LA1TNA Per-Dagfinn utnevnt til ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden

LA1TNA Per-Dagfinn utnevnt til ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden

LA1TNA Per-Dagfinn Green blir slått til ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden av LA6XI Knut Heimdal, som like etter ble utnevnt til kommandør (Foto: LA4LN Tom V. Segalstad)

LA1TNA Per-Dagfinn Green blir slått til ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden av LA6XI Knut Heimdal, som like etter ble utnevnt til kommandør.
(Foto: LA4LN Tom V. Segalstad)

Det var en stolt og smilende LA1TNA Per-Dagfinn Green som i nærvær av sin XYL Kirsten og mange feststemte amatørvenner, ble utnevnt til Ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden under Norsk Hammeeting lørdag 11. april 2015. Per-Dagfinn ble utnevnt til ridder for sin innsats med nødsamband, opplæring av nye radioamatører, som oppleser av QST-LA på LA1C, for det radiohistoriske arbeidet i Foreningen Bergen Kringkaster og for innsatsen i NRRLs hovedstyre.

Ved ordenspromosjonen ble også LA8KV Kjetil Toresen utnevnt til ridder av DGNO for sin mangeårige innsats for VHF-radio. LA6XI Knut Heimdal ble forfremmet fra ridder til kommandør av DGNO for ikke mindre enn 50 års innsats for radioamatørsaken.

Vi gratulerer både Per-Dagfinn, Kjetil og Knut med vel fortjente utnevnelser.

Den Gyldne Nøkkels Orden (DGNO) er det høyeste personlige hedersbevis som kan tildeles av Norsk Radio Relæ Liga. DGNO kan tildeles personer som har ytt ekstraordinære tjenester til beste for og til fremme av radioamatørsaken. DGNO feirer 80 år i 2015, etter at den ble innstiftet av Oslogruppen av NRRL i 1935 og overtatt av NRRL i 1937.

Blant Bergensgruppens nåværende medlemmer vil LA1TNA Per-Dagfinn slutte seg til LA4HC Brynjulv Hansen og LA9FB Lars Hefte som også er riddere av Den Gyldne Nøkkels Orden, utnevnt hhv. i 1973 og 1975. Brynjulv og Lars er også æresmedlemmer av Bergensgruppen. LA3G Johan Rosenlund (SK 1989) ble utnevnt til ridder allerede i 1936 og til kommandør i 1981. Han var også medlem av ordenkollegiet i DGNO. LA6U Anton Bakke (SK 1990) ble utnevnt til ridder av DGNO i 1960 og til kommandør i 1974.

LA6VQ Frode

By |2016-12-27T17:29:20+00:0013.4.2015|Nyheter|
Bergensgruppen av NRRL, Totlandsvegen 501, 5226 Nesttun.
Bruk "Kontaktskjema [LINK]"