mulighetene DMR gir i simplex (også kalt DMO). Simplex-operasjon gir gode muligheter til å utforske teknologien på, og mange vil nok bli overrasket over den gode talekvaliteten som oppnås selv med relativt svake signaler.

For at DMR simplex skal fungere mellom radioamatører “ad-hoc” er det viktig at radioen programmeres riktig. Samsvar i frekvens, talegruppe, color code, og tidsluke er nødvendig for at mottaker skal kunne høre oppkallet ditt. Jeg håper detaljene i denne posten kan være til hjelp for nye DMR brukere, og at 433.450 MHz blir oversvømt av “DMR-dur” i tiden fremover.

(more…)

1 02, 2019

Norsk omsetjing av brukarvegleiinga for WSJT-X 2.0

By |2019-04-17T18:07:42+00:001.2.2019|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

Det er no utarbeidd ei omsetjing til norsk (bokmål for dei som måtte uroe seg) av heile brukarhandboka for WSJT-X 2.0, ein programpakke for digitale modus der programmet FT8 for tida er svært populært. Det er LA6VQ Frode som har omsett også denne brukarvegleiinga for WSJT-X.

Omsetjinga er lagt ut som ei nettside og finst som link på Bergensgruppen si heimeside LA1B.no WSJT-X 2.0 på norsk – LA1B.no og på WSJT-X 2.0 på norsk – K1JT. Utforminga som ei nettside gjer den lettare å halde oppdatert etter som programmet kjem i nye versjonar. Utforminga er identisk med den engelske originalen.

Det er mykje nytt og nyttig å lære ved å lese gjennom brukarvegleiinga. Alle som brukar eitt eller fleire av programma i programpakken WSJT-X vil ha god nytte av å lese gjennom brukarvegleiinga og vil etterpå forstå mykje betre korleis programmet verkar og kvifor. Det kan vere lurt å setje bokmerke på linken, og gjere den tilgjengeleg også når du ikkje er tilkobla internett slik at du kan lese når du vil.

Finn du feil, trykkfeil, eller har forslag til forbetringar, er eg svært takksam for konkrete tilbakemeldingar.

73 Frode LA6VQ

14 11, 2018

WSJT-X 2.0 kandidatversjon 4 er klar – med norske instruksar

By |2018-11-14T19:08:18+00:0014.11.2018|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

Kandidatversjon 4 av den nye WSJT-X versjon 2.0 vart tilgjengeleg den 12. november, nett som planlagt. Det viktigaste i denne versjonen er at den gamle versjonen av FT8 no er kutta ut, slik at denne versjonen kun inneheld FT8 i den nye 75-bitsprotokollen som vert introdusert i versjon 2.0. Dersom ein vil bruke den gamle FT8-protokollen, må ein bruke WSJT-X 1.9.1. Den nye versjonen er mest truleg siste betaversjon før den endelege fullversjonen av WSJT-X 2.0 vert utgjeven omlag 10. desember. Naudsynte feilrettingar som ikkje kan vente til fullversjonen kjem, vil eventuelt bli retta i ein ny kandidatversjon innan eit par veker. Kandidatversjon 4 vil ikkje verke lenger enn til 31. desember, på same måten som kandidatversjon 3 som vart utgjeven for ein månad siden, ikkje vil verke lenger enn til 30. november  2018.

Også den nye versjonen er vidareutvikla for konkurransebruk. Ein kan no også bruke kallesignal som ikkje har standard format, t.d. YW50FIFA, eller som er samansett, t.d. SM4/LA6VQ. I tillegg er ein del feil retta opp. Dersom du vil teste den nye versjonen og gjere deg kjend med korleis den verkar, kan du laste den ned frå WSJT-X-sida.

Også for denne versjonen er det laga ein oppdatert “Quick Start Guide”, som eg har omsett til norsk. Den norske omsetjinga kan du også laste ned frå WSJT-X-sida, i tillegg til at du finn den her. Les den nøye før du går i gong med kandidatversjon 4.

Lukke til med testinga.

73 Frode LA6VQ

 

18 10, 2018

WSJT-X versjon 2.0 – kandidatversjon 3 er ute, inkludert omsett vegleiing

By |2018-10-21T18:50:40+00:0018.10.2018|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

Utviklinga av WSJT-X går vidare. Kandidatversjon 3 (RC3) av WSJT-X 2.0 vart publisert 17. oktober 2018 og er no tilgjengeleg for nedlasting og betatesting. I den nye RC3-versjonen er det mellom anna bygd inn ein del ny funksjonalitet for kallesignal med ekstra suffiks, konkurransar, automatisk logging og ei betre algoritme for utrekning av signal/støyforhold. I tillegg er det komme ny fargekoding for dekoda signal med direkte identifikasjon av stasjonar som brukar Logbook of The World. Den nye versjonen av WSJT-X 2.0 kan lastast ned frå heimesida for WSJT-X.

Dette er den siste versjonen der ein kan dekode FT8-signal med både den gamle kodinga og den nye 77-bitskodinga. Frå og med neste versjon vil dei nye versjonane kun dekode dei nye 77-bitsmeldingane, så dersom du bruker FT8 kan det nok vere på tide å oppdatere seg på dei nye formata.

I samband med den nye kandidatversjonen er også hurtigstartvegleiinga for WSJT-X 2.0 oppdatert. Eg har omsett også den nye versjonen av hurtigstartvegleiinga, og den omsette vegleiinga kan du laste ned her  eller på heimesida for WSJT-X (der du også finn den engelske utgåva).

Lukke til med testinga av den nye WSJT-X-utgåva.

