Dugnad lørdag 25 april, Status Totland + 7fjellstur

Dugnad lørdag 25 april, Status Totland + 7fjellstur

Nå på lørdag 25 april ønsker Stian LA5RTA å sette opp stenderverk på badet. Slipe vekk lim og fjerne belegg fra gulvet på toalettet. Diverse listing og sluttføre vinduet på kjøkkenet. Vinduet på toalett skal fjernes og lukkes.
Hvis du kan hjelpe ta kontakt med Stian direkte:
tlf: 46471310 eller e-post sku@broadpark.no

Oppdatering Totland

Kjøkken- og toalettprosjektet på Totland
Alt som ble revet og demontert på kjøkken og toalett ble kjørt bort forrige helg. Plating av tak og vegger på kjøkkenet er nesten ferdig. Det som gjenstår er plating av toalett, bygge inn varmtvannsbereder og vannpumpe før vi får opp gulvlegger + rørlegger. Kjøkkenet og toalett på Totland vil i alle fall bli fint når det er ferdig. På førstkommende drop-in vil man kunne se arbeidet så langt.

Vi vil takke:
Trygve LB7H
Finn LA4PM
Knut LA9IG
Stian LA5RTA
Ivar LA2VSA
Reidar LA4XLA
Kai Gunter LA3QMA
Helge LB5WB

for god innsats gjennom helgen + tirsdag og torsdag denne uken, men vi hadde trengt enda flere gode og flinke hender enn disse «Tordenskjolds soldater» som svært ofte går igjen og som gjør en glimrende innsats for at Bergensgruppens virksomhet skal holde god kvalitet og god fremdrift i arbeidet.

Mange andre prosjekter på gang
Vi har for tiden svært mange prosjekter gående. Skal vi få dem utført innen en rimelig tidsramme må vi henstille til våre mer enn 130 medlemmer om at de som har litt tid å avse til noen av prosjektene, gjør det. Dersom timeplanen er tett, er det bedre om du bidrar med en times innsats, enn at du tenker at det blir så dumt hvis du må gå etter kort tid. Vi er glad for all innsats, og all innsats hjelper.

Av de pågående/kommende prosjektene kan vi nevne:
*rotor og opprydding i antenneparken på Totland (litt etter vinterstormer og litt nye ideer),
*ny antennemast (og antenner) på Totland,
*digipeatere på Geitanuken (Åsane), på Kysnestrand (Jondal) og på Storehogen (Sogndal), repeater på Rundemanen og Ørnafjell.
*På Ørnafjell må kledning på hytten gjøres ferdig samt opprydding etter lynnedslag. Ny mast må også monteres.

Det trengs både teknisk kompetanse, praktisk kompetanse, handlag med verktøy, arbeidslyst og godt humør. Vi vet jo fra før at Bergensgruppen medlemmer har alt dette. Dersom vi må basere oss på bare noen få som «alltid» stiller opp, vil disse prosjektene kunne bli kraftig forsinket, og det er jo ikke bra.

Så igjen: Har du en time eller tre til overs, vil det glede mange om du bruker den på ett eller flere av prosjektene. Lurer du på hva som trengs når i de ulike prosjektene, må du ikke stusse på å ta kontakt med noen i styret på telefon eller post@la1b.no.

Sambandsprosjektet
Vi holder fortsatt med på å klargjøre og montere utstyret som ble innkjøpt i forbindelse med nødsambandsprosjektet «Samband når alt annen svikter», som Gjensidigestiftelsen var så generøs å finansiere. I den forbindelse har vi tatt i bruk et av rommene i 2. etg. på Totland. Dette rommet er derfor avlåst inntil de som har påtatt seg jobben med montering og klargjøring er ferdige. Deretter vil rommet ble åpnet igjen.

7-fjellsturen går 31. mai og vi er sambandsansvarlige
Jeg håper at flest mulig kan stille som sambandsoperatører på 7-fjellsturen. Har du spesielle ønsker om hvor, når eller hva du vil/kan bidra med, vil vi prøve å imøtekomme ønskene så godt vi kan. Gi beskjed til LA5KTA Tor Olav om du delta i dette vårens vakreste sambandsoppdrag. Det er et viktig bidrag til en vellykket 7-fjellstur, et interessant oppdrag og en viktig inntektskilde. Og du møter mange hyggelige mennesker og mange som du kanskje ikke har sett på lenge.

Kai Gunter
LA3QMA

By |2015-05-08T07:45:34+00:0024.4.2015|Dugnad, Nyheter|
Bergensgruppen av NRRL, Totlandsvegen 501, 5226 Nesttun.
Bruk "Kontaktskjema [LINK]"