Kalender

Kalender2017-11-12T23:32:26+00:00

MonthWeekDay
May 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
29.4.2019 30.4.2019 1.5.2019 2.5.2019 3.5.2019 4.5.2019 5.5.2019
6.5.2019

Møte/Drop-In Totland

Møte/Drop-In Totland
7.5.2019 8.5.2019 9.5.2019

Møte sambandstjenesten.

Møte sambandstjenesten.
10.5.2019 11.5.2019 12.5.2019
13.5.2019 14.5.2019 15.5.2019 16.5.2019 17.5.2019 18.5.2019

55'th BC LC1C

55'th BC LC1C
19.5.2019

55'th BC LC1C

55'th BC LC1C
20.5.2019

Møte/Drop-In Totland

Møte/Drop-In Totland
21.5.2019 22.5.2019 23.5.2019 24.5.2019 25.5.2019 26.5.2019
27.5.2019 28.5.2019 29.5.2019 30.5.2019 31.5.2019 1.6.2019 2.6.2019

Bergensgruppen av NRRL, Totlandsvegen 501, 5226 Nesttun.
Bruk "Kontaktskjema [LINK]"