Frode LA6VQ

 

24 09, 2018

Ny versjon av WSJT-X – Hurtigstartguide omsett til norsk

By |2018-09-26T12:01:24+00:0024.9.2018|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

WSJT-X-gjengen med K1JT Joe Taylor i spissen  kom sist veke med ein betaversjon av WSJT-X 2.0-rc1, ein såkalla “kandidat for utgjeving” (“-rc1” betyr release candidate 1). I den nye versjonen er meldingslengda auka til 77 bits  frå 72 bits (MSK144) og 75 bits (FT8). Denne utvidinga gjer  at det no er mogleg å bruke lange kallesignal, enten slike som har ekstra prefiks og suffiks, eller kallesignal som ikkje følgjer standardoppskrift for kallesignal. Utvidinga gjev også plass til betre feilretting. For FT8-modusen er programmet no også førebudd for bruk i konkurransar, særleg på VHF og for nokre konkurransar for digitale modus som tillet FT8 som modus. Også MSK144-modusen, som vert mykje brukt på 6 meter, har fått litt puss.

Utvidinga til 77 bits gjer at den dei nye FT8- og MSK144-modusane ikkje er kompatible med dei kjende FT8- og MSK144-modusane. For MSK144 er dette innført allereie i kandidatversjonen som kom sist veke. For FT8, som har mange fleire brukarar enn MSK144, vil det verte ein gradvis overgong fram til endeleg versjon av WSJT-X 2.0 vert slept rundt 10. desember. Det er planlagt tre kandidatversjonar før den endelege versjon 2.0 kjem i desember. I denne kandidatversjonen og den neste vil programmet kunne dekode både 75 bits og 77 bits FT8, men frå tredje kandidatversjon (-rc3), som er venta rundt 12. november, vil programmet ikkje lenger vere kompatibelt med den opphavelege FT8-modusen. Vil ein bruke opphaveleg FT8, må ein halde seg til den siste ordinære versjonen som er versjon 1.9.1. Alle kandidatversjonane får avgrensa levetid på omlag 1,5 månad, sjølvsagt for å unngå at det oppstår problem med dei som ikkje har følgd med på oppdateringane (skal ein delta i betatesting lyt ein følgje med på oppdateringane som kjem).

Sidan dei to modusa ikkje er kompatible har WSJT-X-gjengen rådd til at ein under betatestinga av kandidatversjonane ikkje bruker versjon 2.0 på dei vanlege FT8-frekvensane, men held seg på 40 meter og 20 meter på 7,078 MHz og 14,078 MHz. For MSK144 rår dei til 50,380 MHz. Etter kvart vil den nye versjonen overta dei vanlege frekvensane for FT8 og MSK144.

Eg har omsett meldinga som omtaler  nye funksjonar i WSJT-X v2.0. I tillegg har eg omsett hurtigstartvegleiinga til WSJT-X 2.0, slik at du kan komme kjapt i gong. Omsetjingane er også sende til Joe Taylor for publisering på heimesida for WSJT-X, så dei dukkar truleg opp også der etter kvart.

Vil du prøve den den nye versjonen og medverke i  betatestinga, vil eg rå til at du først lastar ned og les nøye gjennom heile hurtigstartvegleiinga før du startar. Sjølve programmet, både i versjon 1.9.1 og 2.0-rc1, finn du som før på K1JT Joe Taylor si WSJT-X-side.

Lukke til med testinga.

73 Frode LA6VQ

Tillegg 27. september 2018

Ein ny kandidatversjon WSJT-X v2.0-rc2 med mindre feilrettingar vart utgjeven 25. september 2018, og kan lastast ned frå WSJT-X si heimeside. Det betyr at versjonsnummereringa som er omtala utgjevingsplanen i dei to dokumenta er endra frå -rc2 til -rc3 og frå -rc3 til-rc4.

Frode

28 06, 2018

FT8 DX-pedisjonsmodus – brukarmanual på norsk

By |2018-06-28T23:09:51+00:0028.6.2018|Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare|

FT8 DX-pedisjonsmodus er ein del av WSJT-X-programvaren og vart utvikla for å kunne handtere ein skikkeleg pile-up på stasjonar frå svært sjeldne DXCC-einingar i periodar med svake signal. DX-pedisjonen til KH1 Baker Island i Stillehavet var den direkte grunnen til at Joe Taylor K1JT, Steven Franke K9AN og resten av WSJT-X-gjengen sette i gong arbeidet med å utvikle DX-pedisjonsmoduset for FT8. Baker Island har ikkje vore på lufta på svært mange år, og av verneomsyn vil den heller ikkje komme på lufta igjen på mange år, sidan amerikanske styresmakter er svært restriktive med landgongsløyver. No er vi nær botnen av solflkekksyklusen og DX-signala er jamnt over svake, så ein var ikkje heldig med kor tid ein fekk løyve til å gå i land på denne øya som er så sjeldan aktiv. Derfor var det ønskjeleg med noko betre enn dei svaksignalmodusa som allereie fanst i WSJT-X.

DX-pedisjonen til Baker Island er no i full gong. Det er mykje som tyder på at øya fortener namnet sitt, sidan dei rapporterer om meir enn 40 grader allereie på føremiddagen, så det er meir enn propagasjonane som er krevjande. For ein gongs skuld ligg Noreg fint til med kortast avstand av dei europeiske landa, og utan store DX-nasjonar mellom oss og Baker Island, så når dei vil køyre Europa burde vi har bra utgongspunkt. Fleire norske stasjonar har allereie køyrd KH1/KH7Z på FT8, CW, og SSB. Det har dei gjort sjølv om A-indeksen har vore nokså høg og storsirkelen går rett gjennom nordlysbeltet rundt Nordpolen. Når A-indeksen kjem ned, får vi tru at det kan vere mogleg å køyre denne svært sjeldne DXCC-eininga også frå nokså vanlege stasjonar.

