Bergensgruppen av NRRL, Totlandsvegen 501, 5226 Nesttun.
Bruk "Kontaktskjema [LINK]"

Velkommen til Bergensgruppen av NRRL, LA1B

Gruppens formål er å samle medlemmer til møter og aktiviteter, og forøvrig ivareta deres interesser. Likedan å avholde kurs for nye medlemmer og radiointeresserte som ønsker å avlegge prøve for radioamatørlisensen.

Bergensgruppen ble stiftet som Bergens Radio Amatør Klub den 25. november 1922 og fikk sitt kallesignal LA1B i 1949. I den tiden har gruppen vært en av landets største interessegrupper innenfor radioamatørhobbyen og samler mennesker fra alle samfunnslag med radiokommunikasjon og teknikk som hobby.

Ønsker du å bli med, er du hjertelig velkommen.

Bergensgruppen av NRRL, QTH : Totland

Bergensgruppen av NRRL, QTH : Totland

Bergensgruppen av NRRL, QTH : Totland

NRRL – Norsk Radio Relæ Liga – Nyheter

By | 5.11.2016|Categories: Nyheter|

SAC 2016 SSB

By | 10.4.2017|Categories: Aktiviteter, Contesting|

LA6VQ Frode, LA4XLA Reidar, LB1AH Irmis, LB5WB Helge og LA1VNA Johnny sørget for førsteplass i Norge til LN1B i klassen “Multi operator, One transmitter”, samt sjetteplass i Skandinavia etter to finske og tre svenske stasjoner.

Under LA Contest Clubs  årsmøte på BW Hotel Letohallen 1. april 2017 ble det delt ut både plakett (bildet) og diplom for prestasjonen.

LA1B i Vintertesten 11/12.03.17

By | 12.3.2017|Categories: Aktiviteter, Contesting|

Bergensgruppen var med i vintertesten i helgen. Kom litt seint i gang samt siste perioden ble avkortet. Det ble allikevel logget 77 kontakter. 80m virket ganske frisk med gode signaler fra de fleste stasjoner i Sør-Norge og opp til Trondheim i Trøndelag. 40m var vanskelig der vi kun logget 4 kontakter. Det er også hyggelig at vi hører nye kallesignal og nye operatører på klubbstasjonene. Utgangseffekt i dag var 1000W i en halvbølgedipol.

Vil du vite mer om tester og contester? Kom på gruppemøtene for å få inspirasjon og hjelp til å komme i gang.

http://www.la1b.no/contesting/

http://www.nrrlcontest.no/

Silent key LA9FB Lars Hefte, æresmedlem i Bergensgruppen

By | 3.3.2017|Categories: Nyheter|

Vårt æresmedlem LA9FB Lars Hefte gikk silent key onsdag 22. februar 2017, fire dager før sin 92-årsdag. Som så mange vossinger, hadde han mesteparten av sitt arbeidsliv i Forsvaret. Han tjenestegjorde som sambandsoffiser, sist som kaptein og sambandssjef på Ulven Leir i Os.

Allerede i februar 1949 finner vi Lars nevnt som ny amatør i «Amatørradio». På luften var han først og fremst CW-mann, men etter at han pensjonerte seg fikk han også stor interesse for digitale modes. Fra sin fine stasjon på Lepsøy var han aktiv helt til han flyttet på sykehjem for noen år siden, noe som ble godt dokumentert av den inngående QSL-bunken til Bergensgruppen.

Lars hadde et stort hjerte for funksjonshemmedes muligheter til å bli radioamatør. Han var sentral i LA5LGs Hjelpefonds arbeid for å få funksjonshemmede på Vestlandet på luften som radioamatører og nedla en stor innsats både med opplæring og praktisk hjelp med stasjoner, antenner og annet. Var det noe som skulle gjøres, var det aldri nei i hans munn.

Lars’ lange innsats for amatørradio og særlig aktiviteten i Hjelpefondet gjorde ham til en fortjent ridder av Den Gylne Nøkkels Orden allerede i 1975 og til æresmedlem i Bergensgruppen.

Begravelsen fant sted fra Os kyrkje fredag 3. mars 2017 med flere amatørvenner til stede. I anledning vårt æresmedlems bortgang og etter familiens ønske, har Bergensgruppen sendt en minnegave til Os Sjukeheim.

