Velkommen til Bergensgruppen av NRRL, LA1B

Gruppens formål er å samle medlemmer til møter og aktiviteter, og forøvrig ivareta deres interesser. Likedan å avholde kurs for nye medlemmer som ønsker å avlegge prøve for radioamatørlisens i de klasser som til en hver tid er gjeldene. Bergensgruppen (tidligere BRAK) har vært aktiv siden 25 nov 1922. I den tiden så har gruppen vært en av landets største interessegrupper innenfor radioamatør hobbyen for mennesker fra alle samfunnslag med radiokommunikasjon og teknikk som hobby. Ønsker du å bli med, da er du hjertelig velkommen.

 

Forslag til generalforsamlingen må sendes styret innen 31 desember

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 31. desember.

Dette sendes til post@la1b.no

Kai Gunter
LA3QMA