Versjon 1.9.1 er den nyaste versjonen av WSJT-X med FT8 DX-pedisjonsmodus. Den kom for nokre få veker sidan og er stabil etter fleire runder med betatesting av tidlegare versjonar på lufta. Dette vert den første skikkeleg testen av FT8 DX-pedisjonsmodus i praksis. Vil du køyre FT8 DX-pedisjonsmodus rår eg til at du lastar ned versjon 1.9.1 frå WSJT-X sine heimesider. FT8 DX-pedisjonsmodus verkar på ein annan måte enn vanleg FT8-operasjon. Den bruker også eit mykje breiare frekvensområde enn dei 2000 Hz som er tilrådde for vanleg FT8.  Derfor skal FT8 DX-pedisjonsmodus heller ikkje brukast på dei vanlege FT8-frekvensane, men på førehandsbestemte frekvenser for kvar DX-pedisjon. Programvaren styrer svært mykje av det som skjer, og det er ingen brukarval eller manuelle løysingar i DX-pedisjonsmoduset.

Brukarmanualen for FT8 DX-pedisjonsmodus finn du på same side som programvaren. Til glede for dei som likar betre å lese på norsk enn på engelsk har eg omsett denne brukarmanualen til norsk.

Brukarmanualen på norsk kan du laste ned her.

Den er også send til Joe Taylor K1JT, som takka for  omsetjinga og lova at han ville legge den ut på WSJT-X-sidene saman med andre omsetjingar, men det har han førebels ikkje gjort. Derfor  legg eg den ut her på LA1B.no.

For dei som lurer på om JTAlertX kan brukast saman FT8 DX-pedisjonsmodus, så kan den ikkje det, og det er det heller ikkje bruk for. JTAlertX er til god hjelp når du skal sortere alle stasjonar som vert dekoda, for å finne nokon du vil ha kontakt med. FT8 DX-pedisjonsmodus bruker du når du er på jakt etter éin stasjon. Då er det ikkje så viktig å vite om du har køyrd nokon av dei andre i pile-up-en.

Finn du feil, eller noko er uklart, er det berre å ta kontakt.

Som du ser på illustrasjonen til høgre, vert det kalla i alle periodar, dvs. både på 00 og 30 sekund og på 15 og 45 sekund. Det betyr at ikkje alle har lese brukarmanualen, men endå verre er det at dei bryt ein av dei viktigaste reglane for DX-ing: Ikkje kall ein DX-stasjon du ikkje kan lese. Det gjeld også for FT8. Dei som kallar på 00 og 30, vil neppe få kontakt, dersom DX-stasjonen kallar på same tid. Ikkje ver ein slik DX-jeger. Les du brukarmanualen og følgjer den og reglane for god DX-praksis, så kan det godt hende du får ein ATNO (All Time New One) i loggen.

Lukke til.

73 Frode LA6VQ

11 06, 2018

Logbook of the World – har du lyst å komme i gong?

By |2018-06-12T11:27:40+00:0011.6.2018|Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, Satelitt, VHF/UHF|

Snart kan også du vere ein av dei som deler denne utsegna.

Logbook of the World (LoTW) er American Radio Relay League (ARRL) sitt verkty for elektronisk QSL. Ved hjelp av LoTW kan du få elektronisk QSL som vert godteke for mellom anna ARRL sine mest kjende diplom: DX Century Club (DXCC) og Worked All States (WAS). Elektronisk QSL frå LoTW vert også godteke for to av CQ Magazine sine populære diplom Worked All Zones (WAZ) og CQ WPX (WPX).

I tillegg til sjølve stadfestinga av QSO-ane, kan ein også søkje om dei ulike diploma direkte frå LoTW. Dette gjer søknadsprosedyren mykje enklare enn ein søknad på papir og basert på QSL-kort. Første gongen ein søkjer om DXCC-diplomet, må ein velje om ein vil søkje elektronisk basert på kun LoTW-stadfesta QSO-ar eller papirbasert med berre QSL-kort. Ein kan ikkje kombinere QSL-kort og LoTW-stadfestingar i den første søknaden, men deretter kan ein blande så mykje ein vil. Det er også eit poeng at LoTW-baserte diplom-søknader tek 1-2 dagar å handsame, medan papirbaserte søknader kan ta 3-4 veker. Etter kvart vert LoTW-stadfestingar i praksis også godtekne for mange andre diplom, sjølv om reglane for desse diploma fortel at ein må legge fram QSL-kort. Det er mykje opp til diplom-manageren for diplomet.

Det er viktig å understreke at LoTW ikkje er nokon fullgod erstatning for QSL-kort, og det er ingen grunn til å slutte å sende QSL-kort sjølv om du bruker LoTW. LoTW-stadfestingar er lite dekorative og eignar seg dårleg til utstilling eller framsyning, men er du den utolmodige typen, vil nok LoTW vere eit raskt, billeg (gratis når du har pc og internett) og effektivt tillegg til QSL-kort.

Logbook of the World har etter kvart blitt det mest populære verktyet for elektronisk QSL, med nær 107 000 registrerte brukarer som snart har lasta opp 1 milliard QSO-ar. Sidan fleire DX-cluster viser om den meldte stasjonen bruker LoTW og/eller eQSL, er det etter kvart blitt slik at ein del radioamatørar nesten utelukkande ser etter og køyrer stasjonar som bruker LoTW. LoTW samarbeider no også med Club Log, slik at ein med nokre få tastetrykk kan oppdatere Club Log-statusen med nye LoTW-stadfestingar.

