Bergensgruppen av NRRL2020-04-06T15:36:47+00:00

Velkommen til Bergensgruppen av NRRL

Gruppens formål er å samle medlemmer til møter og aktiviteter, og forøvrig ivareta deres interesser. Likedan å avholde kurs for nye medlemmer og radiointeresserte som ønsker å avlegge prøve for radioamatørlisensen. Bergensgruppen ble stiftet som Bergens Radio Amatør Klub den 25. november 1922 og fikk sitt kallesignal LA1B i 1949. I den tiden har gruppen vært en av landets største interessegrupper innenfor radioamatørhobbyen. Ønsker du å bli med, er du hjertelig velkommen.

English: LA1B is the callsign of the Bergen branch of “Norsk Radio Relæ Liga” (Norwegian Radio Relay League, NRRL. The club was established as “Bergens Radio Amatør Klub” (BRAK) 25th November 1922, and received its present callsign in 1949. The club is open to all interessted in radio communication and radio technique i general. For further information in english please read “About Bergensgruppen av NRRL”

DX Nyheter fra LA DX Group

By |18.12.2017|Categories: HF-SEKSJON|

 • RSS DX Nyheter fra LA DX Group

  • ZL7DX - Chatham Island 9.2.2020
   DXCC Prefix: ZL7From 01.05.2017 to 31.12.2020QSL via M0OXOChris ZL2DX with XYL Catherine ZL2QT is active from Chatham Islands, IOTA OC - 038, since May 2017 next 3 years or more, as ZL7DX and ZL7QT.They operate on HF Bands plus 6m EME.QSL direct to:Chris Hannagan, PO Box 213, Waitangi, Chatham Islands, 8942, New Zealand.

QRZNow

By |17.12.2017|Categories: Nyheter|

 • RSS QRZ NOW – Ham Radio News

  • Rotator Genius – 4O3A 24.5.2020
   Rotator Genius is a smart rotator controller that uses a magnetic sensor for reading azimuth. It can be controlled by a Windows or Android app. Motor Control Unit The central unit can be mounted on the tower base or placed inside the shack. Rotator Genius can control: Low Range DC motors – 3 to 48V, […]
   qrznow

WSJT-X 2.2.0-rc1 – Ny betaversjon av WSJT-X er ute

By |23.5.2020|Categories: Contesting, Digital, HF-SEKSJON, Nyheter, Programvare, VHF/UHF|

WSJT-X, programmet for svake digitale signal,  er komme i ny beta-versjon kalla WSJT-X 2.2.0-rc1. Brukarvegleiinga til den nye versjonen finn du på WSJT-X 2.2.0-rc1 – Brukerveiledning, norsk. Den er omsett av LA6VQ Frode, som gjerne høyrer frå deg om du finn feil eller noko du ikkje forstår.

“-rc1” står for “release candidate 1” (utgjevingskandidat 1), dvs. ein beta-versjon som er sendt ut for testing i større skala. Tek du den i bruk, er det viktig at du melder tilbake til utviklargruppa dersom du finn feil eller at programmet oppfører seg på ein uventa måte. Sidan den nye versjonen er ei beta-utgåve, kan den kun brukast til 10. juni 2020. Ifølgje e-post frå Joe Taylor, K1JT, vil det komme ny beta-versjon måndag 25. mai.

WSJT-X 2.2.0-rc1 inneheld mange forbetringar. For FT8 er dekodinga no delt i tre omgangar, der første dekodingomgang startar etter 11,8 sekund av den 15 sekund lange mottakssekvensen og gjev deg omlag 85 % av dekodingane. Den to siste startar etter 13,5 sekund og 14,7 sekund. Samla sett gjev dette omlag 10 % fleire dekodingar på eit tettpakka band. Signalrapportane er no meir korrekte både for sterke og svake signal. For andre modus som FT4, JT4, JT65 og WSPR er det også gjort endringar som gjev betre dekoding.

