Bergensgruppen av NRRL, Totlandsvegen 501, 5226 Nesttun.
Bruk "Kontaktskjema [LINK]"
­

Velkommen til Bergensgruppen av NRRL, LA1B

Gruppens formål er å samle medlemmer til møter og aktiviteter, og forøvrig ivareta deres interesser. Likedan å avholde kurs for nye medlemmer og radiointeresserte som ønsker å avlegge prøve for radioamatørlisensen.

Bergensgruppen ble stiftet som Bergens Radio Amatør Klub den 25. november 1922 og fikk sitt kallesignal LA1B i 1949. I den tiden har gruppen vært en av landets største interessegrupper innenfor radioamatørhobbyen og samler mennesker fra alle samfunnslag med radiokommunikasjon og teknikk som hobby.

Ønsker du å bli med, er du hjertelig velkommen.

Hy-Gain AV-620 til salgs

By |14.6.2016|Categories: Nyheter|

Hy-Gain AV-620 til salgs

Har en Hy-Gain AV-620 vertikal for salg, kr.800,- Antennen dekker alle bånd mellom 6-20m. Er ca. 7m høy. Kjøpt hos Permo for ca. 2 1/2 år siden.
Selges helst til en i Bergens området siden den er sammensatt, og i en lengde.
Bra antenne. Har kjørt både Falklandsøyene og Osterøy med den.

Kontakt Jan ,LB2AG. Mob. 90153199 – lb2ag@arrl.net

Scotland via repeateren LA5BR

By |6.6.2016|Categories: Aktiviteter, VHF og UHF seksjon|

LB3QH Ronny melder:
Gode forhold på VHF. 5. juni var det åpning mot Scotland fra repeateren. Flere hadde kontakt med MM0MUN via repeateren LA5BR.

Info:
På sommerstid kan vi ofte oppleve VHF-kontakter på lengre avstander enn horisonten, grunnet troposfærisk spredning (“tropospheric ducting”) Antennens plassering i terrenget kan være avgjørende (les repeater på fjelltopper) og bruk av retningsantenner.

Dette kan være en morsom portabel aktivitet.

https://www.nrrl.no/vhf-uhf-og-hoyere/567-troposfaerisk-spredning

https://en.wikipedia.org/wiki/Tropospheric_propagation

http://www.amateur-radio-wiki.net/index.php?title=Tropospheric_ducting

 

Reidar, LA4XLA

Internasjonal katastrofe-drill samt internasjonal digital testing

By |6.6.2016|Categories: Aktiviteter, Digimodes, HF seksjon, Nødsamband|

LA7UM Finn, Follogruppen melder om aktuelle digitale modes og kriseøvelser:

1: Det har på tredje året pågått halvtimes tester i helgene fra Voice of America.
De bruker stort sett den gratis software pakken FLDIGI som finnes for
Linux, MAC og WINDOWS, samt litt amputert for Android telefoner. Meget
velegnet for info fra en til mange.

Det test-sendes text og bilder fra en 50 år gammel AM kortbølge sender i Nord Carolina. For nærmere info samt hvor man nedlaster den gratis lydkort-programvaren: Se: www.voaradiogram.net. Bakgrunns-scenariene er sabotasje av satellitter og undervannsfiberkabler, samt økende grad av bevisste avstengninger av internet i mange land i konflikt-områder.

2: I den senere tid har det også vært en intens testing i regi av DigiDX.uk. Dette foregår både over en sender i Tyskland, samt i Miami i Florida. Stort sett er FLDIGI det mest anvendelige programmet fordi det går på alle plattformer, samt at det på de mest brukte modes har innarbeidet UTF8 karaktersett, så alle Europeiske språk fint kan brukes. Ja Russisk og Gresk og Kinesisk også, hvis man vil det. Begge deler kan dekodes her i Osloområdet tillegg til hele Europa og USA. se www.digidx.uk eller https://www.facebook.com/digidx/

3: Dagene 7-10 juni vil langs hele USAs vestkyst foregå en av landets største nødsambands-øvelser kalt Cascadia Rising. Scenariet er undervanns jordskjelv styrke 9 med etterfølgende tsunami fra Canada til California og utfall av all internet, telefon og kringkasting. Forsvaret og alt som kan krype og gå av sivile og institusjoner deltar. Her er Winlink systemet tungt inne og blir satt på en hard prøve.