Trass i at mange allereie bruker LoTW, er det også mange som tykkjer det er litt vanskeleg å komme i gong. Ein av grunnane er at instruksjonane kan vere litt vanskelege å forstå (det er til og med ARRL samde i). For nokre år sidan, medan LoTW framleis publiserte omsetjingar til mange språk, laga eg derfor ei norsk omsetjing av instruksjonane for å komme i gong. Kort tid etter fjerna dei dessverre alle omsetjingane. No gjer eg den norske omsetjinga tilgjengeleg igjen. Når du kjem i gong og får brukt LoTW-verktyet litt, vert det heile meir forståeleg. Her som elles gjeld det at øving gjer meister, og hugs at meir enn 100 000 radioamatørar verda over trass alt har fått det til.

Du finn Veiledning for å komme i gang med LoTW – oversatt av LA6VQ Frode Igland som pdf-fil som du kan laste ned og studere på eigen hand.

Frode LA6VQ

21 02, 2018

AVLYST/UTSATT: Hotspot SharkRF openSPOT – Temakveld Torsdag 01.03.18

By |2018-02-28T22:50:55+00:0021.2.2018|Aktiviteter, Digital|

Sted: Totland. Tid : Torsdag 01.03.18 kl 18:00

Temakveld med praktisk tilnærming der vi viser frem og eksperimenterer med utstyr for digitalt samband, der i blant SharkRF openSPOT som er et utrolig tøft produkt.  Vi har med diverse radioer for å teste både Fusion, DMR og D-STAR. Ta gjerne med egen håndholdt om den støtter en av disse. Vi kan utveksle erfaringer fra forskjellige produkter.

Vi tilpasser innhold og hva vi gjør etter hvem som dukker opp og hva det er mest interesse for. Til nye radioamatører som ikke har vært borti dette forklarer vi hva hotspot er for noe, forskjellige bruksområder, de forskjellige standarder osv. Dette kan være veldig aktuelt for nye radioamatører som ikke har så gode muligheter for HF antenner osv.

Senere er det planlagt et foredrag med mer teoretisk tilnærming og presentasjon av stoffet.

Foredragsholdere : Reidar LA4XLA, Martin LA5NTA,  Glen LB6WB

Produkter:

SharkRF openSPOT, Kenwood, TH-D74, Hytera PD785, TYT MD-380, GD-77, Kydera DM-8600 alle DMR

SharkRF openSPOT
https://www.sharkrf.com/products/openspot/manual/

TH-D74A
http://www.kenwood.com/usa/com/amateur/th-d74a/

 

12 02, 2018

Drop-in/temakveld, test av SDRPlay RSP1A

By |2018-02-12T23:19:10+00:0012.2.2018|Aktiviteter, Digital, HF-SEKSJON, Programvare|

Irmis LB1AH demonstrerte i dag SDRplay RSP1A og fortalte litt om mulighetene med SDR i kombinasjon med transceiver. Den ble koblet til en antennevender og vi fikk sammenlignet signaler mot hovedstasjonen som er en Icom IC-7600. Vi utforsket funksjoner og instillinger i programvaren.  Med frekvensområde fra 1kHz til 2GHz og enkel i bruk synes dette å være en fin liten sak som kan gi mye morro for pengene.

Vi var i dag 10 personer tilstede.

https://www.sdrplay.com/wp-content/uploads/2018/01/180109RSP1AdatasheetV1.8.pdf

 

25 11, 2017

Byggeprosjekt: Transceiver module for CW og WSPR

By |2017-11-25T16:06:15+00:0025.11.2017|Aktiviteter, Digital, HF-SEKSJON|

Eg håper å kunne lodde stemmning for deltakere for eit byggeprosjekt for å sette saman eit radio transceiver module for CW og WSPR for eit band. 80, 60, 40, 30, 20 or 17m bands; dreibar tuning, to VFO, A-B; CW decoder; morse øvings generator, innbygget test utstyr.
Men den ha så mykje meire utover, les sjølv—-

 • Easy to build, single-board design, 10 x 8cm, all controls are board-mounted
 • Professional quality double-sided, through-hole plated, silk-screen printed PCB
 • Choice of single band, 80, 60, 40, 30, 20 or 17m
 • Approximately 3-5W CW output (depending on supply voltage)
 • 7-16V recommended supply voltage
 • Class E power amplifier, transistors run cool… even with no heatsinks
 • 7-element Low Pass Filter ensures regulatory compliance
 • CW envelope shaping to remove key clicks
 • High performance receiver with at least 50dB of unwanted sideband cancellation
 • 200Hz CW filter with no ringing
 • Si5351A Synthesized VFO with rotary encoder tuning
 • 16 x 2 blue backlight LCD screen
 • Iambic keyer or straight key option included in the firmware
 • Simple Digital Signal Processing assisted CW decoder, displayed real-time on-screen
 • On-screen S-meter
 • Full or semi QSK operation using fast solid-state transmit/receive switching
 • Frequency presets, VFO A/B Split operation, RIT, configurable CW Offset
 • Configurable sidetone frequency and volume
 • Connectors: Power, 3.5mm keyer jack, 3.5mm stereo earphone jack, BNC RF output
 • Onboard microswitch can be used as a simple straight Morse key
 • Built-in test signal generator and alignment tools to complete simple set-up adjustments
 • Built-in test equipment: voltmeter, RF power meter, frequency counter, signal generator
 • Beacon mode, supporting automatic CW or WSPR operation
 • GPS interface for reference frequency calibration and time-keeping (for WSPR beacon)

 

Ein kan leser om prosjektet her –  http://www.qrp-labs.com/qcx.html

Og frå byggeentusiaster her – QCX builders’ gallery page!

