Aktiviteter

6 06, 2016

Scotland via repeateren LA5BR

By |2016-12-27T17:29:14+00:006.6.2016|Aktiviteter, VHF/UHF|

LB3QH Ronny melder:
Gode forhold på VHF. 5. juni var det åpning mot Scotland fra repeateren. Flere hadde kontakt med MM0MUN via repeateren LA5BR.

Info:
På sommerstid kan vi ofte oppleve VHF-kontakter på lengre avstander enn horisonten, grunnet troposfærisk spredning (“tropospheric ducting”) Antennens plassering i terrenget kan være avgjørende (les repeater på fjelltopper) og bruk av retningsantenner.

Dette kan være en morsom portabel aktivitet.

https://www.nrrl.no/vhf-uhf-og-hoyere/567-troposfaerisk-spredning

https://en.wikipedia.org/wiki/Tropospheric_propagation

http://www.amateur-radio-wiki.net/index.php?title=Tropospheric_ducting

 

Reidar, LA4XLA

6 06, 2016

Internasjonal katastrofe-drill samt internasjonal digital testing

By |2016-06-06T07:25:50+00:006.6.2016|Aktiviteter, Digital, HF-SEKSJON, Sambandsgruppen|

LA7UM Finn, Follogruppen melder om aktuelle digitale modes og kriseøvelser:

1: Det har på tredje året pågått halvtimes tester i helgene fra Voice of America.
De bruker stort sett den gratis software pakken FLDIGI som finnes for
Linux, MAC og WINDOWS, samt litt amputert for Android telefoner. Meget
velegnet for info fra en til mange.

Det test-sendes text og bilder fra en 50 år gammel AM kortbølge sender i Nord Carolina. For nærmere info samt hvor man nedlaster den gratis lydkort-programvaren: Se: www.voaradiogram.net. Bakgrunns-scenariene er sabotasje av satellitter og undervannsfiberkabler, samt økende grad av bevisste avstengninger av internet i mange land i konflikt-områder.

2: I den senere tid har det også vært en intens testing i regi av DigiDX.uk. Dette foregår både over en sender i Tyskland, samt i Miami i Florida. Stort sett er FLDIGI det mest anvendelige programmet fordi det går på alle plattformer, samt at det på de mest brukte modes har innarbeidet UTF8 karaktersett, så alle Europeiske språk fint kan brukes. Ja Russisk og Gresk og Kinesisk også, hvis man vil det. Begge deler kan dekodes her i Osloområdet tillegg til hele Europa og USA. se www.digidx.uk eller https://www.facebook.com/digidx/

3: Dagene 7-10 juni vil langs hele USAs vestkyst foregå en av landets største nødsambands-øvelser kalt Cascadia Rising. Scenariet er undervanns jordskjelv styrke 9 med etterfølgende tsunami fra Canada til California og utfall av all internet, telefon og kringkasting. Forsvaret og alt som kan krype og gå av sivile og institusjoner deltar. Her er Winlink systemet tungt inne og blir satt på en hard prøve.

Forskjellen fra Norges landsomfattende Winlinkøvelser går primært på den intense meldingsutvekslingen inn og ut av de store organisasjonene og nød-sentre. Dette har vi hittil ikke trent noe særlig på.

28 05, 2016

Bruk av repeateren 29 mai

By |2016-05-28T09:32:30+00:0028.5.2016|Aktiviteter, Driftsinformasjon, Nyheter, Sambandsgruppen, VHF/UHF|

Sambandsgruppen er avhengig av repeateren samt 145.500 for å utføre sambandsoppdraget på 7fjellsturen.

Repeateren LA5BR – 145.750 er i den forbindelse prioritert sambandsgruppen 29mai og vi anmoder alle å benytte andre repeatere eller simplex kanaler.

Sambandsgruppen benytter LE kallesignal i stedet for de vanlige LA/LB.
LE1OA opereres fra Marken og kan tildele LE kallesignal i forbindelse med sambandsoppdraget.