Forskjellen fra Norges landsomfattende Winlinkøvelser går primært på den intense meldingsutvekslingen inn og ut av de store organisasjonene og nød-sentre. Dette har vi hittil ikke trent noe særlig på.

IARU VHF Managers Handbook 7.50

By |28.5.2016|Categories: HF seksjon, Nyheter, VHF og UHF seksjon|

Ny versjon Mai 2016.

http://www.la1b.no/wp-content/uploads/2016/05/IARU_VHF_Managers_Handbook_7.50.pdf

http://www.iaru-r1.org/index.php/documents/Documents/VHF/Handbook-7.50.pdf/

 

 

IARU HF band plan (2016)

By |28.5.2016|Categories: Nyheter|

IARU HF band plan (2016)

Ny oppdatert båndplan som trer i kraft 1 Juni 2016

Den er tilgjengelig i toppmenyen  “Frekveneser” >”IARU HF Band Plan (2016)”

http://www.la1b.no/wp-content/uploads/2016/05/20160601_IARU_R1_HF_BANDPLAN_2016_e.pdf

http://www.iaru-r1.org/index.php/general-documents/Documents/HF/IARU-Region-1-HF-Band-Plan-2016/

 

Reidar, LA4XLA

Bruk av repeateren 29 mai

By |28.5.2016|Categories: Aktiviteter, Driftsinformasjon, Nyheter, Nødsamband, VHF og UHF seksjon|

Sambandsgruppen er avhengig av repeateren samt 145.500 for å utføre sambandsoppdraget på 7fjellsturen.

Repeateren LA5BR – 145.750 er i den forbindelse prioritert sambandsgruppen 29mai og vi anmoder alle å benytte andre repeatere eller simplex kanaler.

Sambandsgruppen benytter LE kallesignal i stedet for de vanlige LA/LB.
LE1OA opereres fra Marken og kan tildele LE kallesignal i forbindelse med sambandsoppdraget.

Under selve oppdraget vil man høre at det benyttes kallesignal som “1OA – EN OSKAR ALFA” som av praktiske årsaker er en forkortelse av LE1OA.

Ved begynnelse/slutt vil man benytte fullverdig kallesignal og/eller ved behov , dette for å følge regelverket.

Viktig informasjon om bruk av LA5BR – 145.750MHz

By |25.5.2016|Categories: Driftsinformasjon, Nyheter, VHF og UHF seksjon|

Viktig informasjon om bruk av LA5BR – 145.750MHz:

Den kan benyttes uten subtone (kan bli endret siden)
Dette er også en digital repeater og dere som bruker analogt må sette på tone squelch for å unngå å høre datatrafikk når dette benyttes.

Repeateren har en time-out på 10min som betyr at dere med lange monologer må slippe PTT opp oftere slik at motparten kan svare 😉
Den sender CW ID hvert 30min.
Repeateren sender også subtone 97.4Hz på ut-frekvensen.
Man trenger ikke 1750Hz for å benytte repeateren.

Mao dere som bruker analoge radioer må sette på tone squelch 97.4Hz på RX for å unngå å høre datatrafikk.
Ofte nevnt som CTCSS i manualen.
Kenwood er dette ofte spesifisert som CT
Icom TSQL eller man må sette en på RX og en på TX

Det er mao ikke subtone på TX dere skal ha men på RX.
Da slipper dere å høre når det er datatrafikk men kan selvfølgelig bruke repeateren som før når den er ledig.

Hva er så System Fusion?
En kort introduksjon men på engelsk: http://www.yaesu.com/pdf/System_Fusion_text.pdf

Fusion sender digitalt og kan sende tale og data samtidig.
Det er også mulighet for å sende høyere talekvalitet men uten data eller bare data i høyere hastighet.

Fordelen med Yaesu sin repeater er at den også kan benyttes analogt. Dette har flere fordeler bla:
1. De som ikke ønsker å kjøpe ny radio kan fortsatt bruke sin og samtidig kunne snakke med de som har en digital radio.
2. De som kjører digitalt og som nærmer seg slutten av dekningsområdet kan bytte over til analogt og da rekke noen Km ekstra før man helt mister dekning. Digitalt rekker mao ikke lengre men har bedre lydkvalitet.