 Eg ha 2-3 moduler for 40m på veg til meg no.

Ta kontakt med Peter lb0k@online.no om du har interesse for dette.

 

 

23 05, 2017

Hva er WSJT / JT65?

By |2017-05-23T22:55:44+00:0023.5.2017|Digital|

WSJT (amateur radio software)

Jump to navigation Jump to search
WSJT, WSJT-X
Developer(s)Joe Taylor, K1JT
Initial release2005
Stable release
2.0.1 / 22 February 2019
Written inPython (GUI), C++ (Qt GUI), Fortran, C [1]
Operating system32-bit Windows NT or later, Unix, Unix-like
Available inSoftware: English
Documentation: English, Dutch, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Serbian, Slovak, Spanish
TypeAmateur radio and DSP
LicenseGPL
Websitephysics.princeton.edu/pulsar/K1JT/

WSJT is a computer program used for weak-signal radio communication between amateur radio operators. The program was initially written by Joe Taylor, K1JT, but is now open source and is developed by a small team. The digital signal processing techniques in WSJT make it substantially easier for amateur radio operators to employ esoteric propagation modes, such as high speed meteor scatter and moonbounce.[2]

History

WSJT was originally released in 2001 and has undergone several major revisions. Communication modes have been both added and removed from the software over the course of its development. Since 2005, the software has been released as open source software under the GNU General Public License. This licensing change required substantial rewrites and took several months to complete. Although Joe Taylor was the original developer (and still acts as maintainer), several programmers are currently involved in writing the software. Currently, the program is written in Python and C, with several utilities written in Fortran.[3]

WSJT versions up through 7.06 r1933 (referred to as colloquially as WSJT7) and earlier were aggregations of previous versions, and as such WSJT7 contained 16 different modes (FSK441, JT6M, JT65 variants A - C, JT2, JT4 variants A - G, WSPR, and a preview of JT64A). As of version 8.0 (referred to as colloquially as WSJT8) the available modes changed completely such that WSJT8 now offers 5 different modes (JTMS, ISCAT, JT64A, JT8, and Echo) -- none of which are back-compatible with WSJT7 or earlier releases.[4] This backwards-incompatibility includes JT64A, such that the preview release of JT64A in WSJT7 cannot communicate with the stable release of JT64A in WSJT8. As of May 2018, the latest WSJT version is WSJT10.


Communication modes provided

The software carries a general emphasis on weak-signal operation and advanced DSP techniques; however, the communication modes rely upon different ionospheric propagation modes and may be used on many different bands.[5]

WSJT's communication modes can be divided into fast and slow modes. While fast modes send character-by-character without error correction, the slow modes aim to optimize for minimal QRO (high-power) use. As of WSJT10, supported fast modes are JTMS, FSK441, ISCAT, and JT6M, and the slow modes are JT65 and JT4.[6](6) WSJT-X 1.8 additionally implements the "slow" JT9, FT8, and QRA64. Some modes have derived submodes with larger tone spacing.[7](17) Two other modes, WSPR and Echo are included for measuring propagation and testing moon bounce echo.[7](1)

FSK441

FSK441, introduced in 2001 as the first communications mode included with WSJT,[3] is designed to support communication using streaks of radio-reflecting ions created in the ionosphere by the trails of meteors entering the Earth's atmosphere.[2] The bursts of signal created by such trails are commonly referred to as “pings”, due to their characteristic sound. Such pings may be as short as a tenth of a second and carry enough information to complete at least one stage of a contact.[8] FSK441 employs multi-frequency shift keying using four tones, at a data rate of 441 baud. Because of the choice of character codes in the protocol, it is self-synchronizing and does not require an explicit synchronization tone.[2] FSK441 is generally used on the 2-meter and 70-centimeter amateur bands. Contacts may be made at almost any time (that is, a meteor shower is not required to be in progress) at distances of up to 1400 miles (2250 km).[8]

When transmitted messages include at least one space, the FSK441 decoding algorithm uses that space character as a syncword for zero-overhead synchronization.[2]:30[6](12.2)

Mode is no longer part of wsjt-x v.2.1.2.

JT6M

JT6M, introduced in late 2002,[3] is intended for meteor scatter and other ionospheric scattering of signals, and is especially optimized for the 6-meter band. The mode also employs multiple frequency-shift keying, but at 44 tones. One of the tones is a synchronization tone, leaving 43 tones to carry data (one tone per character in the character set, which includes alphanumerics and some punctuation). The symbol rate is 21.53 baud; the actual data rate as encoded for transmit is 14.4 characters per second. The mode is known for sounding "a bit like piccolo music".[2]

Mode is no longer part of wsjt-x v.2.1.2.