Vi har mistet et aktet medlem av vår hobby, en som gjorde mye for mange, men var lite opptatt av å snakke om det. Vi minnes Lars i takknemlighet.

 

For styret i Bergensgruppen i NRRL

Frode LA6VQ, sekretær

Rapport etter hobbymessen

By | 19.2.2017|Categories: Aktiviteter, Nyheter|

Om hobbymessen: Hobbymessen i Bergen er et samarbeid mellom Norsk Jernbaneklubb avd. Bergen og Teknisk Hobbygruppe. Messen i 2017 ble som vanlig arrangert i Turnhallen like bak Bergenshallen. Årets messe var den tiende i rekken. Fra å være en ren teknisk hobbymesse har det siden 2010 også vært bidrag fra andre typer hobbyer, som f.eks. ulike former for håndarbeid og samlinger av ulike slag. http://www.hobbymessen.no

Bergensgruppen av NRRL på hobbymessen:

I løpet av helgen 4-5 februar 2017 var det en jevn strøm av besøkende der vi fikk mange gode samtaler med nysgjerrige folk. Noen hadde delvis kjennskap til det vi holdt på med og ble positivt overrasket når vi kunne fortelle om bredden og mulighetene med amatørradio. Noen hadde allerede god kjennskap til amatørradio gjennom venner og bekjente.  Noen hadde fundert på å ta lisensen i mange år og var positiv til at vi arrangerer kurs. (http://www.la1b.no/radioamatorkurs/)

Vi fikk tilbakemelding fra arrangøren at vi hadde en fin og godt besøkt stand. Totalt var det 633 besøkende, noe som arrangøren var fornøyd med tatt det fine «turværet» i betraktning denne helgen. På vår stand var hovedfokus å være sosial og snakke om amatørradio. Vi delte ut NRRL’s brosjyrer samt en bunke med nyeste amatørradio til de mest interesserte. Vi solgte også 6 eksemplarer av boken “Veien til internasjonal radioamatørlisens”, der en heldig kunne gå hjem med en signert utgave fra redaktøren Frode Igland LA6VQ.

Vi hadde praktiske demonstrasjoner der vi var aktiv på HF radioen. Med generelt mye elektronikk og radiostyrte biler på messen hadde vi som forventet noen utfordringer med støy, men det så ut til å begrense seg til noen bånd. Vår stand var godt utstyrt med både infoskjermer, antenner og forskjellige radioer. Innendørs hadde vi en BuddiPole (http://www.buddipole.com) og utendørs en Windomantenne.

På den ene skjermen kjørte vi en rullerende powerpoint og på den andre vekslet vi mellom visning av Flex SDR radioen og filmen om amatørradio fra RSGB.

Glen LB6WG demonstrerte bruk og de unike mulighetene med SDR radio, både på sin Flex 6300 og sin nye Icom IC-7300. For spesielt interesserte kunne vi også vise frem en nødnett mobilradio. Frank Robert Solbakk LB3SH viste frem Yaesu FT-991 og fortalte entusiastisk om portabel operasjon og sin QRP-koffert med FT-817. Reidar LA4XLA hadde også utsilt en Kenwood TS-950SDX.

Vi hadde også en del utstyr ifbm med nye digitale modes som hotspot bestående av Raspberry pi, DVAP, nyeste handapparater fra Yaesu, Icom osv. Vi holdt generelt sett en lav profil hva gjaldt kommunikasjon over Internett.

Etter messen og frem til publisering av denne artikkel har flere tatt kontakt. Dette forteller om at det er viktig å gjøre seg tilgjengelig og informere om at vi arrangerer kurs. Den store kursdeltakelsen vitner også om at folk er interessert, når tilbudet er der.

Ambassadørene fra Bergensgruppen bestod av Reidar LA4XLA, Glen LB6WG, Frank Robert Solbakk LB3SH, Bjørn Otto Årheim LA7USA og Knut Lampe LA9IG.

Glen LB6WG

 

Reidar LA4XLA (i midten) snakker om radioamatørkurset med en radiointeressert.

Reidar LA4XLA (til høyre), Glen LB6WG i midten ved radio og 2 besøkende på stand.