De som benytter den digitalt kan sende motta bilder og tekstmeldinger. Snakke via repeatere andre steder i landet/verden. Hente ned data/e-post via repeater/noder.(Når alt er satt opp i normal drift)

Dere som har digitale Yaesu radioer kan allerede nå teste dette ut. PS: Ikke bruk “GM” gruppe-monitorerings funksjonen over lengre tid da dette vil gå på bekostning av de som skal bruke repeateren analogt. Men vi oppfordrer til å teste. Vanlig Fusion bruk vil nå vise posisjonen til den dere snakker med osv.

Dere som har analogt bruker repeatern som før men burde som nevnt et par ganger ha subtone 97.4Hz på RX.

Det er også mulighet å kople til en D-Star modul til repeateren noe vi er interesert i å prøve på sikt.
Det betyr at man på sikt kan bruke den analogt, digitalt med Fusion og digitalt med D-Star.

Kai Gunter
LA3QMA

Bra oppmøte på drop-in og ny mast er reist

By |14.5.2016|Categories: 6meter The magic band, Aktiviteter, Dugnad, Nyheter, Satelitt, VHF og UHF seksjon|

Det var godt oppmøte på drop-in med et fantastisk bra vær.

Ivar LA2VSA og Irmantas LB1AH ordnet med grovarbeid som bardunering, graving mm men alle andre på drop-in hjalp med å reise den.
Godt jobbet alle sammen 🙂

Masten skal primært benyttes til 6m, 2m og 70cm for for mer spesielle ting som f.eks EME

423836773_61350

God helg

73 de LA3QMA

Syntaks og struktur på alle kallesignal

By |9.5.2016|Categories: Nyheter|

I Norge er det som kjent NKOM som forvalter og tildeler alle kallesignal. Gjeldene praksis for tildeling av kallesignal er at en får neste ledige kallesignal fra en liste som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) administrerer. Les : Gjeldende kallesignalserie for radioamatører.

Syntaksen til alle kallesignal finnes i ITUs radioreglement (RR). Den siste er fra 2012, ny kommer 1.1.2017. Dokumentet er ganske stort og kan lastes ned gratis fra ITU men det krever registrering.
http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012

Deler kan ses i følgende utklipp fra RR. Under “16.67 Amateur and experimental stations” står det beskrevet unntakene som gjør at NKOM kan tildele spesielle kallesignaler til eksperimentelle, spesielle anledninger og midlertidig bruk. [Radio reglementet – kallesignal form]

“Table of International Call Sign Series (Appendix 42 to the RR)”
http://www.itu.int/online/mms/glad/cga_callsign.sh?lang=en&sort_by=0

Liste over land og prefikser for radioamatører.

En grei liste for “radioamatørland” er listen over “DXCC entities” fra ARRL.

http://www.arrl.org/country-lists-prefixes

Eksempler på forskjellige typer norske kallesignal (Wikipedia)
https://no.wikipedia.org/wiki/Kallesignal

Reidar, LA4XLA

 

Lisenskurset 2016 resulterte i 9 nye radioamatører! Gratulerer!

By |28.4.2016|Categories: Kurs, Nyheter|

Bergensgruppen av NRRL har arrangert lisenskurs over 13 kurskvelder i tidsrommet 2.februar til 26.april. Det var 9 spente kandidater som møtte til lisensprøve onsdags kveld 27.april! Den skriftlige prøven besto av 28 spørsmål hvor man kunne tillate seg maksimum 7 feil. Alle kandidatene greide prøven med glans!!

De nye radioamatørene er:
LB3IH Kristoffer Bøe
LB3KH Bo Houkaas Clausen
LB3LH Niels Løkke
LB3OH Christian Antonsen
LB3QH Ronny Nilsen
LB3RH Rolf Birger Henriksen
LB3SH Frank Robert Solbakk
LB3TH Erik Ø. Sørensen og
LB3UH Oddvar Ekse

Vi gratulerer de nye radioamatørene og ønsker de hjertelig velkommen “på lufta”! Instruktører har vært LB0K Peter og LA1TNA Per-Dagfinn. Stor takk til instruktørene!

Hilsen
Per-Dagfinn Green, LA1TNA
Kursleder

Foto ved: Per-Dagfinn Green.

Kursdeltakere 2016