JT65

JT65, developed and released in late 2003,[3] is intended for extremely weak but slowly varying signals, such as those found on troposcatter or Earth-Moon-Earth (EME, or "moonbounce") paths.[2] It can decode signals many decibels below the noise floor in a 2500 Hz band (note that SNR in a 2500 Hz band is approximately 28 dB lower than SNR in a 4 Hz band, which is closer to the channel bandwidth of an individual JT65 tone), and can often allow amateurs to successfully exchange contact information without signals being audible to the human ear. Like the other modes, multiple-frequency shift keying is employed; unlike the other modes, messages are transmitted as atomic units after being compressed and then encoded with a process known as forward error correction (or "FEC"). The FEC adds redundancy to the data, such that all of a message may be successfully recovered even if some bits are not received by the receiver. (The particular code used for JT65 is Reed-Solomon.) Because of this FEC process, messages are either decoded correctly or not decoded at all, with very high probability. After messages are encoded, they are transmitted using MFSK with 65 tones.[9]

Operators have also begun using the JT65 mode for contacts on the HF bands, often using QRP (very low transmit power);[10] while the mode was not originally intended for such use, its popularity has resulted in several new features being added to WSJT in order to facilitate HF operation.[11]

JT9

JT9, intended for MF and HF use, was introduced in an experimental version of WSJT, known as WSJT-X.[12] It uses the same logical encoding as JT65, but modulates to a 9-FSK signal. With 1-minute transmission intervals, JT9 occupies less than 16 Hz bandwidth. JT9 also has versions designed for longer transmission intervals of 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes or 30 minutes. These extended versions take increasingly less bandwidth and permit reception of even weaker signals.[13]

FT8

Joe Taylor, K1JT, announced on June 29, 2017 the availability of a new mode in the WSJT-X software, FT8.[14] FT8 stands for "Franke-Taylor design, 8-FSK modulation" and was created by Joe Taylor, K1JT and Steve Franke, K9AN. It is described as being designed for "multi-hop Es where signals may be weak and fading, openings may be short, and you want fast completion of reliable, confirmable QSO's".

According to Taylor, the important characteristics of FT8 are —

 • T/R sequence length: 15 s
 • Message length: 75 bits + 12-bit CRC
 • FEC code: (174,87)LDPC
 • Modulation: 8-FSK, keying rate = tone spacing = 6.25 Hz
 • Waveform: Continuous phase, constant envelope
 • Occupied bandwidth: 50 Hz
 • Synchronization: three 7x7 Costas arrays (start, middle, end of transmission)
 • Transmission duration: 79*1920/12000 = 12.64 s
 • Decoding threshold: -20 dB (perhaps -24 dB with a priori decoding, TBD)
 • Operational behavior: similar to HF usage of JT9, JT65
 • Multi-decoder: finds and decodes all FT8 signals in passband
 • Auto-sequencing after manual start of QSO

Compared to the so-called "slow modes" (JT9, JT65, QRA64), FT8 is a few decibels less sensitive, but allows completion of QSOs four times faster. Bandwidth is greater than JT9, but about one-quarter of JT65A and less than one-half of QRA64. Compared with the "fast modes" (JT9E-H), FT8 is significantly more sensitive, has much narrower bandwidth, uses the vertical waterfall, and offers multi-decoding over the full displayed passband. Features not yet implemented include signal subtraction, two-pass decoding, and use of a priori (already known) information as it accumulates during a QSO."[15]

FT4

In 2019, Taylor, et al, introduced FT4, an experimental protocol which is similar to FT8 but has a shorter T/R sequence length for faster contest exchanges.[16]

Alternative software for JT65

There are alternative software packages available for JT65 including (a commercial package developed by F6CTE),[17] and JT65-HF HB9HQX Edition (a free software package forked from the JT65-HF project developed by W6CQZ).[18] The JT65-HF HB9HQX Edition software, along with the source code, may be obtained from Sourceforge.[19]

An article series on using the original JT65-HF software appeared in CQ Amateur Radio's October[20] & November 2010[21] issues. And MSHV [22] from LZ2HV recompiled from source code of WSJT-X with different GUI implementation both for Linux and Windows OS.

References

 1. ^ "WSJT Program Development".
 2. ^ a b c d e f Joe Taylor, K1JT (2006-08-10). "WSJT6 User Guide & Reference Manual" (PDF).
 3. ^ a b c d Joe Taylor, K1JT (August 25–27, 2006). Open Source WSJT: Status, Capabilities, and Future Evolution (PDF). 12th International EME Conference. Würzburg, Germany.
 4. ^ "WSJT Overview".
 5. ^ Joe Taylor, K1JT; Steve Franke, K9AN; Bill Sommerville, G4WJS (August 2017). "Work the World with WSJT-X. Part 2: Codes, modes and cooperative software development". RadCom. Radio Society of Great Britain. 93 (08): 58–59. ISSN 1367-1499.
 6. ^ a b Joseph H Taylor, Jr, K1JT. "WSJT User Guide".
 7. ^ a b K1JT. "WSJT-X User Guide".
 8. ^ a b Joe Taylor, K1JT (December 2001). "WSJT: New Software for VHF Meteor-Scatter Communication" (PDF). QST: 36–41.
 9. ^ Joe Taylor, K1JT (September–October 2005). "The JT65 Communications Protocol" (PDF). QEX: A Forum for Communications Experimenters: 3–12.
 10. ^ Steve Ford, WB8IMY (July 2007). "JT65A on the HF Bands". QST: 85.
 11. ^ "WSJT revision history and release notes".
 12. ^ Joe Taylor, K1JT; Steve Franke, K9AN; Bill Sommerville, G4WJS (July 2017). "Work the World with WSJT-X. Part 1: Operating capabilities". RadCom. Radio Society of Great Britain. 93 (07): 40–45. ISSN 1367-1499.
 13. ^ AC4M. "JT9".
 14. ^ "FT8 Mode is Latest Bright Shiny Object in Amateur Radio Digital World". American Radio Relay League (ARRL). 2017-08-01.
 15. ^ Joe Taylor, K1JT. "FT8".
 16. ^ The FT4 Protocol for Digital Contesting April 2019
 17. ^ "MultiPSK - Ham Radio Software from F6CTE".
 18. ^ "Google Group for JT65-HF HB9HQX Edition".
 19. ^ "Download site for JT65-HF HB9HQX Edition".
 20. ^ David Witkowski, W6DTW & Tomas Hood, NW7US (October 2010). "Communicating Under The Noise". CQ Amateur Radio.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 21. ^ David Witkowski, W6DTW & Tomas Hood, NW7US (November 2010). "Communicating Under The Noise". CQ Amateur Radio.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 22. ^ "MSHV Amateur Radio Software | LZ2HV Amateur Radio Website". lz2hv.org. Retrieved 2018-09-10.