Måten ein sender og dekoder meldingsformatet for EU VHF Contest er endra og er ikkje kompatibel med tidlegare versjoner.  Alle som vil køyre contestar som nyttar meldingsformatet til EU VHF Contest må derfor laste ned den nye versjon 2.2.0 straks den kjem i endeleg utgåve. Det er også laga eit eige meldingsformat for WW Digi DX Contest som går siste helga i august.

Lukke til med testinga.

73 Frode LA6VQ

Gratulerer til enda 2 nye radioamatører 18 Mai.

By |20.5.2020|Categories: Kurs, Nyheter|

2 av kursdeltakerne gikk opp til prøve hos NKOM mandag 18.mai. Begge bestod med glans.

De nye radioamatørene er:

 • Erik Sandvik Haugstad – LB9AI
 • John Hartvig Larsen – LB9CI

Da har de 7 som har gått opp til prøve, greid lisensen! Gratulerer til de nye amatørene!

Mvh

LA1TNA Per-Dagfinn

Tel: 99470075

Nye radioamatører i Bergensgruppen, 2020

By |8.5.2020|Categories: Aktiviteter, Kurs, Nyheter|

Gratulerer til 5 nye radioamatører i Bergensgruppen.

Bergensgruppen har arrangert lisenskurs over 15 kurskvelder i tidsrommet 5.februar til og med 6.mai. 8 deltakere har fullført kurset.

6 kurskvelder er arrangert på Sandgotna skole i Loddefjord, og 9 kurssamlinger er arrangert ved hjelp av nettundervisning (Skype).

6 kandidater gikk opp til prøve torsdag 7.mai, hvorav 5 greide lisensen!

De nye radioamatørene er:

 • LB8ZI – Krystian Tomasz Buczynski
 • LB9DI –  Øyvind Heggstad
 • LB9EI –  Christian Egeland
 • LB9FI –  Olav Torekoven
 • LB9GI –  Roger Garshol

Vi gratulerer de nye radioamatørene og ønsker de hjertelig velkommen “på lufta”!

Det vil senere bli arrangert lisensprøve for resten av kandidatene.

Instruktører har vært LB0K Peter Ebsworth og LA1TNA Per-Dagfinn Green.
Stor takk til instruktørene!

Bergen, 7.mai 2020

Gledelig hilsen
Per-Dagfinn Green, LA1TNA
Kursleder
Mobil: 99470075

 

Bilde fra lisensprøve 070520 – 41

Fra venstre mot høyre på bildet:

Christian Egeland (LB9EI)

Olav Torekoven (LB9FI)

Krystian Tomasz Buczynski (LB8ZI)

Roger Garshol (LB9GI)

Øyvind Heggstad (LB9DI)

LA1B SDR (RSP1 SDRplay + OpenWebRX)

By |24.3.2020|Categories: HF-SEKSJON, Nyheter|

Det er satt opp en Web SDR på Totland.

Oppsettet består i hovedsak av:

 • RSP1 SDRplay
 • Linux PC med Ubuntu Mate. Proff maskin med passiv kjøling. QBOX-2700 Series
 • OpenWebRX. Benyttes en modifisert versjon som er basert på denne : https://sdr.hu/openwebrx
 • Antenne : Windom. Planlagt utvidet med en duplex/triplexer slik at man får lytting på VHF også.
 • Homebrew rele for frakobling/jording av antenne når hovedstasjonen er i bruk.

Systemet tillater flere samtidige brukere som kan lytte på forskjellige frekvenser, men begrenset til 1 bånd av gangen. Om en bruker bytter bånd vil de andre brukere oppleve båndbytte.

Digimodes: BSKP31, BPSK65, FT8, JT65, JT9, FT4, WSPR, APRS, DMR, PSK osv.

PSKreporter (pskreporter.info) : Server sender automatisk spots når det er en aktiv bruker som dekoder digi modes.

PSKreporter : Lookup LA1B/SDR (Klikk her)

Informasjon om tilkobling annonseres internt via e-post. Send gjerne tilbakemeldinger med erfaringer på e-post.

Oppsett og konfigurasjon av LB1AH, Irmis.

 

Bergensgruppen av NRRL, Totlandsvegen 501, 5226 Nesttun.
Bruk "Kontaktskjema [LINK]"