Under selve oppdraget vil man høre at det benyttes kallesignal som “1OA – EN OSKAR ALFA” som av praktiske årsaker er en forkortelse av LE1OA.

Ved begynnelse/slutt vil man benytte fullverdig kallesignal og/eller ved behov , dette for å følge regelverket.

14 05, 2016

Bra oppmøte på drop-in og ny mast er reist

By |2017-10-26T22:03:33+00:0014.5.2016|Aktiviteter, Dugnad, Nyheter, Satelitt, VHF/UHF|

Det var godt oppmøte på drop-in med et fantastisk bra vær. Ivar LA2VSA og Irmantas LB1AH ordnet med grovarbeid som bardunering, graving mm. men alle andre på drop-in hjalp med å reise den. Godt jobbet alle sammen. Masten skal primært benyttes til 6m, 2m og 70cm for for mer spesielle ting som f.eks EME

God helg

73 de LA3QMA

423836773_61350

 

24 04, 2016

S/S Statsraad Lehmkuhl, LA1SLB (Bergen-Shetland) QRV 27.april til søndag 1. mai. 2016.

By |2016-04-24T21:47:11+00:0024.4.2016|Aktiviteter, HF-SEKSJON|

Øystein, LA7CFA melder: Amatørradiostasjonen ombord på S/S Statsraad Lehmkuhl blir aktivisert neste uke under overfarten til Shetland. Fra onsdag 27. april til søndag 1. mai. 2016. Gi meg beskjed når det måtte passe for deg å lytte. Tid og frekvens. Kansje vi kan få en QSO.

http://www.la1b.no/la1slb/

http://www.qrz.com/db/LA1SLB

10 03, 2016

«Sotra DX Club», LA1SDX

By |2016-12-27T17:29:15+00:0010.3.2016|Aktiviteter, Contesting, Nyheter|

«Sotra DX Club», LA1SDX

Vi var en liten gjeng som vurderte å opprette en gruppe på Sotra. Det primære formålet var samle interesserte radioamatører i regionen i en lokal gruppe. Det var også noe entusiasme rundt å få en identitet med eget kallesignal.

Når vi loddet stemningen rundt dette i radioamatørmiljøet var det nok interesse for at vi kunne effektuert, men motstanden og skepsis generelt i miljøet, fra sentrale personer i Bergensgruppen og ikke minst NRRL var til å ta og føle på.

Dette selv om det ikke på noe som helst tidspunkt var ment som et alternativ til Bergensgruppen. Vi skjønte også at en «radioamatørgruppe» automatisk assosieres med at det er en gruppe av NRRL, selv om det ikke trenger å være det.

Etter en vurdering rygget vi ut av planene og på sikt fant vi ut at en klubb ville være mer ideell. Derav «Sotra DX Club», som er en privat DX-klubb for radioamatører.

Klubbens aktivitet vil primært være DX- og contest aktivitet samt arrangementer og sosiale sammenkomster som naturlig faller sammen med dette.

På radioamatørbåndene benyttes kallesignalet LA1SDX fra klubbens felles stasjon og eventuelt LA1SDX/P ved portabel operasjon arrangert av klubben.

Administrasjon LA4XLA Reidar og LA5LLA Knut. Kallesignal tildelt Sotra DX Club ved Reidar Angeltveit etter vedtak NKOM 2016.

Ytterligere informasjon vil bli publisert på Facebook-siden:
https://www.facebook.com/SotraDX/
https://www.qrz.com/db/la1sdx

«Sotra DX Club inviterer til å delta på årets Field Day 2016»
Når dette ble publisert på Facebook fikk vi tilbakemelding på at noen mente at vi ga utrykk for at selve «Field Day 2016» var et arrangement i vår regi, noe det selvfølgelig ikke er.
«Sotra DX Club» kommer til å delta på lik linje med alle andre radioamatørstasjoner på denne dagen og det som er i vår regi er at vi har fått lov å benytte området på Fjell festning og inviterer alle radioamatører i Bergensområdet til å delta.

Dette er et drømme-QTH og svært gunstig for et slikt arrangement. Tilkomst med vei helt frem, stor parkeringsplass, fasiliteter som toalett, overnatting og store flotte områder.