External links


23 05, 2017

Winlink

By |2017-05-23T22:45:33+00:0023.5.2017|Digital|

Winlink

Jump to navigation Jump to search

Winlink, or formally, Winlink Global Radio Email (registered US Service Mark), also known as the Winlink 2000 Network, is a worldwide radio messaging system that uses amateur-band radio frequencies and government frequencies to provide radio interconnection services that include email with attachments, position reporting, weather bulletins, emergency and relief communications, and message relay. The system is built and administered by volunteers and is financially supported by the Amateur Radio Safety Foundation.[a]

Network

Winlink networking started by providing interconnection services for amateur radio (also known as ham radio). It is well known for its central role in emergency and contingency communications worldwide. The system used to employ multiple central message servers around the world for redundancy, but in 2017–2018 upgraded to Amazon Web Services that provides a geographically-redundant cluster of virtual servers with dynamic load balancers and global content-distribution. Gateway stations have operated on sub-bands of HF[b] since 2013 as the Winlink Hybrid Network, offering message forwarding and delivery through a mesh-like smart network whenever internet connections are damaged or inoperable.[2] During the late 1990s and late 2000s, it increasingly became what is now the standard network system for amateur radio email worldwide. Additionally, in response to the need for better disaster response communications in the mid to later part of the 2000s, the network was expanded to provide separate parallel radio email networking systems for MARS, UK Cadet, Austrian Red Cross, the US Department of Homeland Security SHARES HF Program, and other groups.

Amateur radio HF e-mail

Generally, e-mail communications over amateur radio in the 21st century is now considered normal and commonplace.[citation needed] E-mail via high frequency[b] (HF) can be used nearly everywhere on the planet, and is made possible by connecting an HF single sideband (SSB) transceiver system to a computer, modem interface, and appropriate software. The HF modem technologies include PACTOR, Winmor, and Automatic Link Establishment (ALE).

Amateur radio HF e-mail guidelines

Amateur radio users in each country follow the appropriate regulatory guidelines for their license. Some countries may limit or regulate types of amateur messaging (such as e-mail) by content, origination location, end destination, or license class of the operator. Origination of third party messages (messages sent on behalf of, or sent to, an end destination who is not an amateur operator) may also be regulated in some countries; those that limit such third party messages normally have exceptions for emergency communications. In accordance with long standing amateur radio tradition, international guidelines and FCC rules section 97.113, hams using the Winlink system are advised that it is not appropriate to use it for business communications.

Users

The Winlink system is open to properly licensed amateur radio operators. The system primarily serves radio users without normal access to the internet, government and non-government public service organizations, medical and humanitarian non-profits, and emergency communications organizations. Duly authorized MARS operators may utilize the MARS part of the system. As of July 2008, there were approximately 12,000 radio users and approximately 100,000 internet correspondents. Monthly traffic volume averages over 100,000 messages.[3]

Supported radio technologies

Technical protocols

PACTOR-I, WINMOR, ARDOP, HSMM (WiFi), AX.25 packet, D-Star, TCP/IP, and ALE are non-proprietary protocols used in various RF applications to access the Winlink network systems. Later versions of PACTOR are proprietary and supported only by commercially available modems from Special Communications Systems GmbH. In amateur radio service, AirMail, Winlink Express, and other email client programs used by the Winlink system,[4] disable the proprietary compression technology for PACTOR-II, PACTOR-III, and PACTOR-IV modems and instead relies on the open FBB protocol, also widely used worldwide by packet radio BBS forwarding systems.

Controversies and US regulatory issues

In May 1995, the American Radio Relay League privately asked the FCC to change Part 97.309(a) to allow fully documented G-TOR, Clover, and original open source PacTOR (Pactor I) modes. The FCC granted this request in DA-95-2106 based on the ARRL's representation that it had worked with developers to ensure complete technical documentation of these codes were available to all amateur radio operators.[5] However, subsequent versions of Pactor contained proprietary compression algorithms that prevent over-the-air interception.[6]

In 2007, a US amateur radio operator filed a formal petition with the Federal Communications Commission (FCC)[7] aimed at reducing the signal bandwidth in automatic operation subbands; but, in May 2008 FCC ruled against the petition.[8] In the Official Order, FCC said, "Additionally, we believe that amending the amateur service rules to limit the ability of amateur stations to experiment with various communications technologies or otherwise impeding their ability to advance the radio art would be inconsistent with the definition and purpose of the amateur service.[8] Moreover, we do not believe that changing the rules to prohibit a communications technology currently in use is in the public interest."[8]

In 2013, the FCC ruled in Report and Order 13-1918 against the use of encryption in the US amateur radio bands for any purpose, including emergency communications. The FCC cited the need for all amateur radio communications to be open and unobscured, to uphold the Commission's long-standing requirement that the service be able to self-police itself.[9]

