Shetlandshytten

Shetlandshytten2018-03-06T10:17:51+00:00

Shetlandshytten på Rundemanen

Følgende har andeler og/eller bruksrett til Shetlandshytten:
LA1DP, LA1ZLA, LA2ITA, LA3QMA, LA4FPA, LA4HC, LA4PM, LA4XLA, LA5OTA, LA5RTA, LA6SRA, LA6HOA, LA7USA, LA7NO, LA7CFA, LA8OHA, LB0BG, LB2AG, LB5WB, LB6B, LB7H, Hordaland Røde Kors
Ønsker du andeler kontakt styret.Kontonummer: 3411.26.41183 husk å merke med kallesignal samt sende info til post@la1b.no

Shetlandshytten
Høsten 2011 måtte vi flytte Bergensrepeateren LA5BR fra sitt QTH på Shetlandshytten på
Rundemanen fordi Forsvaret ønsket å selge eller rive hytta.
Som kjent var konsekvensen at repeateren fikk klart dårligere dekning, særlig i sentrale
deler av Bergen. Dette var en viktig årsak til at vi ønsket repeateren tilbake til Shetlandshytten.

For å få til dette, inngikk Bergensgruppen i 2012 en avtale med Forsvaret om å overta den
festeavtalen Forsvaret hadde med Bergen kommune for Shetlandshytten. Vi fikk overta
hytten vederlagsfritt, mot å overta forpliktelsene i festeavtalen som Forsvaret hadde med
Bergen kommune. Bergen kommune aksepterte også dette.

Hytten – beskrivelse
Shetlandshytten er ca 70 kvm og er bygget av murt teglstein som er pusset. På taket er
det bølgeblikk. Hytten har en etasje med takhøyde ca 3 m, samt skråloft.
Den har i dag tre rom:

Repeater-rom der LA5BR-repeateren står
Telelosjirom som tenkes leiet ut til andre med behov for radiokommunikasjon
Rom til eget bruk.

Repeater-rommet og telelosjirommet blir avlåst og kan ikke brukes av andre enn
repeater-ansvarlige og av den som leier telelosji.

Rettigheter og forpliktelser som fester
En festeavtale er en avtale om leie av grunn/tomt. Den som fester (festeren) kan bruke tomten
som han vil, men ved utløpet av festeavtalen er festeren forpliktet til å levere tomten tilbake i
opprinnelig stand, dersom ikke bortfesteren ønsker å overta eventuelle bygninger. Det kan altså
bety at tomten må leveres tilbake uten bygninger. Dette gjelder også oss.

Krav om å fjerne bygninger må fremsettes senest to år før utløp av festeperioden. Dersom det
ikke er avtalt konkret festeperiode, kan bortfesteren (kommunen) si opp festeavtalen og kreve
hytten fjernet med to års varsel. I løpet av denne perioden må hytten fjernes, ellers kan
kommunen besørge den fjernet på vår bekostning. Avtalen med kommunen er at de ikke kan
kreve den fjernet før i 2022. Dersom vi steller oss ordentlig har kommunen ingen foranledning
til å kreve den fjernet verken i 2022 eller senere.

Forpliktelser som hytteeier på Byfjellene
I tillegg er Bergen kommune opptatt at av hyttene på Byfjellene skal holdes ved like og ikke
være til estetisk sjenanse for brukerne av Byfjellene. I dette ligger at vi må vedlikeholde hytten
og holde den i god stand.

Hvordan håndterer vi forpliktelsene
Som ansvarlige festere må vi over tid sørge for å spare opp midler som gjør at vi kan ha råd til
å fjerne hytten, dersom dette noen gang blir aktuelt. I tillegg skal jo hytten vedlikeholdes jevnt
og trutt. Derfor vil vi bygge opp et hyttefond som kan ta vare på forpliktelsen til å vedlikeholde
hytten, samt et beredskapsfond dersom Bergen kommune noen gang skulle pålegge oss å rive
hytten. Vi tenker oss å bygge opp dette fondet både ved faste årlige avsetninger og ved salg av
andelsbrev til våre medlemmer.

Andelsbrev
Vi inviterer derfor våre medlemmer til å kjøpe bruksandeler i hytten. Hver andel er på kr 500.
Dersom man kjøper fire andeler, vil dette gi rett til å få nøkkel og bruke hytten.
Vi tenker oss etter hvert å utstyre hytten med HF-antenner og radiostasjon, slik at man også
vil kunne kjøre radio fra et høyt QTH med havet rett utenfor. Det burde gi gode DX-muligheter i
mange retninger.

De som ønsker å kjøpe bruksandeler i hytten, henvender seg til et av styremedlemmene.

Vi håper selvsagt at medlemmene synes dette er en god måte å sikre både gode
repeater-dekning, et interessant QTH, og bidra til god og trygg ivaretakelse av gruppens
økonomi og mulige fremtidige forpliktelser.

Med vennlig hilsen
For styret i Bergensgruppen av NRRL

Kai LA3QMA

la5br_hytte

 

Bergensgruppen av NRRL, Totlandsvegen 501, 5226 Nesttun.
Bruk "Kontaktskjema [LINK]"