Informasjon her:
(Mer info kommer etter hvert)
https://www.facebook.com/events/1685958355007376/
For de som ikke har fjeset sitt i boken kan melde sin interesse pr e-post: la1sdx@outlook.com

73 de LA4XLA Reidar Angeltveit

12 02, 2016

Vi trenger en som kan koordinere sambandsoppdraget for 7fjellsturen.

By |2016-02-12T18:43:45+00:0012.2.2016|Aktiviteter, Dugnad, Nyheter, Sambandsgruppen|

Det nærmer seg raskt et nytt sambandsoppdrag men vi trenger noen som kan ta ansvar for å koordinere dette.

Tor Olav LA5KTA har gjort en kjempe god jobb med dette tidligere. Grunnet ny jobb situasjon kan ikke han på ta seg denne oppgaven.
Han fortsetter som matrialforvalter og nødsambandskoordinator.

For gruppen er dette oppdraget meget viktig. Medlemskontigenten dekker knapt de faste utgiftene vi har av strøm, forsikringer mm.
Overskuddet fra dette oppdraget bidrar til at vi kan gjøre nye investeringer.

Om du tar jobben så er den ikke vanskelig. Men den krever at du setter av en del tid og at du har god oversikt på hvem som kan stille.
Krever også at du aktivt tar kontakt med medlemmer for å avklare hvem som kan stille og samtidig ha folk i reserve.

Turen i år er 29 mai men vi må i god tid før dette ha avklart hvem som stiller.

Fint om dere alle følger linken og svarer på spørsmålene som vil gi en pekepinn til den som på tar seg ansvaret i år.
http://goo.gl/forms/fg1PHUUbo6

styret vil gi den som tar jobben medlemslisten slik at man har alle detaljene man trenger.

Tar du jobben som koordinator sender du en e-post til post@la1b.no

73 de LA3QMA Kai Gunter

11 01, 2016

Aktivering av “LA1916FIRE” fra Totland lørdag 16

By |2016-12-27T17:29:17+00:0011.1.2016|Aktiviteter|

Reidar, LA4XLA aktiverer “LA1916FIRE” fra Totland lørdag 16. Januar. Det vil trolig bli pileup og mange som vil ha fatt i oss. Nye medlemmer oppmuntres til å delta. Kaffe og vafler lages etter behov. Alle som vil delta er velkommen. Formiddag fra rundt 11-12 tiden og utover dagen. Amatører tilstede koordinerer aktiviteten med Bjørn Otto, LA7USA.

Oppdatering: Vi var akiv på både 80m, 20m og 17m med totalt 300 kontakter. En del norske stasjoner i loggen men interessen på 80m var moderat. Av DX på 80m kom USA fint inn på morningen. På 20m og 17m ble det trøkk med pileup som forventet. Det er vanligvis stor intresse for spesielle kallesignal. Av DX var det USA, Canada og Brazil.

Det dukket opp 1 spørsmål om gyldigheten til kallesignalet. Det er selvfølgelig gydlig og autorisert av NPT.

Ellers var det fine kjøreforhold til Totland. Endel snø opp mot hytten. Husk gode sko for de som skal på hytten.

VFO, LA19160FIRE activation.

11 01, 2016

Special call “LA1916FIRE” – Bergensbrannen 1916

By |2016-01-16T18:45:49+00:0011.1.2016|Aktiviteter, Nyheter|

I forbindelse med 100-årsmarkeringen av bybrannen i 1916 i Bergen har Bergensgruppen av NRRL ved LA7USA fått lov å aktivere kallesignalet LA1916FIRE i januar måned.

Hvis noen i gruppen føler for å kjøre noen økter i forskjellige modi, så er man hjertelige velkommen til dette. For å unngå kollisjoner på tid og bånd, kontakt koordinator LA7USA på 91794828 eller bjorn.otto.aarheim@schibsted.no i forkant!

15. januar 2016 kl 17.15 er det 100 år siden den siste store Bybrannen startet, en dramatisk brann som fikk store konsekvenser for byen vår.

