Rapport etter hobbymessen 2017

Rapport etter hobbymessen 2017

Om hobbymessen: Hobbymessen i Bergen er et samarbeid mellom Norsk Jernbaneklubb avd. Bergen og Teknisk Hobbygruppe. Messen i 2017 ble som vanlig arrangert i Turnhallen like bak Bergenshallen. Årets messe var den tiende i rekken. Fra å være en ren teknisk hobbymesse har det siden 2010 også vært bidrag fra andre typer hobbyer, som f.eks. ulike former for håndarbeid og samlinger av ulike slag. http://www.hobbymessen.no

Bergensgruppen av NRRL på hobbymessen:

I løpet av helgen 4-5 februar 2017 var det en jevn strøm av besøkende der vi fikk mange gode samtaler med nysgjerrige folk. Noen hadde delvis kjennskap til det vi holdt på med og ble positivt overrasket når vi kunne fortelle om bredden og mulighetene med amatørradio. Noen hadde allerede god kjennskap til amatørradio gjennom venner og bekjente.  Noen hadde fundert på å ta lisensen i mange år og var positiv til at vi arrangerer kurs. (http://www.la1b.no/radioamatorkurs/)

Vi fikk tilbakemelding fra arrangøren at vi hadde en fin og godt besøkt stand. Totalt var det 633 besøkende, noe som arrangøren var fornøyd med tatt det fine «turværet» i betraktning denne helgen. På vår stand var hovedfokus å være sosial og snakke om amatørradio. Vi delte ut NRRL’s brosjyrer samt en bunke med nyeste amatørradio til de mest interesserte. Vi solgte også 6 eksemplarer av boken “Veien til internasjonal radioamatørlisens”, der en heldig kunne gå hjem med en signert utgave fra redaktøren Frode Igland LA6VQ.

Vi hadde praktiske demonstrasjoner der vi var aktiv på HF radioen. Med generelt mye elektronikk og radiostyrte biler på messen hadde vi som forventet noen utfordringer med støy, men det så ut til å begrense seg til noen bånd. Vår stand var godt utstyrt med både infoskjermer, antenner og forskjellige radioer. Innendørs hadde vi en BuddiPole (http://www.buddipole.com) og utendørs en Windomantenne.

På den ene skjermen kjørte vi en rullerende powerpoint og på den andre vekslet vi mellom visning av Flex SDR radioen og filmen om amatørradio fra RSGB.

Glen LB6WG demonstrerte bruk og de unike mulighetene med SDR radio, både på sin Flex 6300 og sin nye Icom IC-7300. For spesielt interesserte kunne vi også vise frem en nødnett mobilradio. Frank Robert Solbakk LB3SH viste frem Yaesu FT-991 og fortalte entusiastisk om portabel operasjon og sin QRP-koffert med FT-817. Reidar LA4XLA hadde også utsilt en Kenwood TS-950SDX.

Vi hadde også en del utstyr ifbm med nye digitale modes som hotspot bestående av Raspberry pi, DVAP, nyeste handapparater fra Yaesu, Icom osv. Vi holdt generelt sett en lav profil hva gjaldt kommunikasjon over Internett.

Etter messen og frem til publisering av denne artikkel har flere tatt kontakt. Dette forteller om at det er viktig å gjøre seg tilgjengelig og informere om at vi arrangerer kurs. Den store kursdeltakelsen vitner også om at folk er interessert, når tilbudet er der.

Ambassadørene fra Bergensgruppen bestod av Reidar LA4XLA, Glen LB6WG, Frank Robert Solbakk LB3SH, Bjørn Otto Årheim LA7USA og Knut Lampe LA9IG.

Glen LB6WG

 

Reidar LA4XLA (i midten) snakker om radioamatørkurset med en radiointeressert.

Reidar LA4XLA (til høyre), Glen LB6WG i midten ved radio og 2 besøkende på stand.

By |2018-11-14T10:58:25+00:0019.2.2017|Aktiviteter, Nyheter|
Bergensgruppen av NRRL, Totlandsvegen 501, 5226 Nesttun.
Bruk "Kontaktskjema [LINK]"