Kalender

Kalender2017-11-12T23:32:26+00:00

MonthWeekDay
November 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
28.10.2019

Møte/Drop-In Totland

Møte/Drop-In Totland
29.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 1.11.2019 2.11.2019 3.11.2019
4.11.2019 5.11.2019 6.11.2019 7.11.2019 8.11.2019 9.11.2019 10.11.2019
11.11.2019

Møte/Drop-In Totland

Møte/Drop-In Totland
12.11.2019 13.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 16.11.2019 17.11.2019
18.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 21.11.2019 22.11.2019

CQWW CW (LA4PM)

CQWW CW (LA4PM)
23.11.2019

CQWW CW (LA4PM)

CQWW CW (LA4PM)
24.11.2019

CQWW CW (LA4PM)

CQWW CW (LA4PM)
25.11.2019

Møte/Drop-In Totland

Møte/Drop-In Totland
26.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 30.11.2019 1.12.2019

Bergensgruppen av NRRL, Totlandsvegen 501, 5226 Nesttun.
Bruk "Kontaktskjema [LINK]"