Det er et program i Bergen. Se informasjon her.

Bergensbrannen 1916
http://www.bymuseet.no/?vis=1451

PDF: http://www.bymuseet.no/visvedlegg.php?id=343

Wiki : https://no.wikipedia.org/wiki/Bergensbrannen_1916

Se for øvrig QRZ.com- profilen for kallesignalet som er oppdatert med bilder fra fredagens arrangement (QRZ)

 

 

30 10, 2015

Åpen hytte lørdag 31 oktober kl 1200-1400 på Totland

By |2015-10-30T09:52:36+00:0030.10.2015|Aktiviteter, Nyheter|

Det blir “åpen hytte” og omvisning for nye og kommende radioamatører førstkommende lørdag kl 1200 – 1400 i Bergensgruppens radiohytte på Totland.

Nye radioamatører kan få prøve seg på luften og vil om nødvendig få veiledning til dette.
Det blir vafler og kaffe og man vil få en fin innsikt i alle de muligheter som radioamatørhobbyen kan by på.

23 10, 2015

Jota 2015 rapport

By |2016-12-27T17:29:17+00:0023.10.2015|Aktiviteter, Nyheter|

En hyggelig JOTA-helg på Totland er over. Det var ca 20 ivrige speidere ledet av Anders Bråthen og Reidar Angeltveit LA4XLA som radioamatør. Det ble inndelt i puljer slik at det var ca 4-5 speidere i radiorommet om gangen  Det ble vist stor radiointeresse. Samtlige speidere var aktiv på luften og fikk kontakt med andre speidere. Kallesignal og navn ble formidlet og bokstavert etter det fonetiske alfabetet.

Vi fikk kontakt med andre speidere i Bergensområdet via VHF-samband. På HF-stasjonen hadde vi kontakt med andre speidergrupper rundt om i Norge og uti den store verden.

Årets JOTA-arrangement på Totland var et samarbeid mellom to grupper, 1. Øvsttun og 1. Storåsen.

 

jota 2015 bilde

(Bilde publisert med tillatelse.)

 

jota 2015 stats

.

 

jota 2015 stats

.

 

21 09, 2015

SAC CW

By |2016-12-27T17:29:17+00:0021.9.2015|Aktiviteter, Contesting, HF-SEKSJON, Nyheter|

LB5WB Helge melder:

SAC CW  unnagjort. Fine forhold lørdag på dag og ettermiddag. Avtakende forhold og det ble en rolig natt med QSO rate ca 20/time. Påfølgende formiddagen fortsatte med relativt dårlige conds + at mye av dem som var QRV var kjørt lørdagen. Ble mye CQ frem til en åpning på 15 meter dukket opp mot slutten av contest. Vi satser på noe bedre conds i SAC  SSB i oktober. 🙂

Nye multidipol for 80/40m ble også testet bra da over halvparten av QSO’ene gikk på disse 2 båndene. Kjørte flest QSO’er i sørlig retning noe som stemmer noenlunde med hvordan antennen henger, men kjørte også en del USA og ZL på 40m dipolen. På 80m dipolen var nok beste DX USA.

Vi har et godt utgangspunkt med denne dobbel-dipolen på disse båndene og jobber med forbedringer der vi mulig endret litt retning på 40m dipolen for bedre “take off” mot USA.

Vedlagt beamheadingchart for 40 og 80m.

LB5WB Helge

(Notat, redaktør : Mer informasjon med resultater og analyser kommer senere.)

 

80-40-multidipol-beam-chart_CW_SAC_80_

80-40-multidipol-beam-chart_CW_SAC_40

4 09, 2015

Sandviksdager 2015, Gamle Bergen, LA5OLD

By |2016-12-27T17:29:18+00:004.9.2015|Aktiviteter, Nyheter|

I helgen er det Sandviksdager, og Gamle Bergen museum holder åpent.
Vi får lov til å rigge opp radio med tilbehør inne på museumsområdet.