In spite of FCC rulings DA 95-2106 and DA 13-1918, Winlink advocates continue to use the proprietary versions of Pactor and other undocumented data formats that cannot be eavesdropped, and continue to press the FCC for encrypted data transmissions in amateur radio, as exemplified in a Winlink petition to the FCC for legalized encryption of the US amateur spectrum while seeking broader spectrum allocations in response to the Puerto Rico hurricanes of 2017.[10]

Opponents warn that the continual lack of enforcement by the FCC and continued allowance of "effectively encrypted" e-mail traffic in the amateur bands is a national security threat, and ham operators have written to the US Congress about the threat.[11][12][13][14][15]

The Board of Directors of the Amateur Radio Safety Foundation, Inc. has written FCC Chairman Ajit Pai, other Federal Communications Commission members, and FCC administrators to correct inaccuracies in opponents' claims.[16]

See also

Footnotes

 1. ^ Amateur Radio Safety Foundation Inc., is an American public-benefit entity and 501(c)(3) non-profit organization.[1]
 2. ^ a b High frequency (HF) is the band of radio frequencies from 3–30 megaHertz, or equivalently wavelengths from 100–10 meters. It is approximately the same as the wider shortwave band.

References

 1. ^ "ARSFI". Amateur Radio Safety Foundation, Inc.
 2. ^ "Navy MARS homepage" (PDF). Navy Military Affiliate Radio System (Navy MARS). Retrieved 4 April 2018.
 3. ^ "Winlink System Traffic". Winlink.org.
 4. ^ "Client software". Winlink.org.
 5. ^ "FCC Order DA 95-2106" (PDF).
 6. ^ "Public Comment by W4RUS".
 7. ^ "FCC Petition RM-11392" (PDF). US Government Federal Communications Commission FCC.
 8. ^ a b c "DA-08-1082A1" (DOC). US Government Federal Communications Commission FCC.
 9. ^ "DA 13-1918" (PDF). US Government Federal Communications Commission (FCC).
 10. ^ "Rappaport suggests national security risks with amateur radio violations". RR Media Group. 21 Nov 2018.
 11. ^ "Ex-parte comments of W. Lee McVey, P.E., to FCC's Scot Stone" (PDF). 12 Nov 2018.
 12. ^ "Ex-parte comments of W. Lee McVey, P.E., to FCC's Scot Stone, WTB" (PDF). 17 Dec 2018.
 13. ^ "Ex-parte statement by Ron Kolarik" (PDF). 31 Dec 2018.
 14. ^ "Ex-parte comments of Janis Carlson to FCC Commissioners" (PDF). 5 Dec 2018.
 15. ^ "Notice of ex-parte". 120566997404.

External links

19 07, 2016

Svalbardtur

By |2016-07-19T11:39:37+00:0019.7.2016|Aktiviteter, Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter|

Vi blir QRV fra Svalbard 28.07. – 01.08.2016
Send oss en SMS for å avtale sked om du ønsker QSO.

Fra lørdag 30.07. kl 1400NT til søndag 31.07. kl 1400NT er Helge opptatt med IOTA contest CW.
Finn vil da være sporadisk QRV på JT65.

CU on the air..

73 de JW4PM & JW/LB5WB
Finn : tlf 48892330
Helge: tlf 47463687

73 de LA3QMA for LA4PM/LB5WB

6 06, 2016

Internasjonal katastrofe-drill samt internasjonal digital testing

By |2016-06-06T07:25:50+00:006.6.2016|Aktiviteter, Digital, HF-SEKSJON, Sambandsgruppen|

LA7UM Finn, Follogruppen melder om aktuelle digitale modes og kriseøvelser:

1: Det har på tredje året pågått halvtimes tester i helgene fra Voice of America.
De bruker stort sett den gratis software pakken FLDIGI som finnes for
Linux, MAC og WINDOWS, samt litt amputert for Android telefoner. Meget
velegnet for info fra en til mange.

Det test-sendes text og bilder fra en 50 år gammel AM kortbølge sender i Nord Carolina. For nærmere info samt hvor man nedlaster den gratis lydkort-programvaren: Se: www.voaradiogram.net. Bakgrunns-scenariene er sabotasje av satellitter og undervannsfiberkabler, samt økende grad av bevisste avstengninger av internet i mange land i konflikt-områder.

2: I den senere tid har det også vært en intens testing i regi av DigiDX.uk. Dette foregår både over en sender i Tyskland, samt i Miami i Florida. Stort sett er FLDIGI det mest anvendelige programmet fordi det går på alle plattformer, samt at det på de mest brukte modes har innarbeidet UTF8 karaktersett, så alle Europeiske språk fint kan brukes. Ja Russisk og Gresk og Kinesisk også, hvis man vil det. Begge deler kan dekodes her i Osloområdet tillegg til hele Europa og USA. se www.digidx.uk eller https://www.facebook.com/digidx/

3: Dagene 7-10 juni vil langs hele USAs vestkyst foregå en av landets største nødsambands-øvelser kalt Cascadia Rising. Scenariet er undervanns jordskjelv styrke 9 med etterfølgende tsunami fra Canada til California og utfall av all internet, telefon og kringkasting. Forsvaret og alt som kan krype og gå av sivile og institusjoner deltar. Her er Winlink systemet tungt inne og blir satt på en hard prøve.

Forskjellen fra Norges landsomfattende Winlinkøvelser går primært på den intense meldingsutvekslingen inn og ut av de store organisasjonene og nød-sentre. Dette har vi hittil ikke trent noe særlig på.

Bergensgruppen av NRRL, Totlandsvegen 501, 5226 Nesttun.
Bruk "Kontaktskjema [LINK]"