Bergensgruppen av NRRL. Repeateroversikt. VHF, UHF, D-STAR, Echolink

 

Hva er en repeater ?

NRRL Wiki : Analoge og digitale relestasjoner (Repeatere, digipeatere, Hot-spots og noder)