Museet har åpent 12-16 begge dager, så det blir anledning til både NFD (Nasjonal Field Day) og vanlig kjøring.
Vi har anledning til å bruke LA5OLD, som er kallesignalet for museet (Old Bergen…)

Interesserte som kan/vil delta litt (eventuelt mye) kan kontakte:
LA7USA Bjørn Otto på 91794828 eller bjorn.otto.aarheim@schibsted.no.

Informasjon og programoversikt.

http://www.bymuseet.no/index.php?vis=1381

 

gamle_bergen

 

17 08, 2015

SAC – Scandinavian Activity Contest

By |2016-12-27T17:29:20+00:0017.8.2015|Aktiviteter, Contesting, Nyheter|

(Oppdatert red. 11. Okt. Arrangementet er ferdig. Se egen post med rapport.)

CW: 19-20 September 12.00 – 11.59 UTC.
SSB: 10-11 October 12.00 – 11.59 UTC

CW-testen er ferdig. Se egen post med informasjon. Det nærmer seg seg SAC-SSB testen som kombineres med sosial samling helgen 10-11 Oktober.

Se forresten nye regler for 2015 http://www.sactest.net/

SAC2

 

8 08, 2015

Invitasjon til LA1FDG’s Field Day 2015

By |2015-08-08T07:26:11+00:008.8.2015|Aktiviteter, Contesting, Nyheter, Sambandsgruppen|

Invitasjon til LA1FDG’s Field Day 2015!

5 og 6 september 2015 skal LA1FDG holde sin Field Day i et fantastisk fjellområde mellom Lykkja i Hemsedal og Vaset i Valdres. Solrikt beliggende med panorama utsikt til Skogshorn og innover Jotunheimen ved Revulen på 1000 m.o.h.
Field Day’en vil bli holdt like ved veiens høyeste punkt like før veien svinger ned til Revulen.

Posisjonen er:
I grader og minutter: 60ᵒ54’46,3 N og 008ᵒ55’03,7 Ø (WGS84)
I desimalgrader: 60,91287ᵒN og 8,91796ᵒØ (Euref89)
I UTM32: 6753086N 495536Ø (Euref89)

Man kan nå Revulen fra Europavei E16 fra Valdres eller fra Riksvei 52 fra Hemsedal ved å følge skiltene til Panoramavegen.
Som vanlig lytter vi på 145.550 MHz.

Du som vet at du skal være med kan gi meg en tilbakemelding på når du tenker å reise, om du har plass i bilen til å ta med deg noen, om du har ledig plass i telt/campingvogn etc.

Oppfordrer alle som IKKE skal være med om å prøve å få til en lokal field day.
Reglene for field day får man fra NRRL.

Velkommen..

OBS: Man er selv ansvarlig for å ha riktig bekledning, mat, overnattingsmuligheter osv.
Husk at man er på høyfjellet så man kan forvente ALLE årstider HELE året – også på en og samme dag.

https://www.facebook.com/groups/la1fdg/
http://www.la1fdg.org

Kai Günter
LA3QMA for LA1FDG

LA3QMA: tlf: 40003512
LA8OKA: tlf: 47293100

24 04, 2015

Kursdeltakere omvisning og radiokjøring på Totland 24.04.15

By |2016-12-27T17:29:20+00:0024.4.2015|Aktiviteter, Kurs, Nyheter|

Sammen med amatørkandidatene besøkte Per-Dagfinn LA1TNA og Peter LB0K Bergensgruppens klubbstasjon – LA1B.
De vordende radioamatørene Ole Inge, Frank, Einar og Jan Willy fikk omvisning i radioshacken og så var det rett på radiokjøringen på HF sammen med Reidar LA4XLA. Alle fikk kjørt QSO’er med variasjon mellom norske og utenlandske. Alle klarte seg godt på luften for første gang. Vi ønsker dem alle velkommen tilbake.

73 de LA4XLA

 

25.04.15-02_Kursdeltakere Totland

25.04.15-01_Kursdeltakere Totland

Bergensgruppen av NRRL, Totlandsvegen 501, 5226 Nesttun.
Bruk "Kontaktskjema [LINK]"