Gruppens kallesignal

Gruppens kallesignal2018-01-07T23:05:21+00:00

LI1B:

LA stations are allowed to use “LI” prefix from 01.01.2014 – 31.12.2014 to celebrate The Bicentenary of the Norwegian Constitution 2014
In 2014 it will be 200 years since the Norwegian Constitution was signed at Eidsvoll. Numerous events will take place around the country with the objective of enhancing knowledge about the Constitution, and highlighting its historicaland contemporary significance.
Read more here:
http://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/News-archive/Front-page-news/2012-2013/The-Bicentenary-of-the-Norwegian-Constitution-2014/

Se info på QRZ.com [LINK]

1814

la190b_bmp

LA190B:

Bergensgruppen av NRRL feirer 90års jubileum

Den 25. november 1922 samlet Bergens radiointeresserte herrer (og kanskje noen damer) seg på Hotel Transatlantic på Bryggen, og før de skiltes hadde de stiftet “Bergens Radio Amatør Klub”. Forkortelsen BRAK var kanskje inspirert av datidens gnistsendere, eller kanskje var det allerede da en selvironisk beskrivelse av bergensernes lydnivå.

Så langt vi har brakt i erfaring var BRAK landets første organiserte gruppe av radioamatører, fulgt av Oslo og Trondheim i 1923. BRAK ble selvsagt medlem av Norsk Radio Relæ Liga da Ligaen ble stiftet i 1928 og ble videreført under sitt nye navn Bergensgruppen av NRRL.

Som i de fleste grupper har aktivitetsnivået variert gjennom årene, men vi er glade for å kunne melde om en høyst vital 90-åring. Gjennom året har vi hatt en større vedlikeholdsdugnad på gruppehytta og stasjonen på Totland i Fana, som fra mai til oktober har samlet svært mange av våre nesten 150 medlemmer i mange omganger. Den årlige 7-fjellsturen og andre øvelser har gitt oss god sambandstrening. Vi har også skaffet oss permanent godt QTH for vår 2-meter-repeater, og ønsket velkommen et titalls nye amatører fra vårens lisenskurs. Vi har også allerede en rekke interesserte kandidater som har meldt seg til vårens kurs, så jubilanten ser lyst på rekrutteringen.

Vi har også en rekke planer for oppgradering av repeatere, linker, bedre sambandsberedskap, Winlink, D-Star og annet som vi er i gang med å realisere i jubileumsåret. Gruppemøtene har også flere interessante temaer ut over vinteren.

Bergen Group of NRRL celebrates its 90th anniversary
On November 25, 1922, some of Bergen’s radio enthusiasts gathered at the Hotel Transatlantic at the Wharf, and before they parted they had established “Bergen Radio Amatør Klub” (BRAK).
As far as we have found out, BRAK was Norway’s first organized group of radio amateurs, followed by Oslo and Trondheim in 1923.
BRAK was a founding member of the Norwegian Radio Relay League, when NRRL was founded in 1928, and continued under its new name Bergen Group of NRRL.

Se info på QRZ.com [LINK]

LN1B:

Kallesignal som brukes i forbindelse med contest. Se Contest Team [LINK]

LN-prefix

Hvem kan bruke LN-prefix ? Les: “Bruk av LN prefiks for gruppestasjoner”

Bergensgruppen av NRRL, Totlandsvegen 501, 5226 Nesttun.
Bruk "Kontaktskjema [LINK]"