Kalender

Kalender2017-11-12T23:32:26+00:00

MonthWeekDay
March 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
25.2.2019

Møte/Drop-In Totland

Møte/Drop-In Totland
26.2.2019

10m sked 28.490 KL 21:00

10m sked 28.490 KL 21:00
27.2.2019 28.2.2019 1.3.2019 2.3.2019 3.3.2019
4.3.2019 5.3.2019

10m sked 28.490 KL 21:00

10m sked 28.490 KL 21:00
6.3.2019 7.3.2019 8.3.2019 9.3.2019

EA PSK63 Contest LB1AH

EA PSK63 Contest LB1AH
10.3.2019

EA PSK63 Contest LB1AH

EA PSK63 Contest LB1AH
11.3.2019

Møte/Drop-In Totland

Møte/Drop-In Totland
12.3.2019

10m sked 28.490 KL 21:00

10m sked 28.490 KL 21:00
13.3.2019 14.3.2019

Møte sambandstjenesten.

Møte sambandstjenesten.
15.3.2019 16.3.2019 17.3.2019
18.3.2019 19.3.2019

10m sked 28.490 KL 21:00

10m sked 28.490 KL 21:00
20.3.2019 21.3.2019 22.3.2019 23.3.2019 24.3.2019
25.3.2019

Møte/Drop-In Totland

Møte/Drop-In Totland
26.3.2019

10m sked 28.490 KL 21:00

10m sked 28.490 KL 21:00
27.3.2019 28.3.2019 29.3.2019 30.3.2019

CQ WPX Contest, LA6VQ

CQ WPX Contest, LA6VQ
31.3.2019

CQ WPX Contest, LA6VQ

CQ WPX Contest, LA6VQ

Bergensgruppen av NRRL, Totlandsvegen 501, 5226 Nesttun.
Bruk "Kontaktskjema [LINK]"